สร้าง Mindset พื้นฐานเรื่องความปลอดภัยทางดิจิทัลในรูปแบบเกม Google Awesome

สร้าง Mindset พื้นฐานเรื่องความปลอดภัยทางดิจิทัลในรูปแบบเกม Google Awesome

ปัจจุบันภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์นับวันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพราะอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมกว่าแต่ก่อนดังนั้นการสร้าง Mindset พื้นฐานเรื่องความปลอดภัยทางดิจิทัลจึงมีความสำคัญอย่างมากสำหรับเด็กๆ ในคอร์สนี้ Starfish Labz จึงนำเนื้อหาจากหลักสูตรความปลอดภัยและการเป็นพลเมืองในโลกดิจิทัล (Be Internet Awesome) ของ Google มาเป็นตัวอย่างให้คุณครูได้นำไปใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง คิดก่อนแชร์ สื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบการแยกแยะระหว่างข้อมูลจริงและเท็จ การรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลในโลกออนไลน์และออฟไลน์การเป็นแบบอย่างที่ดีในโลกออนไลน์และการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเมื่อสงสัยก็มีความกล้าหาญที่จะสอบถามได้ เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับคุณครูในการนำไปสอนให้กับนักเรียนของคุณครู เพื่อการเป็นพลเมืองที่ดีให้กับเด็กๆในโลกดิจิทัล

Learning Outcomes

เข้าใจความหมายของการตั้งสติคิดก่อนแชร์และการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ

สามารถแยกแยะระหว่างข้อมูลจริงและเท็จได้

สามารถรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลในโลกออนไลน์และออฟไลน์ได้

สามารถเลือกทางที่ถูกต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในโลกออนไลน์ได้

สามารถเข้าใจการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและมีความกล้าที่จะสอบถามเมื่อสงสัยได้

5 บทเรียน

ตั้งสติสักนิดคิดก่อนแชร์ สื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ (Be Internet Smart)

ตั้งสติสักนิดคิดก่อนแชร์ สื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ (Be Internet Smart)

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การแยกแยะระหว่างข้อมูลจริงและเท็จ (Be Internet Alert)

การแยกแยะระหว่างข้อมูลจริงและเท็จ (Be Internet Alert)

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ความปลอดภัยส่วนบุคคลในโลกออนไลน์และออฟไลน์ (Be Internet Strong)

ความปลอดภัยส่วนบุคคลในโลกออนไลน์และออฟไลน์ (Be Internet Strong)

0:30 ชั่วโมง
2 กิจกรรม
เลือกทางที่ถูกต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในโลกออนไลน์ (Be Internet Kind)

เลือกทางที่ถูกต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในโลกออนไลน์ (Be Internet Kind)

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การสร้างพื้นที่ปลอดภัยสงสัยเมื่อไรก็ถามได้เลย (Be Internet Brave)

การสร้างพื้นที่ปลอดภัยสงสัยเมื่อไรก็ถามได้เลย (Be Internet Brave)

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 100 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 100 เหรียญจากบัญชีของคุณ