Starfish Education นำทีม จัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ “Starfish Future Labz เตรียมความพร้อมเด็กไทย ไปได้ไกลในโลกอนาคต”

11 เดือนที่แล้ว
242 views
โดย Starfish Labz
Starfish Education นำทีม จัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ “Starfish Future Labz เตรียมความพร้อมเด็กไทย ไปได้ไกลในโลกอนาคต”

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น. Starfish Education นำโดยคุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมและทีมโค้ช Starfish Academy จัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ “Starfish Future Labz เตรียมความพร้อมเด็กไทย ไปได้ไกลในโลกอนาคต” เพื่อเสริมศักยภาพให้กับผู้บริหาร และคุณครู และสร้างความเข้าใจในนวัตกรรมการศึกษาจาก Starfish Education ภายใต้โครงการ Starfish Future Labz โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในการดูแลของท่านองคมนตรี ท่านนุรักษ์ มาประณีต ณ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

โดยจัดในรูปแบบ Onsite สำหรับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และ แบบ Online สำหรับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกว่า 300 ท่าน 

นวัตกรรมการศึกษาจาก Starfish Education ที่จัดกิจกรรม Workshop ในครั้งนี้ได้แก่

1. Starfish Labz

2. Starfish Class

3. Starfish Portfolio Feature

กิจกรรม Workshop นี้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งผู้บริหาร และ ครูผู้สอน สามารถนำ 3 นวัตกรรมการศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีแห่งยุคอนาคตค่ะ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

กพฐ.ปรับลดตัวชี้วัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551

22.05.23

ก.ค.ศ. ไฟเขียวปรับเกณฑ์ตัดสินประเมิน วPA ใหม่

02.05.23

มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น , กสศ. , Unicef , สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมจัดกิจกรรมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานและการเรียนรู้โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

24.04.23

ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ Starfish Education จัด Workshop ติดอาวุธให้ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี

12.05.23

สมศ. ประกาศ “กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา”

09.05.23

Starfish Education ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ 13 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Starfish Partnership

18.05.23