Hashtag เทคโนโลยี

231 results for "เทคโนโลยี"

พ่อแม่หัวจะปวด ลูกการบ้านไม่เสร็จ เข้าเรียนก็สายแก้ให้หายด้วย Organized Skill เพิ่มความรับผิดชอบสูง

พ่อแม่หัวจะปวด ลูกการบ้านไม่เสร็จ เข้าเรียนก็สายแก้ให้หายด้วย Organized Skill เพิ่มความรับผิดชอบสูง

Starfish Academy
Starfish Academy
728 views • 25.04.22

เมื่อโตขึ้น วัยรุ่นย่อมมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งทักษะสำคัญที่จะช่วยให้ลูกวัยทีน รับมือกับสิ่งต่างๆ ที่ถาโถมในแต่ละวันได้ก็คือ ทักษะการจัดระเบียบสิ่งต่างๆ ในชีวิตOrganization Skill หรือทักษะการจัดระเบียบ ไม่เพียงมีประโยชน์เฉพาะต่อเรื่องเรียนเท่านั้น แต่ยั ...

พ่อแม่หัวจะปวด ลูกการบ้านไม่เสร็จ เข้าเรียนก็สายแก้ให้หายด้วย Organized Skill เพิ่มความรับผิดชอบสูง
สอนอย่างไรให้ (ครู) Active

สอนอย่างไรให้ (ครู) Active

Starfish Academy
Starfish Academy
2285 views • 11.04.22

ก่อนที่ครูจะสอนเด็กๆ ให้เกิดการเรียนรู้ที่ Active มากขึ้น ครูจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่ Active และน่าสนใจ ซึ่งสิ่งนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งกิจกรรม Workshop ในครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อ “สอนอย่างไรให้ (ครู) Active” จะเป็นแ ...

สอนอย่างไรให้ (ครู) Active
การใช้เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

การใช้เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

Starfish Academy
Starfish Academy
5109 views • 11.04.22

กิจกรรม PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 4 โครงการ สนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน”กิจกรรม PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 4 โครงก ...

การใช้เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

Starfish Academy
Starfish Academy
653 views • 11.04.22

กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 4 โครงการ สนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ “เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน”กิจกรรม PLC Teacher ในครั้งนี้ เป็นรูปแบบของการ PLC ร่วมกัน ในหัวข้อเทคโนโลยีเพื่ ...

เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
รวบตึงแหล่งรวมเทมเพลตแจกฟรีสวย ๆ ไว้ให้ใส่ Google Slide ครบจบในที่เดียว

รวบตึงแหล่งรวมเทมเพลตแจกฟรีสวย ๆ ไว้ให้ใส่ Google Slide ครบจบในที่เดียว

Starfish Academy
Starfish Academy
1839 views • 11.04.22

ด้วยฟังก์ชันอันแสนสะดวกสบายและมีประโยชน์มากมาย ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบัน Google Slides ได้กลายมาเป็นสื่อการสอนประเภทสไลด์ลำดับต้น ๆ ในใจของคุณครูผู้สอนและนักเรียน-นักศึกษามากมาย แม้จะมีหน้าตาคล้าย PowerPoint แต่ก็มีข้อแตกต่างมากมายหลายปร ...

รวบตึงแหล่งรวมเทมเพลตแจกฟรีสวย ๆ ไว้ให้ใส่ Google Slide ครบจบในที่เดียว
ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

Starfish Academy
Starfish Academy
946 views • 11.04.22

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดควิด-19 ส่งผลให้มีการปรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยการใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยในการเรียนรู้หรือฝึกฝนทักษะของผู้เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น และอยากมีส่วนร่วมในการเรียนด้วยตนเอง ...

ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid
เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้

เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy
1033 views • 04.04.22

การเรียนรู้ (Learning Style) ของผู้เรียนย่อมมีความแตกต่างกัน โดยในแต่ละคนอาจเรียนรู้ได้จากรูปแบบเพียงหนึ่งอย่าง หรือหลายอย่างควบคู่กัน ไม่ว่าจะด้วยการดู ฟัง อ่าน เขียน หรือการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากทฤษฎีพหุปัญญา จ ...

เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้
ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

Starfish Academy
Starfish Academy
1108 views • 04.04.22

การเดินทางในบางครั้ง แผนที่ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักเดินทาง และด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันยิ่งทำให้การเชื่อมต่อที่ย่อทุกสิ่งในโลกดูง่ายขึ้น สำหรับกิจกรรม Workshop การเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth ในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอเทคนิคที่สามารถ ...

ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth
PLC Teacher ครั้งที่ 3 “การวางแผนการสอน”

PLC Teacher ครั้งที่ 3 “การวางแผนการสอน”

Starfish Academy
Starfish Academy
1018 views • 28.03.22

กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 3 เป็นรูปแบบของการ PLC ในหัวข้อการวางแผนการสอน ผ่านกระบวนการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้ครูได้เรียนรู้วิธีการวางแผน การออกแบบการสอน และวิธีการสอนแบบ Active Learning รวมถึงมีวิธีการวางแผนและการ ...

PLC Teacher ครั้งที่ 3 “การวางแผนการสอน”
PLC Leader ครั้งที่ 3 “นวัตกรรมกับการพัฒนาการศึกษา”

PLC Leader ครั้งที่ 3 “นวัตกรรมกับการพัฒนาการศึกษา”

Starfish Academy
Starfish Academy
887 views • 28.03.22

กิจกรรม PLC Leader นวัตกรรมกับการพัฒนาการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็นรูปแบบของการ PLC ร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียน ในหัวข้อที่ 1 ในสถานการณ์ถ้าโรงเรียนเปิดได้ปกติ โรงเรียนเปิดได้บางส่วน และโรงเรียนไม่สามารถ ...

PLC Leader ครั้งที่ 3 “นวัตกรรมกับการพัฒนาการศึกษา”
การจัดการชั้นเรียนด้วย Class 123

การจัดการชั้นเรียนด้วย Class 123

Starfish Academy
Starfish Academy
2997 views • 21.03.22

การจัดการชั้นเรียน นอกจากการสร้างห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้แล้ว ครูยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง และยังรวมไปถึงการสร้างพฤติกรรมของผู้เรียนอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการปลูกฝังค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประ ...

การจัดการชั้นเรียนด้วย Class 123
4 วิธีช่วยลูกต่อสู้กับ Unfinished Learning เรียนออนไลน์ยังไงให้เข้าใจและเข้าหัว

4 วิธีช่วยลูกต่อสู้กับ Unfinished Learning เรียนออนไลน์ยังไงให้เข้าใจและเข้าหัว

Starfish Academy
Starfish Academy
861 views • 14.03.22

ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา สังคมโลกถูกท้าทายด้วยบททดสอบที่ไม่มีใครคาดคิด นั่นคือ การระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาเกือบ 2 ปีแล้ว ก็ยังไม่มีทีท่าว่าวิกฤติครั้งนี้จะจบลงง่ายๆ ครั้งแล้วครั้งเล่าที่โรงเรียนถูกประกาศเลื่อนการเปิดเทอม New Normal ของเด็กๆ ...

4 วิธีช่วยลูกต่อสู้กับ Unfinished Learning เรียนออนไลน์ยังไงให้เข้าใจและเข้าหัว
เลือกเรียนออนไลน์ดีไหมนะ? สำรวจข้อดีของการเรียนออนไลน์

เลือกเรียนออนไลน์ดีไหมนะ? สำรวจข้อดีของการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
Starfish Academy
1894 views • 14.03.22

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนเราอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเพศหรือวัยใด เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น จากเดิมที่การทำงานและการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นโดยการปฏิสัมพันธ์ ...

เลือกเรียนออนไลน์ดีไหมนะ? สำรวจข้อดีของการเรียนออนไลน์
การพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)

การพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)

Starfish Academy
Starfish Academy
3301 views • 14.03.22

กิจกรรม Innovation Coaching โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 ภายใต้กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE) เป็น ...

การพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)
3 ตัวเลือกนโยบาย เพื่อเร่งการฟื้นฟูการเรียนรู้

3 ตัวเลือกนโยบาย เพื่อเร่งการฟื้นฟูการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy
1059 views • 14.03.22

องค์กร World Bank, UNICEF, และ UNESCO ได้ทำรายงานฉบับนึง มีชื่อว่า THE STATE OF THE GLOBAL EDUCATION CRISIS: A PATH TO RECOVERY มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูปัญหาทางการศึกษา ในรายงานฉบับนี้ได้กล่าวถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไ ...

