Hashtag เทคโนโลยี

246 results for "เทคโนโลยี"

STARFISH LABZ PLUS สอนสนุกถูกใจผู้เรียนด้วย CREATIVE CLASSROOM ห้องเรียนสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม

STARFISH LABZ PLUS สอนสนุกถูกใจผู้เรียนด้วย CREATIVE CLASSROOM ห้องเรียนสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม

Starfish Academy
Starfish Academy
72 views • 06.06.23

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ คือการสร้างองค์ประกอบ ขั้นตอน รายละเอียดการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น “การจัดห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียน” จะสามารถพัฒนาค ...

STARFISH LABZ PLUS สอนสนุกถูกใจผู้เรียนด้วย CREATIVE CLASSROOM ห้องเรียนสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม
เลือกใช้เทคโนโลยีการศึกษาเฉพาะทางสำหรับครูสายวิทย์ โปรแกรมคณิตแบบไหนสอนเด็กอย่างได้ผล

เลือกใช้เทคโนโลยีการศึกษาเฉพาะทางสำหรับครูสายวิทย์ โปรแกรมคณิตแบบไหนสอนเด็กอย่างได้ผล

Starfish Academy
Starfish Academy
179 views • 06.06.23

วิชาคณิตศาสตร์ เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ท้าทายความสามารถทั้งผู้เรียนและผู้สอน ครูผู้สอนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา นอกจากการสอนและอธิบายตามปกติแล้ว ปัจจุบันยังมีการนำ เทคโนโลยีการศึกษา มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญช่ ...

เลือกใช้เทคโนโลยีการศึกษาเฉพาะทางสำหรับครูสายวิทย์ โปรแกรมคณิตแบบไหนสอนเด็กอย่างได้ผล
ปรับโฉมใหม่ Canva AI ช่วยสร้างสื่อ

ปรับโฉมใหม่ Canva AI ช่วยสร้างสื่อ

Starfish Academy
Starfish Academy
760 views • 06.06.23

Canva ถือได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มการออกแบบที่สามารถสร้างสื่อนำเสนอได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ Canva ได้มีการพัฒนาฟีเจอร์ในการสร้างสื่อการสอน ใบงาน ใบกิจกรรม แบบวัด แอนิเมชั่น สื่อประชาสัมพันธ์ โมเดล และนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI ที่เรียนรู้เนื้อห ...

ปรับโฉมใหม่ Canva AI ช่วยสร้างสื่อ
STARFISH LABZ PLUS สร้างห้องเรียนเสมือนจริงแบบ INTERACTIVE 3D ด้วย AR สื่อนวัตกรรมการสอนล้ำยุค

STARFISH LABZ PLUS สร้างห้องเรียนเสมือนจริงแบบ INTERACTIVE 3D ด้วย AR สื่อนวัตกรรมการสอนล้ำยุค

Starfish Academy
Starfish Academy
304 views • 29.05.23

AR หรือชื่อเต็มคือ Augmented Reality เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง (Real) เข้าเป็นโลกเสมือน (Virtual) ซึ่งจะทำให้ภาพที่เห็นในจอภาพกลายเป็นวัตถุ 3 มิติ ลอยอยู่บนพื้นผิวจริงและกำลังพลิกโฉมหน้าให้สื่อการเรียนการสอนไปสู่ความตื่นเ ...

STARFISH LABZ PLUS สร้างห้องเรียนเสมือนจริงแบบ INTERACTIVE 3D ด้วย AR สื่อนวัตกรรมการสอนล้ำยุค
ครูคลับ (Kru Club) กลยุทธ์การใช้ Padlet ขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม EP.2

ครูคลับ (Kru Club) กลยุทธ์การใช้ Padlet ขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม EP.2

Starfish Academy
Starfish Academy
621 views • 29.05.23

กลยุทธ์การใช้ Padlet “ขั้นสูง” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม คือ การเรียนรู้แบบร่วมมือในปัจจุบัน Cooperative Learning หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและ ...

ครูคลับ (Kru Club) กลยุทธ์การใช้ Padlet ขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม EP.2
มิกซ์อย่างไรให้เวิร์คเทคโนโลยีการศึกษากับการประยุกต์ใช้สื่อแบบ Blended learning

มิกซ์อย่างไรให้เวิร์คเทคโนโลยีการศึกษากับการประยุกต์ใช้สื่อแบบ Blended learning

Starfish Academy
Starfish Academy
656 views • 29.05.23

ภาคการศึกษาได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสจนต้องมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนใหม่ตามวิถี New Normal ในสถานการณ์เช่นนี้ เทคโนโลยีการศึกษา มีบทบาทอย่างมาก และแม้ว่าขณะนี้วิกฤตจะคลี่คลาย แต่การเรียนการสอนแบบใหม่ยังคงพัฒนาต่อโดยได้มีการประยุ ...

