Chat GPT ตัวช่วยสร้างข้อคำถามใน Class Point

Starfish Academy
Starfish Academy 1526 views • 26 วันที่แล้ว
Chat GPT ตัวช่วยสร้างข้อคำถามใน Class Point

ความสามารถของเทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้ นั่นคือ Chat GPT และ โปรแกรม Class Point Add-on อันน่าทึ่งที่เหมาะสมที่จะให้คุณครูได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กับความสามารถที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายซึ่งคุณครูสามารถนำ Chat GPT มาเป็นตัวช่วยที่ยอดเยี่ยมมากในการสร้างข้อคำถามใน Class Point เพื่อใช้ในการสร้างงานนำเสนอที่สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ ด้วยการตั้งคำถามแบบตัวเลือก หรือแบบให้เติมคำตอบให้สมบูรณ์

เพื่อใช้ในการพัฒนาชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี

Chat GPT เป็นเครื่องมือที่กำลังเป็นที่นิยมสูงสำหรับนักธุรกิจและนักการศึกษาทั่วโลก เพราะในระยะเวลา 5 วันมีคนเข้าไปใช้ถึง 1 ล้านคน ถือว่ามีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งในวงการการศึกษา Chat GPT เป็นเครื่องมือที่ดีมากๆที่จะช่วยสอนและน่าสนใจสำหรับครูในการช่วยตอบคำถามหรือแก้ไขปัญหาทางการเรียนการสอนของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสรรค์วิธีการสอนและเนื้อหาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนได้ เพราะ Chat GPT มีหน้าที่หลักที่สำคัญที่สุด คือ การเขียนข้อความเพื่อตอบทุกคำถามที่ผู้ใช้งานได้ถามไป ด้วยรูปประโยคที่ถูกออกแบบมาให้มีความสร้างสรรค์และมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะสามารถเลือกตอบได้นั่นเอง ในปัจจุบันที่ต่างประเทศได้นำเอา Chat GPT มาสอนแทนมนุษย์ในบางรายวิชาแล้ว เพราะ สามารถนำมาใช้ในการตอบคำถามหรือแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเข้าใจต่อเนื้อหาการเรียนรู้ได้อีกด้วย

ในโลกปัจจุบันมนุษย์เริ่มตกงานเพราะปัญญาประดิษฐ์เริ่มเข้ามามีบทบาทสามารถทำงานแทนมนุษย์ได้เป็นอย่างดี แต่สิ่งที่น่าสนใจ คือ “AI ไม่ได้แย่งงาน แต่คนที่ใช้ AI เป็นต่างหากที่จะเข้ามาแย่งงานคนที่ใช้ AI ไม่เป็น” ดังนั้นในยุคปัจจุบัน คือ ยุคของการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะในการพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถในการรู้เท่าทันเทคโนโลยีจนสามารถใช้ AI เป็นเครื่องมือในการทำงานให้กับเราได้อย่างมีประโยชน์นั่นเอง

แท็กติดการสอนในยุค “คิดอะไรไม่ออกบอก Chat GPT” มีประโยชน์มากมาย เช่น ใช้ในการเขียนรายงาน ใช้ในการทำ Case Study ใช้ในการวางแผน หรือใช้ในการเขียนแผนการสอน หรือสามารถสร้างงานเขียนได้ เช่น บทความ เนื้อเพลง ช่วยคิดไอเดียใหม่ๆ สำหรับสายทำคอนเทนต์ช่วยตอบคำถามทั่วๆไป เช่น สภาพอากาศวันนี้ คิดเลข หรือการหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ช่วยเขียนโปรแกรมและหาวิธีแก้ไขสำหรับโค้ดที่ debugging ได้ คุณครูสามารถใช้ในการออกแบบ การออกข้อสอบ การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล เป็นต้น

ความสามารถของ Class Point เป็นเครื่องมือการสอนแบบครบวงจรที่รวมอยู่ใน Microsoft PowerPoint ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณครูนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ และปรับปรุงการสอนด้วย PowerPoint มีความเกี่ยวข้องกับ Chat GPT ที่สำคัญ คือช่วยให้การสอนระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันได้ สามารถเก็บคะแนนเป็นดวงดาว เก็บสะสมไว้ได้ เป็นคะแนนความสนใจ ถือเป็นการประเมินแบบก้าวหน้าที่สามารถแสดงคะแนนของนักเรียนให้เห็นได้อย่างรวดเร็ว นั่นจะเป็นเครื่องมือคำอธิบายประกอบและการนำเสนอ ครูสามารถถามจากนักเรียนแบบโต้ตอบได้อย่างรวดเร็ว  และ Class Point จะสร้างงานนำเสนอที่น่าดึงดูดใจมากขึ้น ใส่รางวัลให้คะแนนกับเด็กได้อย่างทันทีทันใดนั่นเอง

ดังนั้น Chat GPT จึงเป็นตัวช่วยสร้างข้อคำถามใน Class Point ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้งานร่วมกัน ในการสร้างข้อคำถามและเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างไม่มีข้อจำกัด แต่มีข้อควรระวังคือ Chat GPT ไม่สามารถทำหน้าที่แทนบทเรียนและหน้าที่ของครูได้ทั้งหมด แต่คุณครูสามารถหยิบใช้ศักยภาพความฉลาดเฉลียวของ Chat GPT มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยคุณครูในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการจัดการความรู้เพื่อถ่ายทอดแก่นักเรียน ให้เกิดทักษะการเรียนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในอนาคต

จึงเห็นได้ว่าการนำ Chat GPT เข้ามาเป็นตัวช่วยสร้างข้อคำถามใน Class Point เป็นปัญญาประดิษฐ์ที่มีความอัจฉริยะที่คุณครูสามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาให้ระบบหรือการทำงานสมบูรณ์ ตลอดจนอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาแทนที่ เพียงแค่คุณครูทำความเข้าใจ เรียนรู้ ตลอดจนปรับตัว เลือกใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อย่างถูกวิธี ก็จะสามารถต่อยอดไอเดีย สร้างมูลค่าให้กับงาน หรือเพิ่มความสะดวกสบายให้ตนเองได้มากยิ่งขึ้น

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล

การเลือกครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกลมีความสำคัญเพราะเป็นช่องทางที่จะนำความรู้ไปสู่นักเรียน จะมีเครื่องมือไหนบ้างที่เหมาะส ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล

Starfish Academy
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:30 ชั่วโมง

สร้างกิจกรรมโต้ตอบแบบ Real-time ด้วย Class Point

คุณครูสาย Edtech ที่กำลังมองหาตัวช่วยที่ใช้งานง่าย สะดวกสบาย และมีครบทุกเครื่องมือ ทุกกิจกรรมการเรียนรู้ โดยไม่ต้องใช้แอป ...

ดร.วาเลน ดุลยากร
ดร.วาเลน ดุลยากร
สร้างกิจกรรมโต้ตอบแบบ Real-time ด้วย Class Point
ดร.วาเลน ดุลยากร

สร้างกิจกรรมโต้ตอบแบบ Real-time ด้วย Class Point

ดร.วาเลน ดุลยากร

ต้องใช้ 100 เหรียญ

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:30 ชั่วโมง

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

วันนี้ Starfish Labz มีเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนได้เทคนิคการออกแบบกิจกรรมใน Booklet ให้มีความน่าสนใจ สร้างสรร ...

นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!
นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

พื้นฐานการใช้เทคโนโลยี สำหรับครูยุคใหม่

หลักสูตรเพื่อก้าวสู่การครูยุคใหม่ซึ่งมีทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลและความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในนำมาใช้ในการผลิตสื่อ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
พื้นฐานการใช้เทคโนโลยี สำหรับครูยุคใหม่
Starfish Academy

พื้นฐานการใช้เทคโนโลยี สำหรับครูยุคใหม่

Starfish Academy
23814 ผู้เรียน

Related Videos

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
29884 views • 1 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
เปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม
03:33
Starfish Academy

เปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม

Starfish Academy
337 views • 1 ปีที่แล้ว
เปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
03:14
Starfish Academy

3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3

Starfish Academy
49 views • 9 เดือนที่แล้ว
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
NK Power นวัตกรรม Mission Imposible Game
23:30
Starfish Academy

NK Power นวัตกรรม Mission Imposible Game

Starfish Academy
141 views • 7 เดือนที่แล้ว
NK Power นวัตกรรม Mission Imposible Game