3 ตัวเลือกนโยบาย เพื่อเร่งการฟื้นฟูการเรียนรู้
การสร้างใบงานยุคดิจิทัลด้วย Top worksheet

การสร้างใบงานยุคดิจิทัลด้วย Top worksheet

Starfish Academy
Starfish Academy
5717 views • 14.03.22

จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ส่งผลให้ต้องมีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์ โดยการใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน และสื่อต่างๆ เข้ามาช่วยมากขึ้น ซึ่งกิจกรรม Workshop หัวข้อ “การสร้างใบงานยุคดิจิทัลด้วย Top worksheet” ในครั้ง ...

การสร้างใบงานยุคดิจิทัลด้วย Top worksheet
What will happen? จะเกิดอะไรขึ้นในโลก Metaverse?

What will happen? จะเกิดอะไรขึ้นในโลก Metaverse?

Starfish Academy
Starfish Academy
1440 views • 09.03.22

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลง โดยการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเรียน หรือแม้แต่การดำรงชีวิต และหากจะพูดถึงกระแสเทคโนโลยีที่ร้อนแรงในตอนนี้ คงหนีไม่พ้นเรื่องโลกเสมือนจริง หรือ M ...

What will happen? จะเกิดอะไรขึ้นในโลก Metaverse?
5 ปัญหาเรียนคอร์สออนไลน์ของลูก และแนวทางแก้ไข

5 ปัญหาเรียนคอร์สออนไลน์ของลูก และแนวทางแก้ไข

Starfish Academy
Starfish Academy
531 views • 07.03.22

ปัจจุบันโลกของเราอยู่ในยุคโควิด-19 ที่ทุกคนต้องรักษาสุขภาพ และระยะห่างทางสังคม (Social distancing) มากเป็นพิเศษ ทำให้นอกจากคนวัยทำงานจะต้องทำงานจากที่บ้าน (Work From Home: WFH) แล้ว เด็ก ๆ ก็ต้องเรียนที่บ้านแทนการไปโรงเรียนตามปกติ ซึ่ ...

5 ปัญหาเรียนคอร์สออนไลน์ของลูก และแนวทางแก้ไข
Live สดบทไม่มี เครื่องมือดีๆ สำหรับครู ep.3 “Green Screen” กับห้องแห่งความลับ

Live สดบทไม่มี เครื่องมือดีๆ สำหรับครู ep.3 “Green Screen” กับห้องแห่งความลับ

Starfish Academy
Starfish Academy
1724 views • 03.03.22

เมื่อรูปแบบการสื่อสารมีหลากหลายช่องทาง ผู้คนส่วนใหญ่มักใช้เวลาบนหน้าจอมากขึ้น ภาพพื้นหลังจึงกลายเป็นสิ่งที่สร้างความแปลกใหม่ในการดึงดูดความสนใจ ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศได้อย่างหลากหลาย และกิจกรรม Workshop EP.3 ในครั้งนี้ เป็นการเรียนรู้ ...

Live สดบทไม่มี เครื่องมือดีๆ สำหรับครู ep.3 “Green Screen” กับห้องแห่งความลับ
7 อาชีพเก่า ที่เรานำทักษะไปหางานในโลกคริปโตได้

7 อาชีพเก่า ที่เรานำทักษะไปหางานในโลกคริปโตได้

Starfish Academy
Starfish Academy
1363 views • 07.03.22

นาทีนี้คงไม่มีใคร ไม่รู้จักสกุลเงินดิจิทัลอีกต่อไป จากข่าวใหญ่เดือนก่อนที่ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCB Securities) ตัดสินใจซื้อกิจการ บริษัทสตาร์ทอัพด้านคริปโตมาแรงอย่าง Bitkub ซึ่งเป็นตลาดคริปโทเคอร์เรนซีที่แลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีของคนไท ...

7 อาชีพเก่า ที่เรานำทักษะไปหางานในโลกคริปโตได้