Starfish Education นำทีม จัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ “Starfish Future Labz เตรียมความพร้อมเด็กไทย ไปได้ไกลในโลกอนาคต”

1 ปีที่แล้ว
422 views
โดย Starfish Labz
Starfish Education นำทีม จัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ “Starfish Future Labz เตรียมความพร้อมเด็กไทย ไปได้ไกลในโลกอนาคต”

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น. Starfish Education นำโดยคุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมและทีมโค้ช Starfish Academy จัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ “Starfish Future Labz เตรียมความพร้อมเด็กไทย ไปได้ไกลในโลกอนาคต” เพื่อเสริมศักยภาพให้กับผู้บริหาร และคุณครู และสร้างความเข้าใจในนวัตกรรมการศึกษาจาก Starfish Education ภายใต้โครงการ Starfish Future Labz โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในการดูแลของท่านองคมนตรี ท่านนุรักษ์ มาประณีต ณ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

โดยจัดในรูปแบบ Onsite สำหรับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และ แบบ Online สำหรับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกว่า 300 ท่าน 

นวัตกรรมการศึกษาจาก Starfish Education ที่จัดกิจกรรม Workshop ในครั้งนี้ได้แก่

1. Starfish Labz

2. Starfish Class

3. Starfish Portfolio Feature

กิจกรรม Workshop นี้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งผู้บริหาร และ ครูผู้สอน สามารถนำ 3 นวัตกรรมการศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีแห่งยุคอนาคตค่ะ

Share:
|