Starfish Education ติดอาวุธครู สร้างนวัตกรรมการศึกษา ในงาน MOE Mini Hackathon 2022

1 ปีที่แล้ว
545 views
โดย Starfish Labz
Starfish Education ติดอาวุธครู สร้างนวัตกรรมการศึกษา ในงาน MOE Mini Hackathon 2022

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น. 

ดร.แพร นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish Education ได้รับเกียรติร่วมเป็น Mentor ให้คำปรึกษาแก่เหล่า AL Hero #ActiveLearnerOBEC ซึ่งเป็นการรวมตัวกันระหว่างครูจากโรงเรียนทั่วประเทศ และนักการศึกษาจาก สพฐ. ทั้งหมด 12 ทีม 

เพื่อเรียนรู้การระดมไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา นำมาแก้โจทย์เร่งด่วน ‘ภาวะการเรียนรู้ถดถอย’ #LearningLoss ให้ครูและผู้ปกครองร่วมมือกันฟื้นฟูความรู้ให้แก่เด็กๆ ได้ต่อเนื่องไม่ขาดตอน

ตัวอย่าง 4 ทีมที่ได้รับคำปรึกษาจาก ดร.แพร เพื่อค้นหาหัวใจที่แท้จริงของแต่ละนวัตกรรมการศึกษา ปรับโจทย์ให้เจาะจง คำนึงถึงจริต และบริบทของกลุ่มเป้าหมายของตนได้อย่างชัดเจนและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ได้แก่ 

กลุ่ม 3 ทีม ‘Tomorrow Bag’ พัฒนาแพลตฟอร์มให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิตเด็ก พร้อมเครื่องมือช่วยครูนำไปปรับใช้ตรวจสอบและติดตามภาวะซึมเศร้าในเด็ก เมื่อนักเรียนมีความสุขก็จะเรียนรู้ได้ดีมีประสิทธิภาพ

กลุ่ม 6 ทีม ‘EnSci’ พัฒนา ‘Family Cafe’ พื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้และขอความร่วมมือระหว่างครูกับผู้ปกครอง

กลุ่ม 9 ทีม ‘90’s จ้าบๆ’ พัฒนาการจัดพื้นที่การเรียนรู้ให้แก่เด็กเล็ก เพิ่มบทบาทให้ผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยครูคอยติดตามพัฒนาการและเสริมทักษะให้เด็กด้วยตนเองที่บ้าน

กลุ่ม 10 ทีม ‘Check Point’ พัฒนา Gamification ให้ความรู้แก่เด็กมัธยมศึกษา เรื่องทักษะและอาชีพใหม่ในอนาคต เพื่อทดแทนอัตราครูแนะแนว ที่ยังมีสัดส่วนไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียน เพื่อให้เด็กๆ ได้รู้จักตนเองได้เร็วขึ้น ได้วาดฝัน และวางแผนพัฒนาทักษะได้ตอบโจทย์โลกในอนาคต

งาน MOE Mini Hackathon 2022 จัดโดย @disrupt (tag page: www.facebook.com/DisruptUniversity) ร่วมกับ #กระทรวงศึกษาธิการ (tag page: www.facebook.com/obectvonline/) ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. และจะทราบผลการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวันที่ 27 เม.ย.นี้ ซึ่งท่านสามารถติดตามผลได้ที่เว็บไซต์และเพจของเจ้าภาพงานที่เราแนะนำไว้ข้างต้นได้เลยค่ะ

นับเป็นก้าวแรกของวงการการศึกษาไทยที่ภาครัฐร่วมกับเอกชนให้การสนับสนุนความรู้ด้าน #EdTech แก่บุคลากรการศึกษาของรัฐ ช่วยเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ให้ครูได้เปิดโอกาสตนเองได้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้น ได้เห็นความเป็นไปได้ที่จะขยายผล เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการศึกษามาใช้แก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนได้จริง โดยไม่ต้องตั้งต้นจากความพร้อม หรืองบประมาณมากมาย แต่สามารถเริ่มต้นคิดค้นต้นแบบ ออกแบบเครื่องมือและทดลองใช้ให้ทันการณ์ด้วยแนวคิดแบบ Design Thinking เชื่อว่าจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ เท่าที่เรามีกำลังและความตั้งใจ จะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้ผลดีต่อเด็กไทยเราได้ทั้งในระยะสั้นและยาว

Share:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

STARFISH ร่วมประชุมครุศาสตร์ จุฬาฯ หารือร่วมกันทำแผนหลักสูตรการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา

20.01.24

กรุงเทพมหานคร จับมือ Starfish Education พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

07.02.24

Starfish Education เข้าพบองคมนตรี สวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ณ ทำเนียบองคมนตรี

17.01.24

Starfish Education เข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการ ก.ค.ศ. สวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมพูดคุยหารือการทำงานร่วมกัน

19.01.24

ประสานความร่วมมือ องค์กรพันธมิตร สร้างประสบการณ์เรียนรู้ พัฒนาทักษะในอนาคต ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

21.01.24