12 results

02:56
เกมการ์ดกับครูอีฟ

เกมการ์ดกับครูอีฟ

Starfish Academy
07:15
การศึกษาแบบโฮมสคูล (ครอบครัวดิษยบุตร)

การศึกษาแบบโฮมสคูล (ครอบครัวดิษยบุตร)

Starfish Academy
04:06
การสอนเรื่อง "การคมนาคม" โดยใช้แผนที่จำลอง

การสอนเรื่อง "การคมนาคม" โดยใช้แผนที่จำลอง

Starfish Academy
03:38
สื่อคณิตศาสตร์ ง่ายนิดเดียว

สื่อคณิตศาสตร์ ง่ายนิดเดียว

Starfish Academy
03:28
สื่อการเรียนนิทานพื้นบ้าน "เกมบันไดงู"

สื่อการเรียนนิทานพื้นบ้าน "เกมบันไดงู"

Starfish Academy
02:39
Student’s Story ทีม วนาลัย

Student’s Story ทีม วนาลัย

Starfish Academy
03:30
Lesson Idea ทีม Only Production

Lesson Idea ทีม Only Production

Starfish Academy
04:59
how to คุณอิสยาห์ กองเงิน

how to คุณอิสยาห์ กองเงิน

Starfish Academy
03:55
How to ทีม Rookyteam

How to ทีม Rookyteam

Starfish Academy
05:00
How to ทีม FNF

How to ทีม FNF

Starfish Academy
04:42
How to คุณชนัญณสรณ์  จำนงค์ศรี 2

How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 2

Starfish Academy
03:36
How to คุณชนัญณสรณ์  จำนงค์ศรี 1

How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 1

Starfish Academy