Hashtag สื่อการเรียนการสอน

61 results for "สื่อการเรียนการสอน"

5 คอร์สเรียนออนไลน์ภาษาไทยสำหรับเด็กเล็ก เน้นเทคนิคเข้าใจง่าย จาก Starfish Labz

5 คอร์สเรียนออนไลน์ภาษาไทยสำหรับเด็กเล็ก เน้นเทคนิคเข้าใจง่าย จาก Starfish Labz

Starfish Academy
Starfish Academy

การสอนภาษาไทยให้กับลูก ๆ ของเราหรือเด็กเล็ก ๆ อย่างประสบความสำเร็จ และเกิดผลอาจดูเหมือนเป็นเรื่องแสนท้าทาย และยากเกินกว่าที่คุณพ่อคุณแม่ ตลอดจนแม้กระทั่งคุณครูเองสามารถที่จะทำได้ ยิ่งเด็ก ๆ อายุน้อย ก็ยิ่งดูเหมือนเรามีแนวทางและโอกาสในการสอน ...

28 views 27.06.22
5 คอร์สเรียนออนไลน์ภาษาไทยสำหรับเด็กเล็ก เน้นเทคนิคเข้าใจง่าย จาก Starfish Labz
PLC Happy Hour Live Online การลดความถดถอยในการเรียนรู้

PLC Happy Hour Live Online การลดความถดถอยในการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy

PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 8 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 นวัตกรรมของโรงเรียน หัวข้อ “การลดความถดถอยในการเรียนรู้”ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ทั้งสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเ ...

55 views 27.06.22
PLC Happy Hour Live Online การลดความถดถอยในการเรียนรู้
5 สื่อการสอนภาษาจีนสุดปัง ระดับคุณภาพ แถมฟรี สำหรับเด็ก ๆ จาก Starfish Labz

5 สื่อการสอนภาษาจีนสุดปัง ระดับคุณภาพ แถมฟรี สำหรับเด็ก ๆ จาก Starfish Labz

Starfish Academy
Starfish Academy

การฝึกภาษาจีนพื้นฐานให้ลูกอาจดูเหมือนเป็นเรื่องแสนไกลตัว ทำได้ยาก และซับซ้อนสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง และแม้กระทั่งคุณครูหลายคน แต่ในความเป็นจริง การเริ่มฝึกอย่างง่ายก่อนด้วยเทคนิคหรือสื่อการสอนที่ใช่และเหมาะสม มิใช่สิ่งที่ดั่งฝันหรือเกินเอื้อมเลยค่ะ ที่ ...

139 views 13.06.22
5 สื่อการสอนภาษาจีนสุดปัง ระดับคุณภาพ แถมฟรี สำหรับเด็ก ๆ จาก Starfish Labz
5 ไอเดีย กิจกรรม STEM น่าชวนลูกทำเล่นที่บ้าน

5 ไอเดีย กิจกรรม STEM น่าชวนลูกทำเล่นที่บ้าน

Starfish Academy
Starfish Academy

STEM คืออะไร?STEM คือ แนวทางการศึกษาหรือทำกิจกรรมที่บูรณาการศาสตร์แขนงต่างๆ ในสายวิทย์-คณิตไว้ด้วยกัน ที่มาของคำว่า STEM มาจากตัวอักษรย่อของคำภาษาอังกฤษ 4 คำ คือScience: วิทยาศาสตร์ คือการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์T ...

561 views 02.05.22
5 ไอเดีย กิจกรรม STEM น่าชวนลูกทำเล่นที่บ้าน
Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษา

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy

ในยุคปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี ถือได้ว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งครูจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา ในการสร้างสื่อการสอน ตลอดจนพัฒนาไปสู่นวัตกรรมที่สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ ซึ่งกิจ ...

771 views 02.05.22
Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษา
5 เทคโนโลยีการศึกษา EdTech ที่จะพลิกโฉมการเรียนรู้เสมือนจริง แม้อยู่หน้าจอ

5 เทคโนโลยีการศึกษา EdTech ที่จะพลิกโฉมการเรียนรู้เสมือนจริง แม้อยู่หน้าจอ

Starfish Academy
Starfish Academy

ท่ามกลางความยากลำบาก ความเหน็ดเหนื่อย ความเมื่อยล้า และอุปสรรคต่าง ๆ ในการเรียนออนไลน์ อันเป็นผลพวงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 โรงเรียน สถาบัน ตลอดจนองค์กรทางการศึกษาในที่ต่าง ๆ ทั่วโลกได้ปรับตัวหรือทำอย่างไรกั ...

320 views 13.05.22
5 เทคโนโลยีการศึกษา EdTech ที่จะพลิกโฉมการเรียนรู้เสมือนจริง แม้อยู่หน้าจอ
สอนอย่างไรให้ (ครู) Active

สอนอย่างไรให้ (ครู) Active

Starfish Academy
Starfish Academy

ก่อนที่ครูจะสอนเด็กๆ ให้เกิดการเรียนรู้ที่ Active มากขึ้น ครูจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่ Active และน่าสนใจ ซึ่งสิ่งนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งกิจกรรม Workshop ในครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อ “สอนอย่างไรให้ (ครู) Active” จะเป็นแ ...

857 views 11.04.22
สอนอย่างไรให้ (ครู) Active
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

Starfish Academy
Starfish Academy

กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 4 โครงการ สนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ “เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน”กิจกรรม PLC Teacher ในครั้งนี้ เป็นรูปแบบของการ PLC ร่วมกัน ในหัวข้อเทคโนโลยีเพื่ ...

257 views 11.04.22
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
รวบตึงแหล่งรวมเทมเพลตแจกฟรีสวย ๆ ไว้ให้ใส่ Google Slide ครบจบในที่เดียว

รวบตึงแหล่งรวมเทมเพลตแจกฟรีสวย ๆ ไว้ให้ใส่ Google Slide ครบจบในที่เดียว

Starfish Academy
Starfish Academy

ด้วยฟังก์ชันอันแสนสะดวกสบายและมีประโยชน์มากมาย ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบัน Google Slides ได้กลายมาเป็นสื่อการสอนประเภทสไลด์ลำดับต้น ๆ ในใจของคุณครูผู้สอนและนักเรียน-นักศึกษามากมาย แม้จะมีหน้าตาคล้าย PowerPoint แต่ก็มีข้อแตกต่างมากมายหลายปร ...

495 views 11.04.22
รวบตึงแหล่งรวมเทมเพลตแจกฟรีสวย ๆ ไว้ให้ใส่ Google Slide ครบจบในที่เดียว
ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

Starfish Academy
Starfish Academy

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดควิด-19 ส่งผลให้มีการปรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยการใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยในการเรียนรู้หรือฝึกฝนทักษะของผู้เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น และอยากมีส่วนร่วมในการเรียนด้วยตนเอง ...

361 views 11.04.22
ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid
PLC Happy Hour การออกแบบบรรยากาศ และรูปแบบในการจัดการเรียนรู้

PLC Happy Hour การออกแบบบรรยากาศ และรูปแบบในการจัดการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy

การเรียนรู้ในยุคสมัยนี้ ด้วยความพร้อมของเด็กและครอบครัวที่หลากหลาย ทำให้ต้นทุนในด้านต่างๆ แตกต่างกัน ครูจะมีวิธีปรับกระบวนการอย่างไรให้นักเรียนมีประสบการณ์ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตนอกรั้วโรงเรียนได้ นอกเหนือจากความคุ้นชินที่ครูสอนจากตำราเพี ...

234 views 04.04.22
PLC Happy Hour การออกแบบบรรยากาศ และรูปแบบในการจัดการเรียนรู้
ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

Starfish Academy
Starfish Academy

การเดินทางในบางครั้ง แผนที่ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักเดินทาง และด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันยิ่งทำให้การเชื่อมต่อที่ย่อทุกสิ่งในโลกดูง่ายขึ้น สำหรับกิจกรรม Workshop การเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth ในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอเทคนิคที่สามารถ ...

545 views 04.04.22
ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth
4 วิธีช่วยลูกต่อสู้กับ Unfinished Learning เรียนออนไลน์ยังไงให้เข้าใจและเข้าหัว

4 วิธีช่วยลูกต่อสู้กับ Unfinished Learning เรียนออนไลน์ยังไงให้เข้าใจและเข้าหัว

Starfish Academy
Starfish Academy

ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา สังคมโลกถูกท้าทายด้วยบททดสอบที่ไม่มีใครคาดคิด นั่นคือ การระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาเกือบ 2 ปีแล้ว ก็ยังไม่มีทีท่าว่าวิกฤติครั้งนี้จะจบลงง่ายๆ ครั้งแล้วครั้งเล่าที่โรงเรียนถูกประกาศเลื่อนการเปิดเทอม New Normal ของเด็กๆ ...

607 views 14.03.22
4 วิธีช่วยลูกต่อสู้กับ Unfinished Learning เรียนออนไลน์ยังไงให้เข้าใจและเข้าหัว
เลือกเรียนออนไลน์ดีไหมนะ? สำรวจข้อดีของการเรียนออนไลน์

เลือกเรียนออนไลน์ดีไหมนะ? สำรวจข้อดีของการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
Starfish Academy

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนเราอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเพศหรือวัยใด เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น จากเดิมที่การทำงานและการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นโดยการปฏิสัมพันธ์ ...

577 views 14.03.22
เลือกเรียนออนไลน์ดีไหมนะ? สำรวจข้อดีของการเรียนออนไลน์
การพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)

การพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)

Starfish Academy
Starfish Academy

กิจกรรม Innovation Coaching โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 ภายใต้กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE) เป็น ...

1236 views 14.03.22
การพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)
3 ตัวเลือกนโยบาย เพื่อเร่งการฟื้นฟูการเรียนรู้

3 ตัวเลือกนโยบาย เพื่อเร่งการฟื้นฟูการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy

องค์กร World Bank, UNICEF, และ UNESCO ได้ทำรายงานฉบับนึง มีชื่อว่า THE STATE OF THE GLOBAL EDUCATION CRISIS: A PATH TO RECOVERY มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูปัญหาทางการศึกษา ในรายงานฉบับนี้ได้กล่าวถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไ ...

454 views 14.03.22
3 ตัวเลือกนโยบาย เพื่อเร่งการฟื้นฟูการเรียนรู้
การสร้างใบงานยุคดิจิทัลด้วย Top worksheet

การสร้างใบงานยุคดิจิทัลด้วย Top worksheet

Starfish Academy
Starfish Academy

จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ส่งผลให้ต้องมีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์ โดยการใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน และสื่อต่างๆ เข้ามาช่วยมากขึ้น ซึ่งกิจกรรม Workshop หัวข้อ “การสร้างใบงานยุคดิจิทัลด้วย Top worksheet” ในครั้ง ...

1779 views 14.03.22
การสร้างใบงานยุคดิจิทัลด้วย Top worksheet
Extension ดีๆ ที่ครูควรมีใน Chrome

Extension ดีๆ ที่ครูควรมีใน Chrome

Starfish Academy
Starfish Academy

ปัจจุบัน Google Chrome มีบทบาทในการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสายท่องเว็บหรือสายทำงานก็สามารถตอบโจทย์ได้ทุกการใช้งาน ที่สำคัญยังมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น ผ่าน Google Chrome Extension ซึ่งกิจกรรม Workshop ในครั้ ...

788 views 24.02.22
Extension ดีๆ ที่ครูควรมีใน Chrome
หลักสูตรฐานสมรรถนะในต่างประเทศเป็นอย่างไร? ชวนดูหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สำเร็จในต่างแดน

หลักสูตรฐานสมรรถนะในต่างประเทศเป็นอย่างไร? ชวนดูหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สำเร็จในต่างแดน

Starfish Academy
Starfish Academy

มนุษย์ทุกคนล้วนมีความสามารถอย่างน้อยด้านหนึ่งแฝงอยู่ในตัวเอง และความสามารถแต่ละด้านล้วนสนับสนุนให้มนุษย์ประสบความสำเร็จในด้านนั้น ๆ หากผู้มีความสามารถได้รับการส่งเสริมอย่างถูกวิธีผ่านระบบการศึกษาถึงแม้ความสามารถด้านต่าง ๆ เช่น ภาษา ตรรกะ มนุ ...

908 views 27.02.22
หลักสูตรฐานสมรรถนะในต่างประเทศเป็นอย่างไร? ชวนดูหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สำเร็จในต่างแดน
5 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน

5 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน

Starfish Academy
Starfish Academy

เชื่อว่าทุกคนโดยเฉพาะเด็ก ๆ และวัยรุ่นส่วนใหญ่คงจะมีเวลาว่างมากขึ้นจากการที่เราทำงานและเรียนหนังสืออยู่ที่บ้าน โดยไม่จำเป็นต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเดินทางไปทำหน้าที่ของตัวเองทุกวัน ด้วยเหตุนี้เอง เราอาจใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ โดยการพัฒนาทักษะทางต่าง ๆ ทั้ ...

597 views 21.02.22
5 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน