Hashtag สื่อการเรียนการสอน

140 results for "สื่อการเรียนการสอน"

5 สุดยอดเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับนักเรียนช่วยจัดการเรียนสร้างความผ่อนคลายง่ายต่อการโฟกัส

5 สุดยอดเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับนักเรียนช่วยจัดการเรียนสร้างความผ่อนคลายง่ายต่อการโฟกัส

Starfish Academy
Starfish Academy
149 views • 25.09.23

การเรียนรู้ของเด็กๆ ในวัยเรียนถือเป็นช่วงเวลาที่งดงามอาจจะมีความเหนื่อยความท้ออยู่บ้างแต่อีกหนึ่งอย่างที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าถือเป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นกิจกรรมแสนสนุกอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเด็กๆ ที่ชื่นชอบการทำสิ่งต่างๆ อย่างเป็นระบบระเบียบก็คือเหล่าเครื่องมือหรือเทคโน ...

5 สุดยอดเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับนักเรียนช่วยจัดการเรียนสร้างความผ่อนคลายง่ายต่อการโฟกัส
ประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างต่อเนื่องด้วย Starfish Class สุดยอดเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับคุณครู

ประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างต่อเนื่องด้วย Starfish Class สุดยอดเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับคุณครู

Starfish Academy
Starfish Academy
61 views • 25.09.23

หากพูดถึงสุดยอดเครื่องมือช่วยประเมินสำหรับคุณครูในปัจจุบันโดยเฉพาะในประเทศไทยหรือระบบการศึกษาไทยของเราหนึ่งในเครื่องมือที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ Starfish Class หรือสุดยอดเครื่องมือตัวช่วยสำคัญสำหรับคุณครูในการค่อยบันทึกและประเมินพัฒนาการทักษะหรือ ...

ประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างต่อเนื่องด้วย Starfish Class สุดยอดเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับคุณครู
5 แหล่งเรียนจิตวิทยาการเรียนรู้สำหรับคุณครู

5 แหล่งเรียนจิตวิทยาการเรียนรู้สำหรับคุณครู

Starfish Academy
Starfish Academy
1912 views • 18.09.23

จิตวิทยาการเรียนรู้ หรือ Psychology of Learning ยังคงเป็นหนึ่งหัวข้อที่ได้รับการพูดถึงอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานี้ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาไทยในอนาคตครั้งใหญ่ หัวข้อหนึ่งที่มีการพูดถึงอยู่บ่อยๆ ก็คือจิตวิทยาการ ...

5 แหล่งเรียนจิตวิทยาการเรียนรู้สำหรับคุณครู
Interactive test การสร้างสื่อแบบทดสอบและเกมออนไลน์ด้วย Word wall

Interactive test การสร้างสื่อแบบทดสอบและเกมออนไลน์ด้วย Word wall

Starfish Academy
Starfish Academy
599 views • 07.08.23

วิธีง่าย ๆ ในการสร้างทรัพยากรการสอน ซึ่งทรัพยากรในที่นี้จะหมายถึง สื่อการสอน ใบงาน แบบทดสอบ เกมออนไลน์ อาจจะเป็นการทำกิจกรรมที่กำหนดเองสำหรับห้องเรียนของคุณครูในการจัดการเรียนการสอนหรือมีกิจกรรมที่หลากหลายเช่น แบบทดสอบ การจับคู่ เกมคำศัพ ...

Interactive test การสร้างสื่อแบบทดสอบและเกมออนไลน์ด้วย Word wall
การใช้ AI Chatbot เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

การใช้ AI Chatbot เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

Starfish Academy
Starfish Academy
913 views • 17.07.23

ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามามีบทบาทในการศึกษามากขึ้น การประยุกต์ใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมต่างๆ ในการยกระดับการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเนื้อหาการเรียนการสอน การออกแบบกิจกรรมในชั้นเรียน รวมไปถึงการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยรู ...

การใช้ AI Chatbot เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
KRU สอน COOL “สร้างพลังการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ” เทคโนโลยีช่วยสอนในห้องเรียน

KRU สอน COOL “สร้างพลังการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ” เทคโนโลยีช่วยสอนในห้องเรียน

ว่าที่ ร.ต.ถาวร อารีศิลป
ว่าที่ ร.ต.ถาวร อารีศิลป
1099 views • 14.08.23

เทคโนโลยี ( Technology) หมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ หรือ แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ เช่น กระบวนการต่าง ๆเทคโนโลยี เป็นการประยุกต์ นำเอาความรู้ทางวิทยา ...

KRU สอน COOL “สร้างพลังการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ” เทคโนโลยีช่วยสอนในห้องเรียน
ครูคลับ (Kru Club) พื้นฐาน Excel กับการใช้งานจริง

ครูคลับ (Kru Club) พื้นฐาน Excel กับการใช้งานจริง

Starfish Academy
Starfish Academy
808 views • 26.06.23

สำหรับการดำเนินงานในยุคปัจจุบัน ชุดโปรแกรมสำนักงานได้เข้ามามีบทบาทสำคัญที่ไม่เพียงแต่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน แต่ยังเป็นเครื่องมือหรือโปรแกรมสำหรับการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลในด้านต่าง ๆ โดยในแต่ละโปรแกรมได้มีรายละเอียดและฟังก์ชั่นที่รองรับก ...

