ครูเฮ 2 ปีขอย้ายได้ !!! ก.ค.ศ.ไฟเขียวเกณฑ์ใหม่

8 เดือนที่แล้ว
515 views
โดย Starfish Labz
ครูเฮ 2 ปีขอย้ายได้ !!! ก.ค.ศ.ไฟเขียวเกณฑ์ใหม่

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้แก่ การย้ายกรณีปกติ การย้ายกรณีพิเศษ สำหรับกรณีการย้ายปกติ ที่ผ่านมาครูจะต้องดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย 2 ปี และดำรงตำแหน่งครูอีก 2 ปีรวมเป็นระยะเวลา 4 ปี จึงสามารถยื่นคำร้องขอย้ายได้ แต่หลักเกณฑ์ใหม่ได้กำหนดคุณสมบัติผู้ขอย้ายโดยที่ผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อพ้นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูแล้ว สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอย้ายได้ทันที่โดยไม่ต้องรอให้ครบ 4 ปี ซึ่งการยื่นคำร้องจะสามารถดำเนินการได้ 2 ครั้งต่อปี

  • ครั้งที่ 1 จะเริ่มดำเนินการยื่นเรื่องขอย้ายในช่วงเดือน ม.ค.ให้พิจารณาย้ายระหว่างวันที่ 15 ก.พ.-30 เม.ย. และ
  • ครั้งที่ 2 ในเดือน ก.ค. ให้พิจารณาย้ายระหว่างวันที่ 1 ก.ย.-31 ต.ค. โดยใช้มาตรฐานตำแหน่งฯ ว 3/2564 เป็นองค์ประกอบการพิจารณาย้าย จากเดิมที่ยื่นคำร้องได้เพียงครั้งเดียว ทั้งนี้ยกเว้นครูในโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมจะไม่สามารถใช้กับหลักเกณฑ์นี้ได้

รมว.ศธ. กล่าวอีกว่า ทั้งนี้การขอย้ายกรณีพิเศษ หลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ ผู้ขอย้ายจะต้องเพิ่มเติมรายละเอียดสาเหตุการย้ายให้ชัดเจนขึ้น และกำหนดให้ผู้ขอย้ายระบุอำเภอในจังหวัดที่ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งด้วย เพื่อให้ผู้ขอย้ายได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ที่รับย้าย เป็นผู้พิจารณาสถานศึกษาให้ไปดำรงตำแหน่ง และต้องดำเนินการนำเสนอคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด (กศจ.) พิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน 45 วัน ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเริ่มใช้ในการพิจารณาย้ายครูในช่วงเดือนม.ค.พ.ศ.2566 ทันที.

"เรื่องนี้ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูในสังกัด ศธ.ที่สามารถทำให้ครูสามารถย้ายกลับภูมิลำเนาได้เร็วขึ้น ได้กลับมาทำงานในพื้นที่ในบ้านของตัวเองและทำให้การพัฒนาการศึกษามีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น" รมว.ศธ. กล่าว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : bit.ly/3oBHOyl

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

Starfish Education สร้างโรงเรียนต้นแบบ Makerspace Learning Center กรุงเทพฯ พร้อมลงพื้นที่ดูงาน "โรงเรียนวัดบางพลัด Model" เปิดบ้านวิชาการ ขยายผลสู่ 10 โรงเรียนเครือข่าย

16.02.23

Starfish Education ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 11 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ร่วมกันพัฒนานวัตกรรม Makerspace

12.03.23

Starfish Education ร่วม Pitching ในกิจกรรม “SE – Corporate Meetup พบปะองค์กรพันธมิตร”

25.02.23

STARFISH EDUCATION ได้ร่วมเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการสอน (Digital Literacy)” ภายใต้โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา

25.02.23

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดจัดมหกรรมวิชาการ แสดงผลงาน Makerspace 11 โรงเรียนเครือข่าย

09.03.23

โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน Starfish Makerspace เตรียมความพร้อมพัฒนาผู้เรียน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Starfish Education

24.03.23