Hashtag การประเมิน

60 results for "การประเมิน"

พัฒนาตนเองอย่างไรให้ตอบโจทย์อาชีพที่ต้องการในอนาคต 5 เคล็ดลับการพัฒนาตนเองสำหรับวัยเรียน

พัฒนาตนเองอย่างไรให้ตอบโจทย์อาชีพที่ต้องการในอนาคต 5 เคล็ดลับการพัฒนาตนเองสำหรับวัยเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
153 views • 18.09.23

สำหรับเด็กๆ วัยเรียนแล้ว นอกเหนือจากการเรียนรู้ทักษะต่างๆ เล่นสนุกสนานและมีความสุข อีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับพวกเขาก็คือการเริ่มนึกถึงอาชีพที่ต้องการหรือ Career Path ที่เขาสนใจ ยิ่งเด็กๆ สามารถเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อย่างเร็วแค่ไหน ในลักษณะ ...

พัฒนาตนเองอย่างไรให้ตอบโจทย์อาชีพที่ต้องการในอนาคต 5 เคล็ดลับการพัฒนาตนเองสำหรับวัยเรียน
10 เทคนิคการให้คะแนนอย่างมีประสิทธิภาพที่ครูต้องรู้

10 เทคนิคการให้คะแนนอย่างมีประสิทธิภาพที่ครูต้องรู้

Starfish Academy
Starfish Academy
549 views • 18.09.23

ด้วยบริบทของการศึกษาไทยที่ห้องเรียนส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยนักเรียนไม่น้อยกว่า 30 คน ต่อคุณครู 1 คน (ไม่นับบริบทโรงเรียนขนาดเล็ก) ทำให้คุณครูต้องใช้เวลาอย่างมากในการให้คะแนนในช่วงสอบกลางภาคหรือปลายภาค ซึ่งการให้คะแนนของนักเรียนนั้นมีความสำคัญต่ ...

10 เทคนิคการให้คะแนนอย่างมีประสิทธิภาพที่ครูต้องรู้
การประชุมนานาชาติว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพครู ช่วง รายงานผลการวิจัย

การประชุมนานาชาติว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพครู ช่วง รายงานผลการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
438 views • 31.08.23

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ก.ค.ศ. ได้จัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพครู OTEPC International Forum on Teaching Profession Developmemt 2023 การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและการพัฒนาคุณภาพการสอนสู่ความสำเร็จของผู้เรียน( ...

การประชุมนานาชาติว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพครู ช่วง รายงานผลการวิจัย
แบ่งปันไอเดีย สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA ผลลัพธ์ของผู้เรียน ด้านที่ 2 ของ วPA

แบ่งปันไอเดีย สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA ผลลัพธ์ของผู้เรียน ด้านที่ 2 ของ วPA

Starfish Academy
Starfish Academy
1227 views • 31.07.23

อย่างที่ทราบกันดีว่า การประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยะฐานะตามเกณฑ์ วPA เป็นรูปแบบการประเมินที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างแท้จริง เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้น ซึ่งจากการประเมินตามหลักเกณฑ์กำหนดให้มีกา ...

แบ่งปันไอเดีย สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA ผลลัพธ์ของผู้เรียน ด้านที่ 2 ของ วPA
เคล็ดลับ วPA จากครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

เคล็ดลับ วPA จากครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

Starfish Academy
Starfish Academy
615 views • 24.07.23

จากเกณฑ์การประเมิน วPA ที่มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาวิชาชีพของครู ทำให้ครูต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนรูปแบบใหม่ การจัดการเรียนรู้ตามบริบทของผู้เรียนและห้องเรียน ย่อมเป็นโอกาสสำหรับครูในการท้าทายตนเองด้า ...

เคล็ดลับ วPA จากครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
Kru สอน Cool สร้างพลังการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ การวัดและประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ KPA

Kru สอน Cool สร้างพลังการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ การวัดและประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ KPA

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
801 views • 14.07.23

การวัดและประเมินผล เป็นกระบวนการสำคัญที่มีส่วนเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ช่วยให้ครูได้ข้อมูลในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนอย่างแท้จริง ฉะนั้น การจัด ...

Kru สอน Cool สร้างพลังการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ การวัดและประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ KPA
แบ่งปันไอเดีย สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA คลิปแรงบันดาลใจช่วยให้เห็นระดับมาตรฐานวิทยฐานะของครูได้อย่างไร

แบ่งปันไอเดีย สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA คลิปแรงบันดาลใจช่วยให้เห็นระดับมาตรฐานวิทยฐานะของครูได้อย่างไร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
448 views • 03.07.23

จากเกณฑ์การประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ หรือ วPA ที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของครูที่สูงขึ้นตามระดับวิทยฐานะที่คาดหวังแล้ว ยังต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพด้วยนั้น จึงได้มีการกำหนดเกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน ...

