Starfish Education ปลุกพลังผู้นำ ผ่านโครงการ Future School Leader มุ่งพัฒนาโรงเรียนอนาคต

1 เดือนที่แล้ว
387 views
โดย Starfish Labz
Starfish Education ปลุกพลังผู้นำ ผ่านโครงการ Future School Leader มุ่งพัฒนาโรงเรียนอนาคต

Starfish Education จัดหลักสูตรพิเศษแบบ Exclusive ภายใต้โครงการ "Future School Leader" มุ่งพัฒนาผู้นำโรงเรียนไทยให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อนการศึกษาแห่งอนาคต โดยหลักสูตรนี้จัดในรูปแบบ Hybrid เริ่มต้นสัปดาห์ที่ 1 ผู้นำโรงเรียนร่วมเรียนรู้ Onsite ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2567 ณ Starfish Hub กรุงเทพมหานครฯ และในสัปดาห์ที่ 2-5 ร่วมเรียนรู้ในรุปแบบ Online โครงการนี้รวบรวมผู้อำนวยการโรงเรียนกว่า 17 ท่านจากหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ มาร่วมเรียนรู้และพัฒนาทักษะสำคัญเพื่อนำไปขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน

โครงการ Future School Leader มุ่งหวังพัฒนาผู้นำโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์และความสามารถในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกภายในโรงเรียน พัฒนาทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็นสำหรับผู้นำโรงเรียนในด้านต่างๆ เช่น การคิดเชิงนวัตกรรม การแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ การส่งเสริมการเรียนรู้สมัยใหม่ และการสร้างชุมชนที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้ ประกอบด้วย:

  • สร้างผู้นำโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์และความสามารถในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก พัฒนาทักษะแห่งอนาคตให้แก่ผู้นำโรงเรียนในด้านต่างๆ นำไปสู่การพัฒนาครูให้สามารถสร้างห้องเรียนที่มีคุณภาพ
  • ส่งเสริมให้ผู้นำโรงเรียนได้มีเครื่องมือพัฒนาโรงเรียน นำไปสู่การศึกษาที่มีคุณภาพ และสามารถนำนวัตกรรม Future School Model จาก Starfish Education ไปใช้พัฒนาโรงเรียน
  • ส่งเสริมให้ผู้นำโรงเรียนได้มีแนวทางการพัฒนาวิชาชีพที่มีคุณภาพ สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในอนาคต

ภายในโครงการ Future School Leader ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ผ่านหลักสูตร Hybrid 5 สัปดาห์ รวมกว่า 23 หัวข้อ ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่การออกแบบกลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียน การนำนวัตกรรม Future School Model มาใช้ พัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ การบริหารจัดการความเสี่ยง การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม และอื่นๆ อีกมากมาย โดยได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ

“โครงการ Future School Leader นี้ เป็นมากกว่าการเรียนรู้ แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงเส้นทางการเติบโตในการพัฒนาตนเองอย่างมืออาชีพ ในเรื่องนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ และความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ นี่เป็นการเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมพลิกโฉมอนาคตทางการศึกษา พร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สร้างประสบการณ์ทางการศึกษาที่มีคุณค่าและมีความหมายสำหรับผู้เรียนอีกด้วย” 

ทั้งนี้ โครงการ Future School Leader เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของ Starfish Education ที่มุ่งพัฒนาการศึกษาไทย โดยมุ่งหวังสร้างผู้นำโรงเรียนที่มีคุณภาพ และสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก พัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และสร้างอนาคตทางการศึกษาที่ดีกว่าต่อไป

นายดำรง มาตี๋ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1

หนึ่งในผู้นำที่เข้าร่วมโครงการได้กล่าวถึงโครงการ Future School Leader นี้ว่า “ในส่วนหลักสูตรมีสาระสำคัญหลายๆอย่างที่จะสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริหารที่เป็นผู้นำในอนาคตได้ ซึ่งเราสามารถนำหลักสูตรมาประยุกต์เพื่อบริหารสถานศึกษาได้ และการเข้าร่วมโครงการนี้ยังได้พบปะ ได้ Connection จากองค์กรต่างๆ บุคคลต่างๆที่มีความรู้ความสามารถ การมี Connection ปัจจุบันมีความสำคัญมากกับผู้บริหารยุคใหม่ นอกจากนี้ยังได้สังคมที่มีความคิดต่างหรือความเหมือน ซึ่งสังคมนี้มุ่งผลสัมฤทธิ์ที่จะเป็นผู้นำที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงการศึกษาและท้ายสุดเราได้องค์ความรู้ที่สามารถจับต้องได้จากผู้ที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในหลักสูตรนี้”
Share:
|

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

โรงเรียนปลาดาว คว้ารางวัลชิงชนะเลิศ! เข้ารอบ 10 อันดับสุดท้าย World’s Best School Prizes 2024 ประเภทนวัตกรรม

01.07.24

Starfish Education ปลุกพลังผู้นำ ผ่านโครงการ Future School Leader มุ่งพัฒนาโรงเรียนอนาคต

12.06.24

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นำทีมผู้บริหารศึกษาดูงานโรงเรียนปลาดาว มุ่งพัฒนาสมรรถนะของนักบริหารการศึกษาระดับสูงของกรุงเทพมหานคร

28.06.24

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Starfish Education ร่วมเสวนา "FORUM ON ACCESSIBILITY AND INCLUSIVENESS" ในงานประชุมสุดยอดผู้นำบูรณาการ STEM ครั้งที่ 4 ในเอเชีย

12.06.24

Starfish Education เข้าร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนบนเวที Global Sustainable Development Congress 2024

14.06.24

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2567

25.06.24