Starfish Education ติดอาวุธครู สร้างนวัตกรรมการศึกษา ในงาน MOE Mini Hackathon 2022

11 เดือนที่แล้ว
306 views
โดย Starfish Labz
Starfish Education ติดอาวุธครู สร้างนวัตกรรมการศึกษา ในงาน MOE Mini Hackathon 2022

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น. 

ดร.แพร นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish Education ได้รับเกียรติร่วมเป็น Mentor ให้คำปรึกษาแก่เหล่า AL Hero #ActiveLearnerOBEC ซึ่งเป็นการรวมตัวกันระหว่างครูจากโรงเรียนทั่วประเทศ และนักการศึกษาจาก สพฐ. ทั้งหมด 12 ทีม 

เพื่อเรียนรู้การระดมไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา นำมาแก้โจทย์เร่งด่วน ‘ภาวะการเรียนรู้ถดถอย’ #LearningLoss ให้ครูและผู้ปกครองร่วมมือกันฟื้นฟูความรู้ให้แก่เด็กๆ ได้ต่อเนื่องไม่ขาดตอน

ตัวอย่าง 4 ทีมที่ได้รับคำปรึกษาจาก ดร.แพร เพื่อค้นหาหัวใจที่แท้จริงของแต่ละนวัตกรรมการศึกษา ปรับโจทย์ให้เจาะจง คำนึงถึงจริต และบริบทของกลุ่มเป้าหมายของตนได้อย่างชัดเจนและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ได้แก่ 

กลุ่ม 3 ทีม ‘Tomorrow Bag’ พัฒนาแพลตฟอร์มให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิตเด็ก พร้อมเครื่องมือช่วยครูนำไปปรับใช้ตรวจสอบและติดตามภาวะซึมเศร้าในเด็ก เมื่อนักเรียนมีความสุขก็จะเรียนรู้ได้ดีมีประสิทธิภาพ

กลุ่ม 6 ทีม ‘EnSci’ พัฒนา ‘Family Cafe’ พื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้และขอความร่วมมือระหว่างครูกับผู้ปกครอง

กลุ่ม 9 ทีม ‘90’s จ้าบๆ’ พัฒนาการจัดพื้นที่การเรียนรู้ให้แก่เด็กเล็ก เพิ่มบทบาทให้ผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยครูคอยติดตามพัฒนาการและเสริมทักษะให้เด็กด้วยตนเองที่บ้าน

กลุ่ม 10 ทีม ‘Check Point’ พัฒนา Gamification ให้ความรู้แก่เด็กมัธยมศึกษา เรื่องทักษะและอาชีพใหม่ในอนาคต เพื่อทดแทนอัตราครูแนะแนว ที่ยังมีสัดส่วนไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียน เพื่อให้เด็กๆ ได้รู้จักตนเองได้เร็วขึ้น ได้วาดฝัน และวางแผนพัฒนาทักษะได้ตอบโจทย์โลกในอนาคต

งาน MOE Mini Hackathon 2022 จัดโดย @disrupt (tag page: www.facebook.com/DisruptUniversity) ร่วมกับ #กระทรวงศึกษาธิการ (tag page: www.facebook.com/obectvonline/) ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. และจะทราบผลการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวันที่ 27 เม.ย.นี้ ซึ่งท่านสามารถติดตามผลได้ที่เว็บไซต์และเพจของเจ้าภาพงานที่เราแนะนำไว้ข้างต้นได้เลยค่ะ

นับเป็นก้าวแรกของวงการการศึกษาไทยที่ภาครัฐร่วมกับเอกชนให้การสนับสนุนความรู้ด้าน #EdTech แก่บุคลากรการศึกษาของรัฐ ช่วยเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ให้ครูได้เปิดโอกาสตนเองได้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้น ได้เห็นความเป็นไปได้ที่จะขยายผล เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการศึกษามาใช้แก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนได้จริง โดยไม่ต้องตั้งต้นจากความพร้อม หรืองบประมาณมากมาย แต่สามารถเริ่มต้นคิดค้นต้นแบบ ออกแบบเครื่องมือและทดลองใช้ให้ทันการณ์ด้วยแนวคิดแบบ Design Thinking เชื่อว่าจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ เท่าที่เรามีกำลังและความตั้งใจ จะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้ผลดีต่อเด็กไทยเราได้ทั้งในระยะสั้นและยาว

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

Starfish Education สร้างโรงเรียนต้นแบบ Makerspace Learning Center กรุงเทพฯ พร้อมลงพื้นที่ดูงาน "โรงเรียนวัดบางพลัด Model" เปิดบ้านวิชาการ ขยายผลสู่ 10 โรงเรียนเครือข่าย

16.02.23

Starfish Education ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 11 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ร่วมกันพัฒนานวัตกรรม Makerspace

12.03.23

Starfish Education ร่วม Pitching ในกิจกรรม “SE – Corporate Meetup พบปะองค์กรพันธมิตร”

25.02.23

STARFISH EDUCATION ได้ร่วมเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการสอน (Digital Literacy)” ภายใต้โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา

25.02.23

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดจัดมหกรรมวิชาการ แสดงผลงาน Makerspace 11 โรงเรียนเครือข่าย

09.03.23

โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน Starfish Makerspace เตรียมความพร้อมพัฒนาผู้เรียน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Starfish Education

24.03.23