STAR PARTY ดาราศาสตร์นี้มีแต่ความสุข

Starfish Academy
Starfish Academy 618 views • 6 เดือนที่แล้ว
STAR PARTY ดาราศาสตร์นี้มีแต่ความสุข

กิจกรรม STAR PARTY คือการรวบรวมเอากิจกรรมดาราศาสตร์ที่จัดขึ้นในโรงเรียน ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและดึงดูดความสนใจของนักเรียน โดยแต่ละกิจกรรมจะเน้นกระบวนการที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ดาราศาสตร์ได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมบูรณาการกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมได้เป็นการชี้ให้นักเรียนได้เห็นว่า ดาราศาสตร์คือศาสตร์ที่อยู่รอบตัวของนักเรียนไม่จำเป็นเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์เท่านั้น 

สาเหตุที่มนุษย์ต้องศึกษา ดาราศาสตร์

1.เพราะประวัติศาสตร์จะต้องถูกบันทึกในยุคของเรา 

2.เพราะเป็นแรงบันดาลใจที่อยากไปศึกษานอกโลก ดวงดาว และอวกาศ

3.เพราะทำให้รู้ว่าตัวเราเล็กแค่ไหน เพราะเมื่อยิ่งศึกษาดาราศาสตร์มนุษย์จะยิ่งตัวเล็กลงเท่านั้น

4.เพราะเป็นความสงสัยของมนุษย์มาตั้งแต่อดีต เพื่อหาคำตอบมาตอบคำถามในข้อสงสัยของมนุษย์

5.เพราะจะทำให้เราหันกลับมาดูแลซึ่งกันและกันมากขึ้น

การศึกษาดาราศาสตร์ เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคโบราณ ตั้งแต่มนุษย์คิดว่าโลกเราเป็นศูนย์กลางของจักรวาลทุกสิ่งทุกอย่างหมุนรอบตัวโลกของเราจึงมองเห็นโลกของเรามีลักษณะแบน สังเกตุจากทะเลที่มีเส้นขอบฟ้าระหว่างทะเลกับท้องฟ้าเป็นเส้นตรงเมื่อเราเดินทางเป็นเส้นตรงไปตามทะเล เราจะตกโลกตาย นี่คือความเชื่อของคนโบราณมาอย่างยาวนานก่อนมาถึงสมัยกรีกโบราณที่มีนักคิดทยอยออกมาพิสูจน์ว่าโลกใบนี้มีรูปร่างเป็น “ทรงกลม” ต่างหาก ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ “อริสโตเติล” ที่เสนอว่าโลกน่าจะมีรูปร่างเป็นทรงกลม และยังมี “เอราทอสเทนีส” ผู้ที่ต่อมาได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งภูมิศาสตร์ ที่ก็ได้พิสูจน์ว่าโลกกลมด้วยการวัดเส้นรอบวงของโลกโดยการคำนวณจากองศาของแสงอาทิตย์ที่ทำให้เกิดเงา เป็นต้น ต่อมา "นิโคลัส โคเปอร์นิคัส" นักดาราศาสตร์ผู้ท้าทาย ศาสนจักร ด้วยทฤษฎีที่ว่า "ดวงอาทิตย์" คือ "ศูนย์กลางของระบบสุริยะ" หาใช่โลกที่ผู้คนเชื่อมาหลายพันปี ซึ่งต่อมา ทิโค บราห์ นักดาราศาตร์ชาวเดนมาร์ก ได้สร้างผลงานทางดาราศาสตร์ไว้มากมายโดยเฉพาะบันทึกตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้าที่ทิโคได้บันทึกไว้ร่วม 40 ปี ซึ่งบันทึกดังกล่าวเปรียบเสมือนมรดกอันล้ำค่าของมนุษย์ที่ได้ระบุตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้าไว้ถึง 777 ดวง และมีความแม่นยำที่สูงมากในยุคสมัยนั้นซึ่งยังไม่มีกล้องโทรทรรศน์ รวมถึง “กาลิเลโอ” นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ การทดลองของเขานำมาซึ่งการค้นพบอันยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะทางด้านดาราศาสตร์ นั่นคือการสังเกตการณ์ดาราจักรทางช้างเผือก ซึ่งแต่เดิมเขาคิดว่าเป็นกลุ่มแก๊สเขาพบว่าทางช้างเผือกอัดแน่นไปด้วยดาวฤกษ์จำนวนมาก หรือเขาค้นพบจุดดับบนดวงอาทิตย์พบดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี เป็นต้น อีกทั้งการที่เขาสามารถพัฒนาสร้างกล้องโทรทรรศน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้วิชาการด้านดาราศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้ามากนั่นเอง หรือกฏของความโน้มถ่วงสากล (Laws of Universal Gravitation) ซึ่งค้นพบโดย “เซอร์ไอแซค นิวตัน” เป็นต้น

การเกิดฤดูกาลเป็นช่วงเวลาในแต่ละปีที่แบ่งตามสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นจากการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เนื่องจากแกนโลกเอียงเป็นมุม 23.5 องศา จึงทำให้ในแต่ละช่วงของปีแต่ละบริเวณจะได้รับแสงแดดไม่เท่ากันทำให้มีอุณหภูมิต่างกันจึงเกิดเป็นฤดูกาลต่าง ๆ ขึ้น

ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดาราศาสตร์นอกจากจะบูรณาการในหลายๆวิชาแล้วในการสอนดาราศาสตร์คุณครูจะต้องสอนให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าความสนใจให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากๆ ต้องให้เด็กสังเกตของจริงให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง ได้ทดสอบ ได้เรียนรู้ ได้ทดลอง มีการประยุกต์ใช้ทักษะการให้เหตุผลเพราะในเรื่องดาราศาสตร์อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของสื่อการสอนคุณครูจะต้องสร้างแรงจูงใจในการเรียนผู้เรียนจะเกิดความสุขและสนุกในการเรียนที่สำคัญที่สุดจะต้องมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ทางหลักวิทยาศาสตร์ และมีหลักฐานประจักษ์พยาน ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการสร้างความรู้ทางดาราศาสตร์ด้วยตนเองและที่สำคัญ การสอนให้นักเรียนเกิดความรักและสนุกกับการเรียนดาราศาสตร์โดยใช้กิจกรรม “STAR PARTY ดาราศาสตร์นี้มีแต่ความสนุก” ที่สำคัญที่สุดคือนักเรียนสามารถใช้การเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับความรู้ทฤษฎีที่เป็นจริงส่งผลให้นักเรียนสามารถนำความรู้ดังกล่าวเชื่อมโยงกับความรู้เรื่องโลกและดาราศาสตร์อื่น ๆ ได้ ทั้งนี้สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2476 ผู้เรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

เรียนรู้ 3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการสร้างสื่อการสอน สะดวกต่อการใช้งาน มีประโยชน์สำหรับห้องเรียน ช่วยให้นัก ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน
Starfish Future Labz

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

Starfish Future Labz
1485 ผู้เรียน

Related Videos

Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
61 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59
Starfish Academy

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
253 views • 2 ปีที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
338 views • 2 ปีที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
6069 views • 2 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”