ครูคลับ (Kru Club) พื้นฐาน Excel กับการใช้งานจริง
6 ขั้นตอน สร้าง Portfolio เพื่อเก็บผลงานอย่างเป็นระบบ

6 ขั้นตอน สร้าง Portfolio เพื่อเก็บผลงานอย่างเป็นระบบ

Starfish Academy
Starfish Academy
1767 views • 26.06.23

หากน้องๆ กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา การสร้างแฟ้มสะสมผลงาน (Porfolio) เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยเลยทีเดียว วันนี้ Starfish Labz มานำเสนอ Feature Portfolio สำเร็จรูป ซึ่งจะช่วยให้น้องๆ เก็บงานได้อย่างเป็นระบบ และที่สำคัญ ...

6 ขั้นตอน สร้าง Portfolio เพื่อเก็บผลงานอย่างเป็นระบบ
Starfish Class เครื่องมือช่วยครูบันทึกหลักฐานการเรียนรู้

Starfish Class เครื่องมือช่วยครูบันทึกหลักฐานการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy
899 views • 26.06.23

“การบันทึกหลักฐานการเรียนรู้” (Evidence) คือ การบันทึกเพื่อแสดงให้เห็นกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนรู้ทั้งในส่วนขององค์ความรู้ และการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งคำว่า “หลักฐานการเรียนรู้” สามารถหมายถึง ภ ...

Starfish Class เครื่องมือช่วยครูบันทึกหลักฐานการเรียนรู้
ครูคลับ (Kru Club) เทคนิคการสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย

ครูคลับ (Kru Club) เทคนิคการสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย

Starfish Academy
Starfish Academy
1042 views • 25.06.23

สื่อที่ดีย่อมส่งผลต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กการสร้างสื่อให้มีความเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กโดยฉพาะเด็กปฐมวัย เพราะการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยนี้จำเป็นต้องได้รับการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ ...

ครูคลับ (Kru Club) เทคนิคการสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย
Flipped Classroom ห้องเรียนกลับด้านด้วยเทคโนโลยีการศึกษา

Flipped Classroom ห้องเรียนกลับด้านด้วยเทคโนโลยีการศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy
1594 views • 18.06.23

ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ทุกคนน่าจะเห็นแล้วว่า เทคโนโลยีได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการเรียนรู้มากขนาดไหน และบทเรียนสำคัญที่เราได้รับมากที่สุดจากสถานการณ์นี้ก็คือการเรียนรู้ไม่จำเป็นจะต้องถูกจำกัดอยู่ในห้องเรียนอีกต่อไป ดังนั้น เราจึงได้เห็นว่าธุรกิจการเรียนรู้อ ...

Flipped Classroom ห้องเรียนกลับด้านด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ครูคลับ (Kru Club) – Unplugged Coding Ep.2

ครูคลับ (Kru Club) – Unplugged Coding Ep.2

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
828 views • 23.06.23

Unplugged Coding เป็นแนวคิดการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของวิทยาการคำนวณ โดยที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ เพียงแต่ใช้หลักการการทำงานของคอมพิวเตอร์มาจัดเป็นกิจกรรมภายนอกให้นักเรียนได้เรียนรู้ ตลอดจนสามารถนำไอเดีย Unplug ...

ครูคลับ (Kru Club) – Unplugged Coding Ep.2
TOOLS AND RESOURCES FOR YOUR CLASSROOM

TOOLS AND RESOURCES FOR YOUR CLASSROOM

Starfish Academy
Starfish Academy
778 views • 07.06.23

Global Citizen หรือ พลเมืองโลก มีความหมายที่แตกต่างกันตามสถานการณ์ วัฒนธรรม ความเชื่อไปจนถึงการเป็นอยู่ทางสังคมซึ่งทุกคนล้วนเป็นพลเมืองโลก ดังนั้นการเรียนรู้ที่จะเป็นพลเมืองโลกที่ดีจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากปัจจุบันมีเยาวชนอายุ 10-24 ปี จำนวนกว่ ...

TOOLS AND RESOURCES FOR YOUR CLASSROOM
STARFISH LABZ PLUS สอนสนุกถูกใจผู้เรียนด้วย CREATIVE CLASSROOM ห้องเรียนสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม

STARFISH LABZ PLUS สอนสนุกถูกใจผู้เรียนด้วย CREATIVE CLASSROOM ห้องเรียนสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม

Starfish Academy
Starfish Academy
782 views • 12.06.23

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ คือการสร้างองค์ประกอบ ขั้นตอน รายละเอียดการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น “การจัดห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียน” จะสามารถพัฒนาค ...

