Chat GPT for Teachers

FutureEd Fest
FutureEd Fest 1629 views • 7 เดือนที่แล้ว
Chat GPT for Teachers

ChatGPT ย่อมาจาก Generative Pre-trained Tranformer คือ ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสนทนากับมนุษย์ได้ ผ่านข้อความในรูปแบบของแชทโดยสามารถเรียนรู้และเข้าใจภาษา และมีการปรับปรุงเพื่อให้สามารถให้คำตอบที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับคำถามหรือคำสั่งที่ได้รับให้ได้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ

ข้อจำกัดของ ChatGPT ได้แก่

 1. ChatGPT ไม่ได้รับประกันความถูกต้องของข้อมูล
 2. บางครั้งอาจจะให้คำตอบที่เป็นอันตราย หรือมีอคติได้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับการฝึกฝน
 3. ความรู้ทั่วไปของ ChatGPT ถูกจำกัดอยู่ที่ปี 2021

ปัญหาการใช้ ChatGPT ได้แก่

 1. ไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้บ้าง
 2. ไม่รู้ว่าจะต้องถามอย่างไร
 3. ขาดการใส่บริบท ทำให้คำตอบออกมาไม่ตรง

หัวข้อตัวอย่างการพูดคุยกับ ChatGPT ได้แก่

 • Can you create trip for 2 days in Thailand?
 • Can you summarize the Doraemon story for me?
 • Give me 10 ideas for a start up brand.
 • Can you give me an exercise plan for 10 days?

เทคนิคการคุยกับ ChatGPT อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

 1. ให้บทบาทกับ ChatGPT เช่น You are a teacher. Can you summarize Doraemon for me
 2. กำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ เช่น You are a teacher. Can you summarize Doraemon for me in 100 words?
 3. กำหนดบริบทต่างๆ เช่น You are a teacher for kid in G-6. Can you summarize Doraemon for me in 100 words?

* Template การคุยกับ ChatGPT : You are (ตำแหน่ง, อาชีพ, บทบาท), Can you create (สิ่งที่อยากให้ทำ, บริบท) เช่น You are Content Creator. Can you create 10 ideas of Tiktok Content about Coding for kids.

เทคนิคการใช้ ChatGPT ในการออกแบบการสอน

 1. ใส่คำสั่งบทบาท และความต้องการลงไป เช่น You are Mathematics teachers. Can you create course on Math for 9th grade students in 4 weeks.
 2. ใส่หัวข้อที่ต้องการ เช่น You are Mathematics teachers. Can you create course on Math for 9th grade students in 4 weeks. Topic include the following: Algebra and Equations, Geometric.
 3. สร้างบทเรียนของแต่ละสัปดาห์ เช่น Create week (ลำดับของสัปดาห์) for (จำนวนชั่วโมง) hours, for (จำนวนวันต่อสัปดาห์)
 4. สร้างแผนการสอนของแต่ละวัน เช่น Create lesson for (วันที่ต้องการ)
 5. สร้างตัวอย่างบทพูดของคุณครู เช่น Create teacher script for this lesson
 6. สร้างใบงาน / แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย เช่น Create worksheet for lesson 1 for 10 questions include answer
 7. แสดงวิธีคิดทีละขั้นตอน เช่น Can you create answer key and show me how to solve step by step ?
 8. สร้างโจทย์รูปแบบต่างๆ เช่น Multiple - Choice / Fill-in-the-blank/ True-False/ Match-the-pair/ Sorting/ Classification/ Sequencing / Open-ended/ Closed-ended

สรุป 5 ข้อควรทำในการคุยกับ ChatGPT ได้แก่

 1. ต้องชัดเจน ไม่กำกวม
 2. กำหนด Role play (บทบาท) ให้ ChatGPT
 3. ให้ข้อมูล หรือบริบทให้เพียงพอ
 4. อธิบาย Task ให้ชัดเจน
 5. ทดลอง และปรับปรุง

*อย่าเชื่อทุกอย่างจาก ChatGPT ควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนใช้งาน

นอกจากนี้ วิทยากรได้ให้เทคนิคการเช็กนักเรียนว่านักเรียน copy งานจาก ChatGPT มาหรือเปล่า ดังนี้

1.ครูชวนนักเรียนมาพูดคุยตัวต่อตัว ถามตอบให้แน่ใจว่านักเรียนใช้เพื่อหาไอเดีย หรือลอกมาเลย

2.ใช้ applicationในการตรวจเช็กว่านักเรียน copy มาหรือเปล่า

กิจกรรมนี้ได้ให้ไอเดียที่เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อให้คุณครูนำ ChatGPT ไปใช้ในการออกแบบการสอนของตัวเองได้อย่างแน่นอน

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Chat GPT AI ที่ครูยุคใหม่ต้องเรียนรู้

หากคุณกำลังมองหาตัวช่วยหรือเครื่องมือที่จะช่วยทำให้คุณทำงานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วขึ้น ChatGPT สามารถช่วยได้แน่นอนในคอร์ส ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Chat GPT AI ที่ครูยุคใหม่ต้องเรียนรู้
Starfish Academy

Chat GPT AI ที่ครูยุคใหม่ต้องเรียนรู้

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:30 ชั่วโมง

ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

อยากสร้างสื่อการสอนสุดว้าว! อยากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้เด็กๆในห้องเรียนมาลองใช้ Google Earth เครื่องมือการสอนแบบบู ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth
Google for Education Partner

ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

Google for Education Partner

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:30 ชั่วโมง

สร้าง Mindset พื้นฐานเรื่องความปลอดภัยทางดิจิทัลในรูปแบบเกม Google Awesome

ปัจจุบันภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์นับวันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพราะอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมกว่าแต่ก่อนดังนั้นการสร้าง Mindset พื้นฐาน ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
สร้าง Mindset พื้นฐานเรื่องความปลอดภัยทางดิจิทัลในรูปแบบเกม Google Awesome
Google for Education Partner

สร้าง Mindset พื้นฐานเรื่องความปลอดภัยทางดิจิทัลในรูปแบบเกม Google Awesome

Google for Education Partner

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:30 ชั่วโมง

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ

Google Sites ช่วยทำเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องรู้วิธีเขียนโค้ด และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องมีความรู้มากในด้าน ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ
Google for Education Partner

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ

Google for Education Partner

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
55997 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
เปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม
03:33
Starfish Academy

เปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม

Starfish Academy
582 views • 2 ปีที่แล้ว
เปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
03:14
Starfish Academy

3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3

Starfish Academy
65 views • 1 ปีที่แล้ว
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
NK Power นวัตกรรม Mission Imposible Game
23:30
Starfish Academy

NK Power นวัตกรรม Mission Imposible Game

Starfish Academy
148 views • 1 ปีที่แล้ว
NK Power นวัตกรรม Mission Imposible Game