แบ่งปันไอเดีย สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA คลิปแรงบันดาลใจช่วยให้เห็นระดับมาตรฐานวิทยฐานะของครูได้อย่างไร
รู้จักและประเมินผู้เรียนให้ตรงจุดด้วย Starfish Class

รู้จักและประเมินผู้เรียนให้ตรงจุดด้วย Starfish Class

Starfish Academy
Starfish Academy
763 views • 10.01.23

ครูมายส์ มีชื่อจริงว่า ครูวรัญญา ธัญญาผล สอนวิชาวิทยาศาสตร์และชีววิทยา ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2,5,และ 6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,819 คน มีจำนวนค ...

รู้จักและประเมินผู้เรียนให้ตรงจุดด้วย Starfish Class
กำลังประเมินถูกวิธีอยู่หรือเปล่า? 5 แนวทางการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

กำลังประเมินถูกวิธีอยู่หรือเปล่า? 5 แนวทางการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

Starfish Academy
Starfish Academy
338 views • 15.05.23

เมื่อพูดกันถึงสมรรถนะของผู้เรียน (competences of learners) ผู้คนภายนอกอาจมองกันว่าเป็นสิ่งง่ายๆ เป็นทักษะที่สามารถพัฒนาและประเมินให้กับเด็กได้อย่างง่ายดาย ต่างจากทักษะทางวิชาการหรือทางทฤษฎีต่างๆ ที่อาจจะมีความซับซ้อนหรือยากมากกว่า แต่ในคว ...

กำลังประเมินถูกวิธีอยู่หรือเปล่า? 5 แนวทางการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
PLC เพื่อพัฒนาการศึกษา

PLC เพื่อพัฒนาการศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy
1091 views • 03.01.23

การ PLC คือ การสร้างความร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐานบริบทและความแตกต่างของโรงเรียน เพื่อให้มีเป้าหมายและภารกิจในการ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ ...

PLC เพื่อพัฒนาการศึกษา
เมื่อเครื่องมือครูอย่างเดียวอาจไม่พอ: 5 หลักการสำคัญ ช่วยครูวัดและประเมินผลอย่างเกิดคุณค่า

เมื่อเครื่องมือครูอย่างเดียวอาจไม่พอ: 5 หลักการสำคัญ ช่วยครูวัดและประเมินผลอย่างเกิดคุณค่า

Starfish Academy
Starfish Academy
516 views • 15.12.22

การมีเครื่องมือครูอย่างเครื่องมือช่วยประเมินคู่ใจดี ๆ สักเครื่องมือหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่าเป็นเพียงแค่ก้าวแรกเท่านั้นในภารกิจ และกระบวนการ การประเมินของคุณครูเพราะนอกเหนือจากเครื่องมือ อีกหนึ่งหัวใจสำคัญก็คือหลักการหรือแนวทางการใช้เครื่องมือช่วยประเมินดั ...

เมื่อเครื่องมือครูอย่างเดียวอาจไม่พอ: 5 หลักการสำคัญ ช่วยครูวัดและประเมินผลอย่างเกิดคุณค่า
ผู้บริหารกับบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน วPA ในโรงเรียน

ผู้บริหารกับบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน วPA ในโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
1491 views • 29.11.22

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้นำแบบประเมินวิทยฐานะ วPA รูปแบบใหม่มาใช้กับครูทั่วประเทศ เพื่อให้ได้เกณฑ์แบบประเมิน ที่มีมาตรฐานและตรงตามเป้าหมายในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนนั้น ผู้บริหารโรงเรียน ถือได้ว่าเป็นบุคลากรท ...

ผู้บริหารกับบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน วPA ในโรงเรียน
ประเมิน PA อย่างไรดีในปีงบ 66 ลดเอกสาร เน้นที่ห้องเรียน ครูมีความสุข

ประเมิน PA อย่างไรดีในปีงบ 66 ลดเอกสาร เน้นที่ห้องเรียน ครูมีความสุข

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
15968 views • 24.11.22

ประเมิน PA อย่างไรดีในปีงบ 66 ลดเอกสาร เน้นที่ห้องเรียน ครูมีความสุข จากการที่ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูรูปแบบใหม่ ซึ่งมีการนำการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือการประเมิน ...

ประเมิน PA อย่างไรดีในปีงบ 66 ลดเอกสาร เน้นที่ห้องเรียน ครูมีความสุข
เปลี่ยนห้องเรียนธรรมดาสู่สนามแห่งการเรียนรู้ ทำความรู้จัก Kahoot! เทคโนโลยีการศึกษาแบบเกม

เปลี่ยนห้องเรียนธรรมดาสู่สนามแห่งการเรียนรู้ ทำความรู้จัก Kahoot! เทคโนโลยีการศึกษาแบบเกม

Starfish Academy
Starfish Academy
1556 views • 15.11.22

เมื่อเวลาและทรัพยากรมีจำกัด บวกกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จึงต้องอาศัยเทคโนโลยีการศึกษา (EdTech) ที่มาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่การเรียนการสอน สำหรับเทคโนโลยีการศึกษาที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ จะช่วยเปลี่ยนบรรยากาศห้องเรียนแบบธรรมดาสู่สนาม ...

