การใช้สื่อ D-ID เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ในทักษะการฟังและพูดสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy 641 views • 1 เดือนที่แล้ว
การใช้สื่อ D-ID เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ในทักษะการฟังและพูดสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

การใช้สื่อ  D-ID เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ในทักษะการฟังและการพูดปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีบทบาทที่สำคัญในชีวิตของมนุษย์คุณครูจะต้องพัฒนาตัวเองให้เท่าทันโลกโดยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆที่ทันสมัยให้เหมาะกับการจัดการเรียนรู้ในโลกยุค ไอที โดยการใช้สื่อ D-ID ซึ่งเป็นสื่อ AI (Artificial intelligence) ประเภทหนึ่งที่สามารถสร้างตัวตนรูปแบบใหม่ในทางสร้างสรรค์โดยเฉพาะการสร้างสื่อที่เน้นการสื่อสารและเพิ่มประสิทธิภาพในทักษะการฟังและพูดในวิชาภาษาอังกฤษหรืออาจจะใช้ในการบูรณาการในการเรียนรู้ในทุกวิชาของนักเรียนได้เป็นอย่างดี

D-ID คือ การสร้าง อวทาร์ (Avatar) พูดได้ด้วย AI เป็นบุคคลที่เสมือนจริงหรือปัญญาประดิษฐ์สามารถสร้างให้พูดได้ เลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ได้โดยใช้ใบหน้าตัวเองหรือใครก็ได้ซ้อนกับเสียง AI ได้หลากหลายภาษาโดยการเข้าไปเลือกใบหน้าบุคคลที่ต้องการหรือจะอัปโหลดใบหน้าใครลงไปแทนก็ได้อย่างมหัศจรรย์ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและตื่นเต้นเร้าใจ

ขั้นตอนการสร้าง D-ID

สมัครเข้าใช้งานระบบผ่านอีเมลส่วนตัว

  1. เลือกหัวข้อทดลองใช้งานได้ฟรี
  2. เลือกเมนูหัวข้อ Create Video
  3. เลือกภาพที่กำหนดให้หรือภาพจริงที่ตนเองสนใจ
  4. นำข้อความที่ตนเองต้องการใส่ในหัวข้อ Script เพื่อให้ตัวภาพสามารถพูดตามข้อความที่ป้อนไว้
  5. เลือกเพศน้ำเสียงของภาพต่างๆที่กำหนดไว้ในระบบ

การเลือกผู้นำเสนอคือการเลือกใบหน้าบุคคลที่ต้องการหรือจะอัปโหลดใบหน้าใครลงไปแทนก็ได้หรือจะเลือกจากโมเดลที่ทางเว็บมีไว้ให้และระบุลักษณะที่ต้องการคร่าว ๆ จากนั้นให้เขียนสคริปต์ที่ต้องการให้พูดโดยมีหลากหลายภาษาให้เลือกใช้แต่ละภาษาก็มีให้เลือกหลายโทนเสียงทั้งชายหรือหญิงเมื่อเสร็จสิ้นให้สร้างคลิปโดยระบบจะคำนวณเครดิต ที่ต้องใช้กับแต่ละคลิปขึ้นอยู่กับภาพ ผู้นำเสนอ และระยะเวลาของคลิปซึ่งการจะมีเครดิตได้ต้องจ่ายเงินซื้อเพื่อความสะดวกในการดำเนินการนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นเอง

ดังนั้น ในปัจจุบันความสามารถของ AI นั้นมีมากมายและสามารถประยุกต์งานได้หลากหลายโดยเฉพาะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ซึ่งเจ้าตัว AI ที่มาจากโปรแกรม D-ID ที่ได้พัฒนา AI ทำเสียงพูดของมนุษย์ได้อย่างน่าทึ่งซึ่งเป็นสื่อที่ก้าวล้ำไปในโลกแห่งอนาคตเป็นการนำแนวคิด วิธีการ กระบวนการหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของหลักสูตรซึ่งจะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิมเกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วย D-ID และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย  

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

ทุกวันนี้การใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับดาบสองคม ที่ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆ เสมอไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วว่าจะเลือกข้อมูลด้านไหน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์
Starfish Academy

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

Starfish Academy
1499 ผู้เรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

เทคนิคเลคเชอร์ในชั้นเรียนแบบขั้นเทพ เพื่อไว้ใช้ในมหาลัย

สำหรับการเรียนการสอนนั้น การจดเลคเชอร์ก็เรียกได้ว่าสำคัญมากๆ เพราะว่าเป็นการสรุปสิ่งต่างๆ ที่เราเรียนไว้ทบทวน ไม่ให้เราลื ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เทคนิคเลคเชอร์ในชั้นเรียนแบบขั้นเทพ เพื่อไว้ใช้ในมหาลัย
Starfish Academy

เทคนิคเลคเชอร์ในชั้นเรียนแบบขั้นเทพ เพื่อไว้ใช้ในมหาลัย

Starfish Academy
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ดูแลสุขภาพร่างกาย สำหรับเด็กวัยเรียน (ประถมศึกษา)

คอร์สนี้จะทำให้ได้เรียนรู้ถึงและเข้าใจการสร้างสุขภาพกายที่ดีสำหรับเด็กประถมศึกษา เพราะสุขภาพกายมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ

Starfish Academy
Starfish Academy
ดูแลสุขภาพร่างกาย สำหรับเด็กวัยเรียน (ประถมศึกษา)
Starfish Academy

ดูแลสุขภาพร่างกาย สำหรับเด็กวัยเรียน (ประถมศึกษา)

Starfish Academy
3073 ผู้เรียน

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
5727 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
How to คุณชนัญณสรณ์  จำนงค์ศรี 2
04:42
โรงเรียนบ้านปลาดาว

How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 2

โรงเรียนบ้านปลาดาว
278 views • 4 ปีที่แล้ว
How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 2
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
24:40
Starfish Academy

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต

Starfish Academy
938 views • 1 ปีที่แล้ว
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
31:53
Starfish Academy

ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร

Starfish Academy
429 views • 1 ปีที่แล้ว
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร