Starfish Education จัด Workshop การประเมินทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ด้วย Starfish Class ให้ครูในเขตกรุงเทพมหานคร

1 ปีที่แล้ว
1129 views
โดย Starfish Labz
Starfish Education จัด Workshop การประเมินทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ด้วย Starfish Class ให้ครูในเขตกรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 Starfish Education จัด Workshop ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ‘การประเมินทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ด้วย Starfish Class’ ณ โรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณฺโน) โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการเขตบางพลัด ‘นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ’ และรองผู้อำนวยการเขตบางพลัด ‘นางชุติสา ศาสตร์สาระ’ ได้กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีคณะครูเข้าร่วมกว่า 140 คน รวม 11 โรงเรียนจากเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ซึ่ง Starfish Education ได้เริ่มต้นโครงการ Makerspace Day ให้กับโรงเรียนในเขตบางพลัดเป็นพื้นที่แรก โดยโครงการนี้หวังเป็นแรงหนุนให้ครูสร้างพื้นที่ Makerspace ในโรงเรียนด้วยกระบวนการ STEAM Design Process เพื่อนำมาปรับใช้และสร้างห้องเรียน Active Learning มุ่งหวังส่งเสริมและพัฒนาทักษะสำคัญให้กับผู้เรียนต่อไป

คุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมแสดงความตั้งใจจะส่งมอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาให้แก่บุคลากรการศึกษาของไทย โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างทักษะแห่งอนาคตให้แก่ผู้เรียน และเติมแรงบันดาลใจให้ครูรวมพลังกันพัฒนาการเรียนรู้ในห้องเรียนด้วยกระบวนการใหม่ๆ ที่คำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญสามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย พื้นที่ และตัวผู้เรียน เพื่อหวังเป็นตัวช่วยครูพาเด็กๆ สร้างทักษะให้พร้อมก้าวทันโลกยุคใหม่ 

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการให้คณะครูได้ร่วมกันออกแบบ ‘เกมการศึกษา’ ง่ายๆ เท่าที่จะคิดได้ในเวลาจำกัด แล้วให้ตัวแทนออกมานำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ระหว่างการทำงานร่วมกัน เมื่อเจอโจทย์ระหว่างทางก็ร่วมกันหาทางแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง โดยบอกเล่าจากข้อสังเกตที่พบเห็น หรือจากพฤติกรรมที่โดดเด่นของเพื่อนซึ่งเป็นจุดแข็งของทีมได้ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผู้เรียนในห้องเรียนจริงได้

จากนั้นทีมโค้ช Starfish Academy รับไม้ต่อพาครูเข้าสู่การแนะนำ ติดตั้งแอปพลิเคชัน Starfish Class เครื่องมือประเมินทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ที่จะเป็นตัวช่วยครูจัดการชั้นเรียน ตั้งเป้าพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนได้ตรงตามศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ โดยนำข้อมูลที่ได้จากการติดตามสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนมาหาแนวทางออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่มให้ต่อเนื่องตลอดเทอมอย่างมีประสิทธิภาพ ขยายสมรรถนะของผู้เรียนอย่างได้ผล

นอกจากนี้ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยการนำ Starfish Class มาใช้วัดผลฐานสมรรถนะของผู้เรียน จากครูมาย วรัญญา ธัญญาผล แขกรับเชิญจากโรงเรียนท่าม่วงราชฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี

คลิกอ่านและรับชมบรรยากาศการจัดกิจกรรม Makerspace Day ครั้งแรกได้ที่ bit.ly/3C79EsK 

Share:
|