STARFISH LABZ PLUS CHAT GPT สำหรับนักการศึกษา ใช้ทำงานได้เร็วขึ้น 10 เท่า

Starfish Academy
Starfish Academy 3499 views • 8 เดือนที่แล้ว
STARFISH LABZ PLUS CHAT GPT สำหรับนักการศึกษา ใช้ทำงานได้เร็วขึ้น 10 เท่า

ปัจจุบันAI เข้ามามีบทบาทสำคัญในแวดวงธุรกิจหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการลูกค้า ด้านการขนส่งสินค้า ด้านการตลาด ด้านการลงทุน และที่สำคัญทางด้านการจัดการศึกษา หรือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน เพราะAIเป็นการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเรียนรู้ ประมวลผลข้อมูล และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน และสามารถคำนวณวิเคราะห์ข้อมูล และทำเลือกตัดสินใจได้เหมือนมนุษย์เพราะฉะนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า AI ถือกำเนิดขึ้นเมื่อเครื่องจักรมีความสามารถที่จะเรียนรู้นั่นเอง แต่ข้อเสียของ AIในอนาคต ได้ถูกนำมาใช้ในการปลอมแปลง ตัดแต่งจนหลายคนไม่รู้ว่า อะไรคือความจริงและอะไรคือสิ่งที่ถูกปลอมแปลงหลอกลวงออกมา อาจเป็นข้อมูลเท็จจนสร้างความเสียหายได้อย่างที่คาดไม่ถึง

ความแตกต่างระหว่าง CHAT GPT และ Google Search Engine

Chat GPT คือ แชทบอทอัจฉริยะที่มีการผสมผสานเทคโนโลยี AI เข้าไป เพราะฉะนั้นแล้วหนึ่งในหน้าที่หลักที่สำคัญที่สุดของ Chat GPT คือ การเขียนข้อความเพื่อตอบทุกคำถามที่ผู้ใช้งานได้ถามไป ด้วยรูปประโยคที่ถูกออกแบบมาให้มีความสร้างสรรค์และมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะสามารถเลือกตอบได้ส่วน Google Search Engine คือ เครื่องมือ หรือโปรแกรมสำหรับค้นหาข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ต โดยจะแสดงผลลัพธ์เป็นเว็บไซต์ รูปภาพ วิดีโอ แผนที่ ตามคำค้นหา หรือ Keyword ของผู้ใช้งานที่เราเคยใช้เป็นประจำในการค้นหาข้อมูลใน Google

Chat GPT คือ Generative AI ที่ใช้สร้างสิ่งใหม่ในเรื่องต่างๆเนื่องจาก AI ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะให้มีความสามารถในการ “สร้างใหม่” จากชุดข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งมีการนำเอา Generative AI ไปสร้างเป็น Platform ในการให้บริการต่างๆมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน เช่น Search /Images / Write /Logos /Editing /Slides เป็นต้น ดังนั้น AIไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป จะเป็นเรื่องใกล้ตัวของเรามากยิ่งขึ้นที่คนปกติสามารถใช้ได้อย่างทั่วถึง GPT-3 เป็นรุ่นที่ใช้งานทั่วไปมากกว่า ในขณะที่ GPT-4 ได้รับการปรับแต่งเป็นพิเศษ และยังสามารถสร้างข้อความต่อๆ ไปจากผลลัพธ์ก่อนหน้า นอกจากนี้ GPT-4 ยังสามารถรับอินพุตได้หลายรูปแบบกว่าแค่ข้อความ แต่รวมไปถึง วิดีโอ เสียง และรูปภาพอีกด้วยเป็นการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของมนุษย์นั่นเอง

