ทักษะการนำเสนอไอเดีย

ทักษะการนำเสนอไอเดีย

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการเสนอไอเดีย หรือที่เราเข้าใจกันก็คือการขายแนวคิด โดยเราสามารถเรียนรู้ได้จากการคิดไอเดียด้วยTriz 9 ช่อง SWOT Analysis SMART Goal รวมถึงวิธีการ pitching โน้มน้าวใจ เพื่อให้คนสนใจไอเดียหรืองานที่เราจะขาย

รายละเอียดคอร์ส

ในการเสนอไอเดียหรือแนวคิดนั้นไม่เพียงแต่การขายธุรกิจเท่านั้น แต่เรายังสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการทำงานกลุ่ม หรือโครงการต่างๆ เราจึงต้องมีการนำความรู้หรือวิธีการหลายๆวิธีมาบูรณาการใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดไอเดียที่ดีไม่ว่าจะเป็นการนำ Triz 9 ช่อง SWOT Analysis SMART Goal รวมถึงวิธีการ pitching โน้มน้าวใจ มาใช้เพื่อนำไปสู่การคิดไอเดียที่มีประสิทธิภาพที่สุด

Learning Outcomes

การคิดไอเดียด้วย Triz 9 ช่อง

SWOT Analysis

SMART Goal

วิธีการ Pitching โน้มน้าวใจ

4 บทเรียน

การคิดไอเดียด้วยตาราง Triz 9 ช่อง

การคิดไอเดียด้วยตาราง Triz 9 ช่อง

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
SWOT Analysis

SWOT Analysis

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
SMART Goal

SMART Goal

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
วิธีการ Pitching โน้มน้าวใจ

วิธีการ Pitching โน้มน้าวใจ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง การคิดไอเดียด้วยตาราง Triz 9 ช่อง
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 180 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

281 courses
Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน เหรียญจากบัญชีของคุณ