5 results for "การประเมิน"

เส้นทางสู่ ว.PA กับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนนำร่อง

เส้นทางสู่ ว.PA กับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนนำร่อง

Starfish Academy
Starfish Academy

“เปลี่ยนวิธีคิด พลิกความเชื่อ ด้วยระบบวิทยฐานะแบบใหม่”จากการที่ ก.ค.ศ. ได้มีการนำระบบการประเมินวิทยฐานะ ว.PA มาทดสอบใช้กับโรงเรียนนำร่องในหลายๆพื้นที่ เพื่อนำมาซึ่งเกณฑ์ประเมินที่มีมาตรฐาน และตรงตามเป้าหมายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึก ...

1136 views 18.10.21
เส้นทางสู่ ว.PA กับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนนำร่อง
PA ครู เขียนอย่างไร ให้ชัดเจนและตรงประเด็น

PA ครู เขียนอย่างไร ให้ชัดเจนและตรงประเด็น

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

“เขียน PA อย่างมีประสิทธิภาพ สู่ครูมืออาชีพ”อย่างที่ทราบกันดีว่าการประเมินผลการทำงาน เป็นสิ่งที่สำคัญในการแสดงถึงความก้าวหน้า ความสามารถ หรือบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการทำงาน ในวันนี้ทาง Starfish Labz จะมาพูดถึงการกำหนดความก้าวหน้าในอาชีพครู ก ...

8812 views 11.10.21
PA ครู เขียนอย่างไร ให้ชัดเจนและตรงประเด็น
ตอบคำถามเรื่อง “คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน ว.PA”

ตอบคำถามเรื่อง “คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน ว.PA”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันนี้มาตอบคำถามเกี่ยวกับ “คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน ว.PA” สรุปจากกิจกรรม Live “ร่วมเรียนรู้ พร้อมเข้าสู่วิทยฐานะระบบ PA” เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 ขอขอบคุณข้อมูลจาก ก.ค.ศ. คำถามที่ 1: การตั้งกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน (PA) ต้ ...

475 views 28.09.21
ตอบคำถามเรื่อง “คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน ว.PA”
มัดรวมข้อมูลสำคัญ ว.PA

มัดรวมข้อมูลสำคัญ ว.PA

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สรุปมัดรวมข้อมูลสำคัญว.PA ที่เป็นประโยชน์ต่อคุณครูค่ะ ซึ่งเป็นการสรุปข้อมูลสำคัญจาก Live หัวข้อ “ร่วมเรียนรู้ พร้อมเข้าสู่ระบบ PA” เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 ค่ะ เรื่องระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง ตามตำแหน่งและวิทยฐานะ เรื่องระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐาน ...

1962 views 04.10.21
มัดรวมข้อมูลสำคัญ ว.PA
รวมคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับการทำว.PA

รวมคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับการทำว.PA

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นับถอยหลังอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่การยื่นว.PA เราว่าดูกันว่า คำถามยอดฮิตจากสรุปจากกิจกรรม Live “ร่วมเรียนรู้ พร้อมเข้าสู่วิทยฐานะระบบ PA” เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 มีอะไรกันบ้างคำถามที่ 1 : ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย จะต้องทำ PA ด้วยหรือไม่ ?คำถามที่ 2 ...

2021 views 28.09.21
รวมคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับการทำว.PA