ครูคลับ (Kru Club) – Unplugged Coding Ep.2

ครูคลับ (Kru Club) – Unplugged Coding Ep.2

Unplugged Coding เป็นแนวคิดการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของวิทยาการคำนวณ โดยที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ เพียงแต่ใช้หลักการการทำงานของคอมพิวเตอร์มาจัดเป็นกิจกรรมภายนอกให้นักเรียนได้เรียนรู้ ตลอดจนสามารถนำไอเดีย Unplugged Coding มาบูรณาการประยุกต์ร่วมกับรายวิชาอื่น ๆ ในรูปแบบของกิจกรรมก่อนนำเข้าสู่บทเรียน เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน

Coding คือ การเขียนชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบโค้ด (Code) เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและทำในสิ่งที่ผู้เขียนโค้ดต้องการด้วยภาษาหรือโค้ดที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ เช่น ภาษา Python, JavaScript และ C เป็นต้น

Unplugged Coding คือ การเรียนคอนเซ็ปต์โค้ดดิ้งโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ จะเป็นการเรียนผ่านเกมหรือกิจกรรมที่เด็ก ๆ สามารถมีส่วนร่วมได้แบบออฟไลน์ ซึ่งในครั้งนี้ จะเป็นการพูดถึงรูปแบบของรหัสลับ “Cryptography” (การเข้ารหัสลับ) ซึ่งเป็นแนวทางในการปกปิดข้อมูลโดยการแปลงข้อความธรรมดาไปเป็นรูปแบบที่อ่านไม่ได้ โดยใช้กุญแจหรือเงื่อนไขร่วมกับรูปแบบของการเข้ารหัส เพื่อปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับ อาทิเช่น ภาษาลู ใช้หลักการสลับตำแหน่งและผวนคำ เพื่อการสื่อสารเฉพาะกลุ่มไม่ให้คนอื่นรู้ความหมาย แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

Encoding เป็นกระบวนการที่ใช้สำหรับการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบอื่น ๆ โดยไม่มีการเปลี่ยนความหมายของข้อมูล เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมและสามารถเปลี่ยนกลับมาเหมือนเดิมได้ อาทิเช่น รหัส Hieroglyphs (อียิปต์โบราณ) รหัส Atbash (ฉบับฮิบรู) ในด้านของคอมพิวเตอร์จะใช้ระบบเลขฐาน 2 และ 16 ในการเก็บข้อมูล และ Ascii Code (รหัสแอสกี้) เป็นต้น 

Encryption คือ การเข้ารหัสข้อมูล โดยใช้วิธีการกำหนดคีย์ (Key) สำหรับการเข้ารหัส เมื่อข้อมูลถูกเข้ารหัสแล้ว จะสามารถถอดรหัสกลับเป็นข้อมูลเดิมได้ โดยใช้ Key ในการถอดรหัสกลับเป็นข้อมูลเดิม อาทิเช่น รหัส Skytale (ท่อนไม้ถอดรหัส) รหัส Caesar Cipher (ซีซาร์) และรหัส Enigma เป็นต้น

Hashing ใช้สำหรับการแปลงข้อมูลให้เป็นค่าคงที่ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ โดยที่ไม่มีการใช้ Key ดังนั้น เมื่อทำการเข้ารหัสแล้วจะไม่สามารถถอดรหัสกลับมาเป็นเหมือนเดิมเห็นได้ว่า รูปแบบของ Coding สามารถนำไปสู่การต่อยอดทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Unplugged Coding ได้อย่างหลากหลาย โดยไม่ต้องผ่านการใช้เครื่องมือสารสนเทศใด ๆ ทั้งนี้ สามารถเรียนรู้ย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com/groups/541874742829976 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ และ ให้เหตุผลด้วย Unplugged Coding

Coding คืออะไร ทำไมเด็กยุคใหม่ถึงต้องเรียน ? หรือจะเริ่มต้นสอน Coding ยังไงให้เด็กๆสนุก และได้พัฒนาทักษะไปพร้อมๆกัน ค ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ และ ให้เหตุผลด้วย Unplugged Coding
Starfish Academy

เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ และ ให้เหตุผลด้วย Unplugged Coding

Starfish Academy

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:30 ชั่วโมง

สร้าง Mindset พื้นฐานเรื่องความปลอดภัยทางดิจิทัลในรูปแบบเกม Google Awesome

ปัจจุบันภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์นับวันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพราะอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมกว่าแต่ก่อนดังนั้นการสร้าง Mindset พื้นฐาน ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
สร้าง Mindset พื้นฐานเรื่องความปลอดภัยทางดิจิทัลในรูปแบบเกม Google Awesome
Google for Education Partner

สร้าง Mindset พื้นฐานเรื่องความปลอดภัยทางดิจิทัลในรูปแบบเกม Google Awesome

Google for Education Partner

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล

การเลือกครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกลมีความสำคัญเพราะเป็นช่องทางที่จะนำความรู้ไปสู่นักเรียน จะมีเครื่องมือไหนบ้างที่เหมาะส ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:30 ชั่วโมง

ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

อยากสร้างสื่อการสอนสุดว้าว! อยากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้เด็กๆในห้องเรียนมาลองใช้ Google Earth เครื่องมือการสอนแบบบู ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth
Google for Education Partner

ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

Google for Education Partner

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
5727 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
4434 views • 2 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
47396 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
8101 views • 2 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)