วัยรุ่นยุคใหม่ ต้องรู้เท่าทันโลกโซเชียล (Media Literacy)

วัยรุ่นยุคใหม่ ต้องรู้เท่าทันโลกโซเชียล (Media Literacy)

ถึงเวลาที่น้องๆ ต้องรู้เท่าทันโลกโซเชียล เมื่อโลกอินเทอร์เน็ตทำให้เราเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น แต่อีกด้านที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือ ข้อมูลอาจไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ หรือเป็นประโยชน์เสมอไป รวมทั้งมีโฆษณาชวนเชื่อขึ้นมาแสดงให้เห็นหลายๆ ครั้ง ทำให้ต้องรู้เท่าทันโลกโซเชียล ด้วยทักษะ Media Literacy Skill เพื่อเป็นเสมือนการสร้างเกราะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาได้

รายละเอียดคอร์ส

Media Literacy หรือทักษะการรู้เท่าทันสื่อบนโลกอินเทอร์เน็ตว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน ก่อนตัดสินใจเชื่อ หรือนำไปแชร์ต่อ เรียกง่ายๆ ว่ารู้ทันสื่อทั้งในฐานะผู้รับสาร ผู้ส่งต่อ และผู้ผลิตสื่อบนโลกโซเชียลผ่านการกลั่นกรองและรู้ 5 องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ พร้อมทั้งรู้ความสัมพันธ์กับเรื่องความจริงและความคิดเห็น ที่ต้องแยกออกจากกันให้ได้ รวมไปถึงเรื่องที่ต้องรู้ทันตัวเองก่อนโพส ไลค์ แชร์ข้อความ สื่อบนโลกออนไลน์อีกด้วย

Learning Outcomes

ทักษะ Media Literacy Skill คืออะไร

5 องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ

ฝึกการแยกแยะ Fact (ความจริง) และ Opinion (ความคิดเห็น)

5 เรื่องที่ต้องรู้ทันตัวเองก่อนโพส

4 บทเรียน

Media Literacy Skill คืออะไร

Media Literacy Skill คืออะไร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
5 องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ

5 องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ฝึกแยกแยะ Fact (ความจริง) และ Opinion (ความคิดเห็น)

ฝึกแยกแยะ Fact (ความจริง) และ Opinion (ความคิดเห็น)

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
5 เรื่องที่ต้องรู้ทันตัวเองก่อนโพสต์

5 เรื่องที่ต้องรู้ทันตัวเองก่อนโพสต์

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง Media Literacy Skill คืออะไร
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 779 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

284 courses
Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