ภาษาจีนเบื้องต้นพิชิต Hsk1

ทำความรู้จักการสอบHsk และรายละเอียดการสอบHsk1 อธิบายคำสั่งในการสอบ เทคนิคการทำข้อสอบในส่วนของคำศัพท์ การฟัง และการอ่าน เทคนิคการจำคำศัพท์ที่ผู้เรียนมักสับสนอย่างเป็นระบบ รวมไปถึงฝึกทำข้อสอบในทุกส่วน

เรียนรู้เรื่อง รู้เขารู้เรา Hsk ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีนเกี่ยวกับพินอิน และคำศัพท์มาบ้างแล้ว เพื่อที่จะเข้าใจเนื้อหาในส่วนของการฟัง การอ่าน ผู้เรียนควรทำความเข้าใจคำศัพท์ Hsk1 จำนวน 150 คำมาก่อนเบื้องต้น คอร์สนี้มีการอธิบายลักษณะข้อสอบ ประโยชน์ของการสอบ รายละเอียดการสอบ รวมไปถึงเทคนิคการสอบทั้งการจำคำศัพท์ การฟัง และการอ่าน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ Hsk1

Learning Outcomes

Hsk คืออะไร มีประโยชน์ และรายละเอียดการสอบอย่างไร สามารถเข้าใจคำสั่งแต่ละคำสั่งในข้อสอบได้

เทคนิคการจำคำศัพท์อย่างเป็นระบบผ่านตัวอักษรจีน โดยที่จะได้เรียนรู้องค์ประกอบอักษรจีนเบื้องต้นในคำศัพท์ Hsk1

เรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบในแต่ละส่วน อีกทั้งยังได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ผ่านข้อสอบ

ฝึกทำตัวอย่างข้อสอบในส่วนของการอ่านซึ่งเหมือนกับข้อสอบ

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

รู้เขารู้เรา Hsk

รู้เขารู้เรา Hsk

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
รู้เขารู้เรา Hsk
ศัพท์หน้าคล้ายใน Hsk1

ศัพท์หน้าคล้ายใน Hsk1

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ศัพท์หน้าคล้ายใน Hsk1
ลองสนาม Hsk1 听力(การฟัง)

ลองสนาม Hsk1 听力(การฟัง)

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ลองสนาม Hsk1 听力(การฟัง)
ลองสนามHsk1(การอ่าน)

ลองสนามHsk1(การอ่าน)

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ลองสนามHsk1(การอ่าน)