มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ลงพื้นที่สมุทรสาครร่วมกับภาคีเครือข่าย สนับสนุนโครงการฟื้นฟูความรู้ถดถอย

8 เดือนที่แล้ว
365 views
โดย Starfish Labz
มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ลงพื้นที่สมุทรสาครร่วมกับภาคีเครือข่าย สนับสนุนโครงการฟื้นฟูความรู้ถดถอย

วันที่ 20 กันยายน 2565 องค์การยูนิเซฟประเทศไทย โดย Mrs. Kyungsun Kim ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประจำประเทศไทยและคณะผู้บริหาร, คุณอติกานต์ ดิลกวัฒนา กระทรวงการต่างประเทศ, คุณธนภัทร ศิริกุลวัฒนา หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมและการระดมทุนอาวุโส (กสศ.), นายชาติชาย ขันทำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร, นายอาคม ศาณศิลปิน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร, คุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมพร้อมคณะร่วมลงพื้นที่โรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง)และโรงเรียนบ้านโคก จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โรงเรียนได้นำมาใช้ในการฟื้นฟูความถดถอยทางการเรียนรู้

การลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ผู้อำนวยการแต่ละโรงเรียนได้นำเสนอนโยบายและแผนในการลดความถดถอยทางการเรียนรู้และฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอยของผู้เรียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 และในช่วงของการฟื้นฟูการเรียนรู้ของผู้เรียนรวมไปถึงแต่ละโรงเรียนได้นำเสนอความก้าวหน้าตามแผนงานแนวทางการดำเนินโครงการ “พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน” ทั้ง 5 มาตรการของโครงการ (ประกอบด้วย การประเมินสภาพแวดล้อมทั้งระบบ, การวางแผนของโรงเรียนทั้งระบบ, การสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู, การช่วยเหลือนักเรียน, การติดตามปรับปรุงและผลสะท้อนกลับ) ทั้งนี้ยังได้เยี่ยมชมห้องเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการฟื้นฟูความรู้ถดถอยทางการเรียนรู้ผ่านชุดการเรียนรู้ Learning Box และได้มีการสะท้อนผลของการดำเนินงานรวมไปถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนได้นำไปพัฒนาต่อยอดในการฟื้นฟูความถดถอยทางการเรียนรู้ และดำเนินโครงการต่อไป

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

กพฐ.ปรับลดตัวชี้วัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551

22.05.23

ก.ค.ศ. ไฟเขียวปรับเกณฑ์ตัดสินประเมิน วPA ใหม่

02.05.23

ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ Starfish Education จัด Workshop ติดอาวุธให้ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี

12.05.23

สมศ. ประกาศ “กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา”

09.05.23

Starfish Education ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ 13 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Starfish Partnership

18.05.23

มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น ร่วมติดตามองคมนตรีลงพื้นที่โรงเรียนที่ใช้นวัตกรรม Starfish ในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี

26.05.23