4 วิธีช่วยให้ผู้เรียนประเมินตัวเอง

Starfish Labz
Starfish Labz 552 views • 1 เดือนที่แล้ว
4 วิธีช่วยให้ผู้เรียนประเมินตัวเอง

การประเมินการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่สำคัญและควรสอดคล้องกับการออกแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน นักเรียนจะสามารถประเมินตัวเองได้ผ่านการทำ 3 ข้อ 1) การเห็นตัวอย่างที่ดี 2) เรียนรู้ด้านที่ตัวเองเชี่ยวชาญ 3) ฝึกการรับฟีดแบ็กจากเพื่อน 

หากคุณครูต้องการพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการประเมินตนเอง คุณครูสามารถปรับแนวทางปฏิบัติของพวกเขา ตั้งแต่การฟีดแบ็กซึ่งกันและกันไปจนถึงกลยุทธ์การคิดด้วยภาพ 

ชวนคุณครูมา 4 วิธีช่วยให้ผู้เรียนประเมินตัวเองกันเลย !

วิธีการที่ 1 : ให้นักเรียนได้เห็นตัวอย่างงานที่สมบูรณ์หรืองานที่ยอดเยี่ยม (Mastery work) 

ในการสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม นักเรียนจำเป็นต้องรู้ว่างานที่ยอดเยี่ยมนั้นเป็นอย่างไร ครูมีหน้าที่ต้องทำให้นักเรียนเห็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยม เช่น คุณครูสามารถแสดงผลงานของตัวเองให้แก่นักเรียน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญภายนอก นักศึกษา รุ่นพี่ เพื่อนร่วมชั้นของตนเอง หรือวิดีโอ รูปภาพและข้อความที่ได้รับการประเมินแล้วว่าเป็นผลงานที่ดี เช่น ในวิชาภาษาอังกฤษ คุณครูสามารถแสดงตัวอย่างงานเขียนที่ได้ A+ ได้ หรือในวิชาศิลปะ ที่ครูแสดงตัวอย่างงานวาดภาพเหมือนที่ได้คะแนนเยอะที่สุด เป็นต้น

วิธีการที่ 2 : ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เพื่อที่จะสามารถสังเคราะห์ได้ โดยใช้วิธีการ ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมกำแพงคำศัพท์ : เป็นกิจกรรมที่จะทำให้นักเรียนเชื่อมโยงคำศัพท์เดิมบนกระดาน และให้นักเรียนช่วยกันตีความความหมายต่างๆ ของคำศัพท์นั้นตามที่นักเรียนเข้าใจ 

2.2 คุณครูใช้คำศัพท์ที่ไม่เป็นทางการ : ขอให้คุณครูมั่นใจว่าภาษาที่คุณครูใช้เป็นภาษาที่นักเรียนเข้าใจตรงกัน การทำเช่นนี้ นักเรียนจะสามารถสร้างคำศัพท์ใหม่ได้เรื่อยๆ ในขณะที่เรียน

วิธีการที่ 3 : ให้นักเรียนฟีดแบ็กเพื่อน 

การได้รับฟีดแบ็กจากเพื่อนจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แบ่งปันความคิดเห็นกันเอง และช่วยให้พวกเขาเปิดกว้างต่อการรับฟัง และติชมมากขึ้น ดังนี้

3.1 การสร้างข้อตกลงร่วมกันในการให้ฟีดแบ็ก : คุณครูควรชวนนักเรียนคุยเรื่องข้อตกลงร่วมกันว่าทำไมเราต้องฟีดแบ็กกัน เราคาดหวังอะไรกับการฟีดแบ็กและพฤติกรรมใดที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น และสิ่งสำคัญคือการส่งเสริมพฤติกรรม เช่น 

  • การปฏิบัติต่อเพื่อนด้วยความเคารพ 
  • การสร้างสมดุลระหว่างความคิดเห็นและคำชมเชย
  • เจาะจงว่าส่งใดเป็นข้อดีและสิ่งใดควรปรับรุง 
  • จำไว้ว่า การให้ฟีดแบ็กเป็นเรื่องของการเรียนรู้ ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว 

3.2 หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่กำกวม เช่น นักเรียนอาจจะใช้คำว่า “น่าเบื่อ” แต่ครูควรจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมถึงรายละเอียดที่ชิ้นงาน หรือเป็นการตั้งคำถาม เช่น นักเรียนเห็นอะไร เกิดอะไรขึ้นกับชิ้นงาน ส่วนไหนของชิ้นงานที่ทำให้นักเรียนรู้สึกแบบนั้น เป็นต้น