เปลี่ยนห้องเรียนธรรมดาสู่สนามแห่งการเรียนรู้ ทำความรู้จัก Kahoot! เทคโนโลยีการศึกษาแบบเกม
ไขข้อสงสัยการใช้งานระบบ DPA กลไกในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย

ไขข้อสงสัยการใช้งานระบบ DPA กลไกในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย

Starfish Academy
Starfish Academy
18008 views • 08.11.22

ที่มาของ ระบบ DPA มาจากนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้มีระบบการประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ คือการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่คือ ดิจิทัล Digital Performance Appraisal ที่เรียกโดยย่อว่า ระบบ DPA ซึ่งหมายความว่า เป็นระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของ ...

ไขข้อสงสัยการใช้งานระบบ DPA กลไกในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย
สร้างห้องเรียนสมรรถนะ วPA ไปด้วยกันไปได้ไกล ประเมิน PAอย่างไรไม่เพิ่มภาระครู

สร้างห้องเรียนสมรรถนะ วPA ไปด้วยกันไปได้ไกล ประเมิน PAอย่างไรไม่เพิ่มภาระครู

Starfish Academy
Starfish Academy
2191 views • 01.11.22

ระบบการประเมินวิทยฐานะ วPA ได้ถูกนำมาใช้กับโรงเรียนต่างๆ เพื่อนำมาซึ่งเกณฑ์ประเมินที่มีมาตรฐาน และตรงตามเป้าหมายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการประเมินด้วยความร่วมมือกันเหมือนเป็นกัลยาณมิตร เพราะการประเมิน วPA จะเป็นการประ ...

สร้างห้องเรียนสมรรถนะ วPA ไปด้วยกันไปได้ไกล ประเมิน PAอย่างไรไม่เพิ่มภาระครู
1 ตุลาคมนี้ต้องทำอย่างไร? ถึงเวลาขับเคลื่อนการศึกษาไทยด้วย PA

1 ตุลาคมนี้ต้องทำอย่างไร? ถึงเวลาขับเคลื่อนการศึกษาไทยด้วย PA

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1815 views • 25.10.22

จากการที่ได้มีการนำระบบการประเมินวิทยฐานะ วPA มาใช้กับโรงเรียนต่างๆ เพื่อนำมาซึ่งเกณฑ์ประเมินที่มีมาตรฐาน และตรงตามเป้าหมายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งโรงเรียนต่างๆกำลังเริ่มต้นในการดำเนินการปรากฏว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ค่อยน่าพอใจ ...

1 ตุลาคมนี้ต้องทำอย่างไร? ถึงเวลาขับเคลื่อนการศึกษาไทยด้วย PA
ผู้บริหารจะตั้งคณะกรรมการประเมิน PA ยังไง ลองเช็กลิสต์ 4 ข้อนี้ดู

ผู้บริหารจะตั้งคณะกรรมการประเมิน PA ยังไง ลองเช็กลิสต์ 4 ข้อนี้ดู

Starfish Academy
Starfish Academy
6652 views • 10.10.22

การตั้งคณะกรรมการประเมินข้อตกลงฯ PA รายปี เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเป้าหมายของการตั้งคณะกรรมการ #เน้นที่การประเมินเพื่อพัฒนา ซึ่งต้องการบุคคลที่สามารถช่วยผู้บริหารในการมาเป็นโค้ช มาเป็นร่วมทำ PLC และมาร่วมสร้างกร ...

ผู้บริหารจะตั้งคณะกรรมการประเมิน PA ยังไง ลองเช็กลิสต์ 4 ข้อนี้ดู
วงแบ่งปันสารพัดความเป็นไปได้ วPA

วงแบ่งปันสารพัดความเป็นไปได้ วPA

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
15426 views • 22.08.22

ครู SMART ทำได้ สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA "วงแบ่งปันสารพัดความเป็นไปได้ วPA"ความเข้าใจในหลักเกณฑ์เป็นสิ่งสำคัญ หากครูและผู้บริหารเปิดใจเรียนรู้ ปรับเปลี่ยน พัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผลให้การศึกษาทั้งระบบสู่ความสำเร็จได้การทำ PA ส่ว ...

วงแบ่งปันสารพัดความเป็นไปได้ วPA
การสะท้อนและประเมินผลการดำเนินงาน แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน

การสะท้อนและประเมินผลการดำเนินงาน แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน

Starfish Academy
Starfish Academy
945 views • 26.07.22

กิจกรรม PLC Leader ครั้งที่ 9 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564หัวข้อ “การสะท้อนและประเมินผลการดำเนินงาน แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน”การสะท้อนและประเมินผลการดำเนินงาน เป็นการสะท้อนสิ่ง ...

การสะท้อนและประเมินผลการดำเนินงาน แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน