การใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายยังไง ให้ว้าว!

Starfish Academy
Starfish Academy 2711 views • 11 เดือนที่แล้ว
การใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายยังไง ให้ว้าว!

เมื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน การพัฒนาทักษะ และรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายจึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะด้านการศึกษาได้มีการนำสื่อเทคโนโลยีมาปรับใช้และบูรณาการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการทั้งผู้เรียนและครูผู้สอน เพื่อให้เข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ChatGPT สื่อเทคโนโลยีมืออาชีพ

ChatGPT เป็นโมเดลภาษาที่พัฒนาโดย OpenAI ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สามารถใช้งานและตอบโจทย์กับทุกคำถามได้อย่างครอบคลุมจากความสามารถในการจับความสำคัญของคำต่าง ๆ (Keyword) และสร้างคำตอบที่สอดคล้องกับบริบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถสื่อสารได้หลายภาษา และมีความสามารถในการเรียนรู้การทำนายคำถัดไปในประโยคโดยอ้างอิงความหมายจากคำก่อนหน้า เพื่อให้สามารถปรับเข้ากับงานได้มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างการใช้งาน ได้แก่ งานบริการลูกค้าออนไลน์ งานช่วยเหลือการเรียนการสอน ผู้ช่วยส่วนตัวในการตัดสินใจ และการสนทนาบอทอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างเอกสารหรือเนื้อหาการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้อีกด้วย อาทิเช่น

  1. การวางแผนการสอน สามารถช่วยครูในการสร้างแผนการสอนได้โดยการแนะนำไอเดียสำหรับแผนการสอน แนะนำกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และให้ตัวอย่างหรืออธิบายเนื้อหาเฉพาะที่ต้องการให้ผู้เรียนได้
  2. การสร้างเนื้อหา ช่วยในการสร้างเอกสารหรือเนื้อหาการศึกษา เช่น การสร้างชีตงาน แบบทดสอบหรืองานนำเสนอ โดยพิจารณาตามความต้องการและข้อกำหนดที่ครูต้องการ
  3. การตอบคำถาม อธิบาย แนวคิด และให้คำอธิบายอย่างกระชับ เข้าใจง่าย และเหมาะสมสำหรับผู้เรียน
  4. การสนับสนุนด้านภาษา ช่วยในการสอนภาษาด้วยการแปลบทความ แนะนำคำศัพท์หรือวลี และอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์
  5. แนะแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ออนไลน์ เช่น บทความ วิดีโอ เป็นต้น
  6. การสนับสนุนนักเรียน โดยการให้คำแนะนำส่วนบุคคล เคล็ดลับในการเรียนรู้ หรือแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมตามความต้องการของนักเรียนแต่ละคน
  7. การตัดเกรดและให้ข้อเสนอแนะตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  8. การพัฒนาวิชาชีพ
  9. การจัดการชั้นเรียน โดยการให้คำแนะนำ กลยุทธ์ เคล็ดลับสำหรับการจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ
  10. การสนับสนุนทางอารมณ์ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเองและสุขภาพจิตได้

ถึงแม้ว่า แอปพลิเคชั่น ChatGPT จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากในการประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ แต่ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการอัปเดตชุดข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ความเข้าใจในพื้นฐานของมนุษย์ อคติที่เกิดจากชุดข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานจะต้องศึกษาและเรียนรู้อย่างเท่าทันสื่อ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Chat GPT AI ที่ครูยุคใหม่ต้องเรียนรู้

หากคุณกำลังมองหาตัวช่วยหรือเครื่องมือที่จะช่วยทำให้คุณทำงานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วขึ้น ChatGPT สามารถช่วยได้แน่นอนในคอร์ส ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Chat GPT AI ที่ครูยุคใหม่ต้องเรียนรู้
Starfish Academy

Chat GPT AI ที่ครูยุคใหม่ต้องเรียนรู้

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:30 ชั่วโมง

ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

อยากสร้างสื่อการสอนสุดว้าว! อยากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้เด็กๆในห้องเรียนมาลองใช้ Google Earth เครื่องมือการสอนแบบบู ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth
Google for Education Partner

ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

Google for Education Partner

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:30 ชั่วโมง

สร้าง Mindset พื้นฐานเรื่องความปลอดภัยทางดิจิทัลในรูปแบบเกม Google Awesome

ปัจจุบันภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์นับวันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพราะอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมกว่าแต่ก่อนดังนั้นการสร้าง Mindset พื้นฐาน ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
สร้าง Mindset พื้นฐานเรื่องความปลอดภัยทางดิจิทัลในรูปแบบเกม Google Awesome
Google for Education Partner

สร้าง Mindset พื้นฐานเรื่องความปลอดภัยทางดิจิทัลในรูปแบบเกม Google Awesome

Google for Education Partner

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:30 ชั่วโมง

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ

Google Sites ช่วยทำเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องรู้วิธีเขียนโค้ด และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องมีความรู้มากในด้าน ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ
Google for Education Partner

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ

Google for Education Partner

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
56260 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
เปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม
03:33
Starfish Academy

เปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม

Starfish Academy
583 views • 2 ปีที่แล้ว
เปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
03:14
Starfish Academy

3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3

Starfish Academy
65 views • 1 ปีที่แล้ว
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
NK Power นวัตกรรม Mission Imposible Game
23:30
Starfish Academy

NK Power นวัตกรรม Mission Imposible Game

Starfish Academy
148 views • 1 ปีที่แล้ว
NK Power นวัตกรรม Mission Imposible Game