3.3 ให้นักเรียนเขียนคำฟีดแบ็กลงบนกระดาษก่อน เพื่อให้นักเรียนได้คิดไตร่ตรองภาษาก่อนที่จะพูดออกมา

3.4 ช่วยให้นักเรียนเข้าใจว่า ทำไมเขาถึงชอบ หรือไม่ชอบบางอย่างในชิ้นงาน โดยการให้นักเรียนพยายามหาเหตุผล เช่น ไม่ชอบใจเพราะเรื่องดีไซน์ ไม่ชอบใจเพราะแนวคิด หรือไม่ชอบใจเพราะผลงาน เป็นต้น

3.5 ช่วยสรุปคำวิจารณ์ของนักเรียน หลังจากที่นักเรียนฟีดแบ็กกันแล้ว คุณครูควรสรุปประเด็นคำวิจารณ์ของนักเรียน ช่วยปรับคำให้นักเรียนที่ถูกวิจารณ์รู้สึกดีขึ้นหรือเข้าใจคำนั้นในรูปแบบอื่นๆ 

วิธีการที่ 4 : ให้นักเรียนฝึกคิดเป็นภาพ 

โดยการตั้งคำถามกับ 3 ข้อว่า 

  • อธิบายในสิ่งที่เห็น
  • วิเคราะห์ในสิ่งที่เห็น
  • ตัดสิน / สรุปความในสิ่งที่เห็น 

โดยการใช้กิจกรรม ดังนี้ 

4.1 กิจกรรม Post-it note ฟีดแบ็ก 

เป็นการเตรียมเขียน 3 คำในโพสอิทเพื่อเป็นการให้ข้อเสนอแนะสั้นๆ เกี่ยวกับงานหลายชิ้น โดยไม่ต้องพูดความคิดเห็นเพราะการเขียนวิจารณ์ในโพสอิทอาจเป็นวิธีการที่ดีสำหรับนักเรียนที่อายและไม่มีความมั่นใจในการแบ่งปันความเห็น 

4.2 กิจกรรมอ่างปลา Fishbowl discussion 

เป็นกิจกรรมรูปแบบการสนทนารูปแบบหนึ่ง (วิธีการโสคราตีส) ที่ช่วยให้นักเรียนได้ไตร่ตรอง วิพากษ์วิจารณ์ จากนั้น ต่อยอดการพูดคุยกันในประเด็นที่เกี่ยวกับเป้าหมาย แนวทางปฏิบัติกับนักเรียนโดยที่ไม่มีการแทรงแซงระหว่างการพูดคุยกัน โดยจำหลักการไว้ในใจว่า “รู้ว่าจะต้องถามอะไร ไม่ใช่โฟกัสที่คำตอบ” 

4 วิธีการนี้ จะช่วยให้นักเรียนสามารถประเมินตัวเองหรือผลงานของตัวเองได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ตัวอย่างจาก 4 วิธีการนี้จะเกี่ยวข้องกับงานศิลปะ งานดนตรี ที่เป็นวิชาในเชิงสร้างสรรค์ ดังนั้น คุณครูอาจจะลองนำบางวิธีการไปปรับใช้ให้เข้าบริบทของตัวเองดูหรือลองกดเข้าไปที่ www.starfishclass.com ตัวช่วยคุณครูเรื่องการประเมินทักษะและสมรรถนะนักเรียนค่ะ

อ้างอิง 

4 Step of Student Self-Assesment

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ

STAMPER Learning เป็นการบูรณาการแบบใหม่ ครบจบทั้งขั้นตอนการเรียนรู้ และการประเมินผลสำหรับครู ซึ่งทำได้ง่ายๆ ในกิจกร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
STAMPER  Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ
Starfish Academy

STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ

Starfish Academy
Future Ready
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace

ในคอร์สนี้ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมผู้เรียน เพื่อพัฒนาให้เกิดทักษะที่จำเป็นในอนาคต ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Ma ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:00 ชั่วโมง

เปิดโลกการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วย Google Lens

Google Lens เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเรียนรู้กลายเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนาน ผ่านการใช้กล้องสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว ผู้ ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
เปิดโลกการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วย Google Lens
Google for Education Partner

เปิดโลกการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วย Google Lens

Google for Education Partner

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6972 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
330 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
55704 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง
05:56
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1489 views • 3 ปีที่แล้ว
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง