ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Starfish Education ร่วมเสวนา "FORUM ON ACCESSIBILITY AND INCLUSIVENESS" ในงานประชุมสุดยอดผู้นำบูรณาการ STEM ครั้งที่ 4 ในเอเชีย

1 เดือนที่แล้ว
274 views
โดย Starfish Labz
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Starfish Education ร่วมเสวนา "FORUM ON ACCESSIBILITY AND INCLUSIVENESS" ในงานประชุมสุดยอดผู้นำบูรณาการ STEM ครั้งที่ 4 ในเอเชีย

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2567 SEAMEO STEM-ED (www.seameo-stemed.org) ได้จัดงานประชุมสุดยอด ผู้นำบูรณาการ STEM ครั้งที่ 4 ในเอเชีย "Unlocking Asia’s Potential with AI: Preparing Asia’s Workforce and Learners for the Future" ณ โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพฯ โดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Starfish Education ได้เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาและการเสริมสร้างการศึกษา STEM โรงเรียนในประเทศไทยในหัวข้อ “ ACCESSIBILITY AND INCLUSIVENESS" ซึ่งเป็นความร่วมมือของเครือข่ายที่หลากหลายและมีผู้เข้าร่วมจากทั่วทุกภูมิภาคทั้งจากเอเชียและทั่วโลก 

โดยงานประชุมสุดยอดในครั้งนี้ มุ่งเป็นเวทีสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมขับเคลื่อนการศึกษา โดยได้รวบรวมนักการศึกษา ผู้กำหนดนโยบาย ผู้นำในอุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี มาร่วมกันส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ต่อการศึกษา ค้นหาแนวทางปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรม และพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการผนวกรวม AI เข้ากับระบบการศึกษาและการพัฒนากำลังคนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ใน Session “ACCESSIBILITY AND INCLUSIVENESS" ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร

ได้กล่าวถึง Starfish Education ว่าเป็นองค์กรที่ทำงานด้านการให้โอกาสการศึกษามาอย่างยาวนานกว่า 18 ปี เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยการสร้างประโยชน์ (Impact) ซึ่งเน้นการพัฒนาทักษะของเด็กด้วย Makerspace ผ่านกระบวนการ Design Thinking: STEAM Design Process โดยกระบวนการที่นำ STEM ไปใช้นั้นไม่ได้เป็นเพียงการนำไปใช้ในบางรายวิชา หรือ นักเรียนบางกลุ่มเท่านั้น แต่ STEM ยังเป็นสิ่งสำคัญของทุกๆ คนที่ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการนำไปใช้ในโรงเรียน นอกจากนี้ ดร.นรรธพรยังได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษา (Case Study) เช่นกรณีโรงเรียนปลาดาวที่ได้นำ STEM ไปปรับใช้ตามบริบทของโรงเรียนด้วยกิจกรรม Makerspace นอกจากนี้ยังถูกนำไปต่อยอดจากโรงเรียนเครือข่าย, โรงเรียนใกล้เคียงอื่นๆในชุมชนด้วย ซึ่งสามารถนำ Makerspace ไปต่อยอดตามบริบทได้อย่างหลากหลายตามบริบทของโรงเรียนนั้นๆ เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ของผู้เรียนอีกด้วย” 

นอกจากการเน้นเรื่อง STEM แล้ว Starfish Education ยังคงขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของไทยร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศผ่าน 6 โปรแกรมหลักของ Starfish Education ที่ยังคงเน้นการสร้างประโยชน์ (Impact) และสร้างการศึกษาที่มีความหมาย (Meaningful Education) โดยสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.education.org และสามารถรับชมวิดีโอของงานย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/live/hbHfTqKxPAw?si=lEfWHWw8D6QkJgQ0 

Share:
|

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

โรงเรียนปลาดาว คว้ารางวัลชิงชนะเลิศ! เข้ารอบ 10 อันดับสุดท้าย World’s Best School Prizes 2024 ประเภทนวัตกรรม

01.07.24

Starfish Education ปลุกพลังผู้นำ ผ่านโครงการ Future School Leader มุ่งพัฒนาโรงเรียนอนาคต

12.06.24

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นำทีมผู้บริหารศึกษาดูงานโรงเรียนปลาดาว มุ่งพัฒนาสมรรถนะของนักบริหารการศึกษาระดับสูงของกรุงเทพมหานคร

28.06.24

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Starfish Education ร่วมเสวนา "FORUM ON ACCESSIBILITY AND INCLUSIVENESS" ในงานประชุมสุดยอดผู้นำบูรณาการ STEM ครั้งที่ 4 ในเอเชีย

12.06.24

Starfish Education เข้าร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนบนเวที Global Sustainable Development Congress 2024

14.06.24

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2567

25.06.24