STARFISH LABZ PLUS สอนสนุกถูกใจผู้เรียนด้วย CREATIVE CLASSROOM ห้องเรียนสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม
เลือกใช้เทคโนโลยีการศึกษาเฉพาะทางสำหรับครูสายวิทย์ โปรแกรมคณิตแบบไหนสอนเด็กอย่างได้ผล

เลือกใช้เทคโนโลยีการศึกษาเฉพาะทางสำหรับครูสายวิทย์ โปรแกรมคณิตแบบไหนสอนเด็กอย่างได้ผล

Starfish Academy
Starfish Academy
7168 views • 12.06.23

วิชาคณิตศาสตร์ เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ท้าทายความสามารถทั้งผู้เรียนและผู้สอน ครูผู้สอนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา นอกจากการสอนและอธิบายตามปกติแล้ว ปัจจุบันยังมีการนำ เทคโนโลยีการศึกษา มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญช่ ...

เลือกใช้เทคโนโลยีการศึกษาเฉพาะทางสำหรับครูสายวิทย์ โปรแกรมคณิตแบบไหนสอนเด็กอย่างได้ผล
ปรับโฉมใหม่ Canva AI ช่วยสร้างสื่อ

ปรับโฉมใหม่ Canva AI ช่วยสร้างสื่อ

นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)
3314 views • 14.08.23

Canva ถือได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มการออกแบบที่สามารถสร้างสื่อนำเสนอได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ Canva ได้มีการพัฒนาฟีเจอร์ในการสร้างสื่อการสอน ใบงาน ใบกิจกรรม แบบวัด แอนิเมชั่น สื่อประชาสัมพันธ์ โมเดล และนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI ที่เรียนรู้เนื้อห ...

ปรับโฉมใหม่ Canva AI ช่วยสร้างสื่อ
STARFISH LABZ PLUS สร้างห้องเรียนเสมือนจริงแบบ INTERACTIVE 3D ด้วย AR สื่อนวัตกรรมการสอนล้ำยุค

STARFISH LABZ PLUS สร้างห้องเรียนเสมือนจริงแบบ INTERACTIVE 3D ด้วย AR สื่อนวัตกรรมการสอนล้ำยุค

Starfish Academy
Starfish Academy
765 views • 29.05.23

AR หรือชื่อเต็มคือ Augmented Reality เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง (Real) เข้าเป็นโลกเสมือน (Virtual) ซึ่งจะทำให้ภาพที่เห็นในจอภาพกลายเป็นวัตถุ 3 มิติ ลอยอยู่บนพื้นผิวจริงและกำลังพลิกโฉมหน้าให้สื่อการเรียนการสอนไปสู่ความตื่นเ ...

STARFISH LABZ PLUS สร้างห้องเรียนเสมือนจริงแบบ INTERACTIVE 3D ด้วย AR สื่อนวัตกรรมการสอนล้ำยุค
ครูคลับ (Kru Club) กลยุทธ์การใช้ Padlet ขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม EP.2

ครูคลับ (Kru Club) กลยุทธ์การใช้ Padlet ขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม EP.2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว
1059 views • 19.07.23

กลยุทธ์การใช้ Padlet “ขั้นสูง” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม คือ การเรียนรู้แบบร่วมมือในปัจจุบัน Cooperative Learning หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและ ...

ครูคลับ (Kru Club) กลยุทธ์การใช้ Padlet ขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม EP.2
มิกซ์อย่างไรให้เวิร์คเทคโนโลยีการศึกษากับการประยุกต์ใช้สื่อแบบ Blended learning

มิกซ์อย่างไรให้เวิร์คเทคโนโลยีการศึกษากับการประยุกต์ใช้สื่อแบบ Blended learning

Starfish Academy
Starfish Academy
989 views • 29.05.23

ภาคการศึกษาได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสจนต้องมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนใหม่ตามวิถี New Normal ในสถานการณ์เช่นนี้ เทคโนโลยีการศึกษา มีบทบาทอย่างมาก และแม้ว่าขณะนี้วิกฤตจะคลี่คลาย แต่การเรียนการสอนแบบใหม่ยังคงพัฒนาต่อโดยได้มีการประยุ ...

มิกซ์อย่างไรให้เวิร์คเทคโนโลยีการศึกษากับการประยุกต์ใช้สื่อแบบ Blended learning
การสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์โดย Thinglink

การสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์โดย Thinglink

Starfish Academy
Starfish Academy
1305 views • 22.05.23

ปัจจุบัน การพัฒนาตนเอง โดยการการพัฒนาทักษะทางต่างๆ ทั้ง Hard skill และ Soft skill ได้อย่างง่ายดายโดยการอยู่ที่บ้าน เช่น การเรียนเพิ่มเติมจากสิ่งที่ไม่เข้าใจในห้องเรียน หรือการที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆสามารถฝึกฝนและค้นหาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ที่มี ...

การสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์โดย Thinglink