ดังนั้น Chat GPT คือ Generative AI สร้างสิ่งใหม่ในเรื่องต่างๆ คือ Chat bot คล้ายๆ SIRI หรือ Google assissant Chat GPT มันถูกให้เรียนรู้ข้อมูลจํานวนมาก (Pre-trained) นั่นคือ Language Model แบบหนึ่งที่อยู่ภายใต้ NLP (Natural Language Processing) เป็นเทคโนโลยีที่จะทําให้ คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษาต่างๆ ของมนุษย์ แต่ Chat GPT จะทำการปิดกั้นเกี่ยวกับการทำเรื่องผิดกฎหมาย การเหยียดผิวหรือเรื่องที่ก่อให้เกิดอันตรายต่างๆเป็นต้น

AI Hallucination คือภาพหลอนของ AI เป็นสิ่งที่เราเรียกกันเวลามันสร้างผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ หรือสร้างผลลัพธ์ที่ไม่มีจริงขึ้นมาโดยเราไม่ตั้งแต่หรือไม่ได้สั่ง ไม่ตรงกับข้อมูลใดๆ ที่ AI ถูกสอนมันสามารถมีรูปแบบได้หลากหลายตั้งแต่ การสร้างบทความเท็จที่ไม่มีหลักฐาน หรือสร้างบุคคลในประวัติศาสตร์ หรือเรื่องราวที่ไม่มีอยู่จริงขึ้นมา ดังนั้นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เอง ก็สามารถ “หลอนไปเอง” ได้เหมือนกัน ดังนั้นความคาดหวังในการตอบคำตอบที่ถูกต้องให้แค่ 70% เท่านั้นแล้วแต่เรื่องที่กำหนดและบริบทของการตอบคำถามของ Chat GPT  แต่ Chat GPT มีประโยชน์อย่างมากมาย เช่น เหมือนมีผู้ช่วยเก่งๆที่ช่วยเราสรุป รวบรวมและทำงานได้ดี และเราสามารถขอไอเดียที่ดีในการทำงานได้ บางครั้งสามารถลดเวลาทำงานได้อาจจะถึง 10 เท่าตัวและที่สำคัญไม่ต้องเสียเงินในการจ้าง สามารถถามได้ตลอดเวลาและไม่แสดงอารมณ์กับเรานั่นเอง

วิธีใช้งาน Chat GPT เบื้องต้น ดังนี้

1. Login บนเว็บไซต์ chat.openai.com/auth/login สำหรับผู้ใช้ใหม่ให้ Sign up หรือสร้างบัญชีใหม่ก่อนดูตัวอย่างการลงทะเบียนและใช้งานเบื้องต้นที่ https://youtu.be/RXpmbh3fkRo แนะนําว่าควรใช้ google account เพื่อสมัครจะสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

2. การใช้งานครั้งต่อไปสามารถเข้าใช้ในเว็บ https://chat.openai.com

ดังนั้น หลักการสั่งการ prompt เบื้องต้นผ่าน Chat GPT ต้องมีการเกริ่นนำ(ถ้ามี) + บอกความต้องการและสิ่งที่อยากได้ / คําถาม + จุดมุ่งหมาย (ถ้ามี) ซึ่งในการสั่งงาน Prompt จะต้องอาศัยการเรียบเรียงความหมาย + ความคิดสร้างสรรค์ + การเข้าใจในตัวของโมเดลของ AI ในการทดสอบสั่งการ + ดูผลลัพธ์อย่างมีวิจารณญาณสุดท้ายได้ผลลัพธ์ หรือไอเดีย หรืองานใหม่ เพื่อนําไปใช้งานจริง แต่เมื่อเราสั่งงาน Prompt แล้วเกิดการหยุดการทํางาน และต้องการให้ Chat GPT ทํางานต่อได้ ให้ดำเนินการสั่งงาน ดังนี้ prompt : continue, go on, continue from XXX, ทํางานต่อ, ต่อ, ต่อๆ ฯลฯ ให้เลือกคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง

ตัวอย่างการใช้ Prompt ในการช่วยในการช่วยออกข้อสอบ/แบบฝึกหัดโจทย์ หรือข้อสอบในรูปแบบต่าง เช่น ข้อสอบจากเนื้อหาในเว็บไซต์ /การหาข้อมูลเปรียบเทียบ 2 สิ่ง /การใช้ Promptในการช่วยเขียนโครงร่างหนังสือ /การใช้ Prompt ช่วยเขียนบทความความรู้ต่างๆ/ช่วยในการเขียนประโยคให้ดีขึ้น เป็นต้น

ดังนั้น ครูต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ก้าวทันโลกของ AI เพื่อพัฒนาตัวเองในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน เช่น ลดการท่องจำให้น้อยลง เพิ่มการสอนแบบคิดสร้างสรรค์ให้มากขึ้น เน้นเขียนบรรยายและให้นักเรียนได้ปฏิบัติให้มากขึ้นและที่สำคัญควรเพิ่มเทคนิคการสอนในรูปแบบใหม่ๆให้น่าสนใจแบบชนะใจผู้เรียน

จึงเห็นได้ว่า Chat GPT เป็นปัญญาประดิษฐ์ที่มีความอัจฉริยะ ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาให้ระบบหรือการทำงานสมบูรณ์ เพียงแค่มนุษย์ทำความเข้าใจ เรียนรู้ ตลอดจนปรับตัว เลือกใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อย่างถูกวิธี ก็จะสามารถต่อยอดไอเดีย สร้างมูลค่าให้กับงาน หรือเพิ่มความสะดวกสบายให้ตนเองได้มากยิ่งขึ้น สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Future Ready
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

Robot มีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไร

ในปัจจุบันรวมไปถึงในอนาคตหุ่นยนต์จะก้าวเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างแน่นอน เราสามารถที่จะนำวิทยาการหุ่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Robot มีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไร
Starfish Academy

Robot มีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไร

Starfish Academy
1213 ผู้เรียน
Future Ready
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

AI เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไร

เมื่อเราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยี และ ปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเรา ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องศึกษา เพื่อนำ AI หรือปัญ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
AI เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไร
Starfish Academy

AI เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไร

Starfish Academy
3279 ผู้เรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Chat GPT AI ที่ครูยุคใหม่ต้องเรียนรู้

หากคุณกำลังมองหาตัวช่วยหรือเครื่องมือที่จะช่วยทำให้คุณทำงานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วขึ้น ChatGPT สามารถช่วยได้แน่นอนในคอร์ส ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Chat GPT AI ที่ครูยุคใหม่ต้องเรียนรู้
Starfish Academy

Chat GPT AI ที่ครูยุคใหม่ต้องเรียนรู้

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

พื้นฐานการใช้เทคโนโลยี สำหรับครูยุคใหม่

หลักสูตรเพื่อก้าวสู่การครูยุคใหม่ซึ่งมีทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลและความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในนำมาใช้ในการผลิตสื่อ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
พื้นฐานการใช้เทคโนโลยี สำหรับครูยุคใหม่
Starfish Academy

พื้นฐานการใช้เทคโนโลยี สำหรับครูยุคใหม่

Starfish Academy
26166 ผู้เรียน

Related Videos

Lesson Idea ทีม Only Production
03:30
Starfish Academy

Lesson Idea ทีม Only Production

Starfish Academy
410 views • 4 ปีที่แล้ว
Lesson Idea ทีม Only Production
"Toontastic 3D"
04:58
Starfish Academy

"Toontastic 3D"

Starfish Academy
1298 views • 4 ปีที่แล้ว
"Toontastic 3D"
how to คุณอิสยาห์ กองเงิน
04:59
Starfish Academy

how to คุณอิสยาห์ กองเงิน

Starfish Academy
303 views • 4 ปีที่แล้ว
how to คุณอิสยาห์ กองเงิน
How to ทีม Rookyteam
03:55
Starfish Academy

How to ทีม Rookyteam

Starfish Academy
1147 views • 4 ปีที่แล้ว
How to ทีม Rookyteam