การใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายยังไง ให้ว้าว!

Starfish Academy
Starfish Academy 771 views • 2 เดือนที่แล้ว
การใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายยังไง ให้ว้าว!

เมื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน การพัฒนาทักษะ และรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายจึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะด้านการศึกษาได้มีการนำสื่อเทคโนโลยีมาปรับใช้และบูรณาการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการทั้งผู้เรียนและครูผู้สอน เพื่อให้เข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ChatGPT สื่อเทคโนโลยีมืออาชีพ

ChatGPT เป็นโมเดลภาษาที่พัฒนาโดย OpenAI ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สามารถใช้งานและตอบโจทย์กับทุกคำถามได้อย่างครอบคลุมจากความสามารถในการจับความสำคัญของคำต่าง ๆ (Keyword) และสร้างคำตอบที่สอดคล้องกับบริบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถสื่อสารได้หลายภาษา และมีความสามารถในการเรียนรู้การทำนายคำถัดไปในประโยคโดยอ้างอิงความหมายจากคำก่อนหน้า เพื่อให้สามารถปรับเข้ากับงานได้มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างการใช้งาน ได้แก่ งานบริการลูกค้าออนไลน์ งานช่วยเหลือการเรียนการสอน ผู้ช่วยส่วนตัวในการตัดสินใจ และการสนทนาบอทอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างเอกสารหรือเนื้อหาการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้อีกด้วย อาทิเช่น

 1. การวางแผนการสอน สามารถช่วยครูในการสร้างแผนการสอนได้โดยการแนะนำไอเดียสำหรับแผนการสอน แนะนำกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และให้ตัวอย่างหรืออธิบายเนื้อหาเฉพาะที่ต้องการให้ผู้เรียนได้
 2. การสร้างเนื้อหา ช่วยในการสร้างเอกสารหรือเนื้อหาการศึกษา เช่น การสร้างชีตงาน แบบทดสอบหรืองานนำเสนอ โดยพิจารณาตามความต้องการและข้อกำหนดที่ครูต้องการ
 3. การตอบคำถาม อธิบาย แนวคิด และให้คำอธิบายอย่างกระชับ เข้าใจง่าย และเหมาะสมสำหรับผู้เรียน
 4. การสนับสนุนด้านภาษา ช่วยในการสอนภาษาด้วยการแปลบทความ แนะนำคำศัพท์หรือวลี และอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์
 5. แนะแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ออนไลน์ เช่น บทความ วิดีโอ เป็นต้น
 6. การสนับสนุนนักเรียน โดยการให้คำแนะนำส่วนบุคคล เคล็ดลับในการเรียนรู้ หรือแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมตามความต้องการของนักเรียนแต่ละคน
 7. การตัดเกรดและให้ข้อเสนอแนะตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
 8. การพัฒนาวิชาชีพ
 9. การจัดการชั้นเรียน โดยการให้คำแนะนำ กลยุทธ์ เคล็ดลับสำหรับการจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ
 10. การสนับสนุนทางอารมณ์ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเองและสุขภาพจิตได้

ถึงแม้ว่า แอปพลิเคชั่น ChatGPT จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากในการประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ แต่ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการอัปเดตชุดข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ความเข้าใจในพื้นฐานของมนุษย์ อคติที่เกิดจากชุดข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานจะต้องศึกษาและเรียนรู้อย่างเท่าทันสื่อ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล

การเลือกครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกลมีความสำคัญเพราะเป็นช่องทางที่จะนำความรู้ไปสู่นักเรียน จะมีเครื่องมือไหนบ้างที่เหมาะส ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล

Starfish Academy
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:30 ชั่วโมง

สร้างกิจกรรมโต้ตอบแบบ Real-time ด้วย Class Point

คุณครูสาย Edtech ที่กำลังมองหาตัวช่วยที่ใช้งานง่าย สะดวกสบาย และมีครบทุกเครื่องมือ ทุกกิจกรรมการเรียนรู้ โดยไม่ต้องใช้แอป ...

ดร.วาเลน ดุลยากร
ดร.วาเลน ดุลยากร
สร้างกิจกรรมโต้ตอบแบบ Real-time ด้วย Class Point
ดร.วาเลน ดุลยากร

สร้างกิจกรรมโต้ตอบแบบ Real-time ด้วย Class Point

ดร.วาเลน ดุลยากร

ต้องใช้ 100 เหรียญ

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:30 ชั่วโมง

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

วันนี้ Starfish Labz มีเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนได้เทคนิคการออกแบบกิจกรรมใน Booklet ให้มีความน่าสนใจ สร้างสรร ...

นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!
นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

พื้นฐานการใช้เทคโนโลยี สำหรับครูยุคใหม่

หลักสูตรเพื่อก้าวสู่การครูยุคใหม่ซึ่งมีทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลและความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในนำมาใช้ในการผลิตสื่อ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
พื้นฐานการใช้เทคโนโลยี สำหรับครูยุคใหม่
Starfish Academy

พื้นฐานการใช้เทคโนโลยี สำหรับครูยุคใหม่

Starfish Academy
23885 ผู้เรียน

Related Videos

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
30861 views • 1 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
เปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม
03:33
Starfish Academy

เปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม

Starfish Academy
354 views • 1 ปีที่แล้ว
เปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
03:14
Starfish Academy

3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3

Starfish Academy
49 views • 10 เดือนที่แล้ว
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
NK Power นวัตกรรม Mission Imposible Game
23:30
Starfish Academy

NK Power นวัตกรรม Mission Imposible Game

Starfish Academy
142 views • 7 เดือนที่แล้ว
NK Power นวัตกรรม Mission Imposible Game