มิกซ์อย่างไรให้เวิร์คเทคโนโลยีการศึกษากับการประยุกต์ใช้สื่อแบบ Blended learning
การสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์โดย Thinglink

การสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์โดย Thinglink

Starfish Academy
Starfish Academy
507 views • 22.05.23

ปัจจุบัน การพัฒนาตนเอง โดยการการพัฒนาทักษะทางต่างๆ ทั้ง Hard skill และ Soft skill ได้อย่างง่ายดายโดยการอยู่ที่บ้าน เช่น การเรียนเพิ่มเติมจากสิ่งที่ไม่เข้าใจในห้องเรียน หรือการที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆสามารถฝึกฝนและค้นหาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ที่มี ...

การสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์โดย Thinglink
พัฒนาการศึกษาที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ ด้วยนวัตกรรมจาก Starfish Education โดยโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กาญจนบุรี

พัฒนาการศึกษาที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ ด้วยนวัตกรรมจาก Starfish Education โดยโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กาญจนบุรี

Starfish Academy
Starfish Academy
516 views • 15.05.23

Starfish Education มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ผ่านการนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา ได้แก่ Starfish Labz แพลตฟอร์มแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สำหรับบุคลากรครูนักเรียน และผู้ปกครอง, Starfish Class แอปพลิเคชั่นการประเมินผลสม ...

พัฒนาการศึกษาที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ ด้วยนวัตกรรมจาก Starfish Education โดยโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กาญจนบุรี
AR-VR สำหรับนักเรียนประถม

AR-VR สำหรับนักเรียนประถม

Starfish Academy
Starfish Academy
563 views • 08.05.23

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนสำคัญในการเรียนการศึกษา การสร้างบทเรียนหรือวิธีการเรียนรู้ใหม่ ๆ จึงเป็นสิ่งที่ครูต้องพัฒนาและปรับตัวตามเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยและการเรียนรู้ของนักเรียน CoSpaces เป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับการพัฒนาโดย Edm8ker เพื่อให้นักเรี ...

AR-VR สำหรับนักเรียนประถม
ครูคลับ (Kru Club)  Unplugged Coding ครูตัวแม่ จะแคร์คอมเพื่อ?

ครูคลับ (Kru Club) Unplugged Coding ครูตัวแม่ จะแคร์คอมเพื่อ?

Starfish Academy
Starfish Academy
934 views • 25.04.23

ทุกวันนี้ "โค้ด (Code)" มีความสำคัญในโลกรอบตัวเราเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามากขึ้นเพราะโค้ดอยู่รอบ ๆ ตัวเรา และมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันจนบางครั้งเราอาจนึกไม่ถึง โค้ดดิ้ง (Coding) คือ การเขียนชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรู ...

ครูคลับ (Kru Club) Unplugged Coding ครูตัวแม่ จะแคร์คอมเพื่อ?
เพราะทักษะ ‘Digital Marketing’ วัยทีนรุ่นใหม่ จึงพัฒนาไวมาก

เพราะทักษะ ‘Digital Marketing’ วัยทีนรุ่นใหม่ จึงพัฒนาไวมาก

Starfish Academy
Starfish Academy
396 views • 25.04.23

น้อง ๆ เคยสังเกตตัวเองไหม เราใช้ทีวีน้อยลง หันมาใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เช่น แท็ปเล็ต โทรศัพท์ โน้ตบุ๊ก เพราะการเข้าถึงสื่อและแหล่งข้อมูลได้ง่าย อยู่ที่ไหนก็เปิดได้ทันที เมื่อพฤติกรรมคนเปลี่ยนไป กิจกรรมส่วนใหญ่ ทำได้ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้หนึ่ง ...

เพราะทักษะ ‘Digital Marketing’ วัยทีนรุ่นใหม่ จึงพัฒนาไวมาก
ครูคลับ (Kru Club)  Trick & Tip เครื่องมือก่อนสอบ เตรียมสอบ

ครูคลับ (Kru Club) Trick & Tip เครื่องมือก่อนสอบ เตรียมสอบ

Starfish Academy
Starfish Academy
458 views • 19.04.23

Trick & Tip เครื่องมือการเตรียมสอบและวิธีการเตรียมสอบเนื่องจากปัจจุบัน เมื่อถึงเวลาของการสอบ เด็กส่วนใหญ่มักจะคร่ำเคร่งกับการดูหนังสือสอบกันอย่างหนัก เพื่อจะได้ทบทวนความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาไปใช้ในห้องสอบ เพราะกลัวจะทำข้อสอบไม่ได้ตามที่ตั้งใจ ...

ครูคลับ (Kru Club) Trick & Tip เครื่องมือก่อนสอบ เตรียมสอบ
ยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ด้วย 3 นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา จาก Starfish Education

ยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ด้วย 3 นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา จาก Starfish Education

Starfish Academy
Starfish Academy
1368 views • 17.04.23

Starfish Education มีเป้าหมายพัฒนาการศึกษาไทยผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา ได้แก่ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้ออนไลน์สำหรับนักการศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน Starfish Class แอปพลิเคชั่นการประเมินผลทักษะและสมรรถนะออนไลน์ ช่ ...

ยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ด้วย 3 นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา จาก Starfish Education
ทำความรู้จัก Duolingo แอปพลิเคชันฝึกภาษาระดับโลก ตัวช่วยสำคัญของคุณครู-ผู้ปกครอง

ทำความรู้จัก Duolingo แอปพลิเคชันฝึกภาษาระดับโลก ตัวช่วยสำคัญของคุณครู-ผู้ปกครอง

Starfish Academy
Starfish Academy
1506 views • 24.03.23

หากพูดถึงแอปพลิเคชันและแพล็ตฟอร์มฝึกภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในยุคปัจจุบันทั้งในหมู่นักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง จนถึงบุคคลทั่วไปหนึ่งในแพล็ตฟอร์มที่คงไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือ Duolingo หรือแอปพลิเคชัน แพล็ตฟอร์มฝึกภาษาในรูปแบบการแข่งขันหรือเกม (Gamifi ...

ทำความรู้จัก Duolingo แอปพลิเคชันฝึกภาษาระดับโลก ตัวช่วยสำคัญของคุณครู-ผู้ปกครอง
Active Teacher ตอน Starfish Labz แหล่งการเรียนรู้ ช่วยครูพัฒนาตนเอง แบบไม่มีที่สิ้นสุด

Active Teacher ตอน Starfish Labz แหล่งการเรียนรู้ ช่วยครูพัฒนาตนเอง แบบไม่มีที่สิ้นสุด

Starfish Academy
Starfish Academy
589 views • 14.03.23

ครูโก (พิทักษ์ ไชยสถาน) สอนวิชา สังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีที่ 4 และปีที่ 6 อยู่โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายครูโกเล่าให้ฟังว่าโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดกลางตั้งอยู่ในอำเภอเชียงแสน เปิ ...

Active Teacher ตอน Starfish Labz แหล่งการเรียนรู้ ช่วยครูพัฒนาตนเอง แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ครูคลับ (Kru Club) สร้าง Board Game แสนสนุก ด้วยเว็บไซต์ twinkl

ครูคลับ (Kru Club) สร้าง Board Game แสนสนุก ด้วยเว็บไซต์ twinkl

Starfish Academy
Starfish Academy
2102 views • 14.03.23

ปัจจุบันการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนมากขึ้นโดยเฉพาะการใช้สื่อการสอนผ่านเว็บไซต์ที่เป็นวิธีการหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูและการเรียนรู้ของนักเรียน โดยไม่จำกัดไว้เพียงแต่ในห้องเรียนเท่านั้ ...

ครูคลับ (Kru Club) สร้าง Board Game แสนสนุก ด้วยเว็บไซต์ twinkl
Evidence ฟีเจอร์สำคัญในเครื่องมือครู Starfish Class สำคัญอย่างไรต่อการประเมินสมรรถนะของเด็กๆ

Evidence ฟีเจอร์สำคัญในเครื่องมือครู Starfish Class สำคัญอย่างไรต่อการประเมินสมรรถนะของเด็กๆ

Starfish Academy
Starfish Academy
1804 views • 24.03.23

เมื่อพูดถึงเครื่องมือครูหรือเทคโนโลยีการศึกษาต่างๆ ในบ้านเราหนึ่งในเครื่องมือที่เชื่อว่าหลายๆ คนต้องนึกถึงก็คือ Starfish Class หรือเครื่องมือช่วยประเมินที่มาพร้อมกับสุดยอดฟีเจอร์มากมายที่สามารถช่วยให้คุณครูประเมินสมรรถนะทักษะต่างๆ ของเด็กๆ ได้อย่างร ...

Evidence ฟีเจอร์สำคัญในเครื่องมือครู Starfish Class สำคัญอย่างไรต่อการประเมินสมรรถนะของเด็กๆ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 5 ทริค ใช้ Google Docs สำหรับคุณครู-นักเรียน ประหยัดเวลา งานพุ่งปรี๊ด

เทคโนโลยีทางการศึกษา 5 ทริค ใช้ Google Docs สำหรับคุณครู-นักเรียน ประหยัดเวลา งานพุ่งปรี๊ด

Starfish Academy
Starfish Academy
939 views • 06.02.23

แม้หน้าตาภายนอกอาจจะดูเรียบง่าย แต่คุณครูและเด็ก ๆ ทุกคนรู้ไหมคะว่า อันที่จริงนั้น เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือ EdTech อย่าง Google Docs เต็มไปด้วยฟีเจอร์มากมายที่สามารถช่วยประหยัดเวลาของคุณครูและเด็ก ๆ ในการทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมหัศจรรย์ ไม่ ...

เทคโนโลยีทางการศึกษา 5 ทริค ใช้ Google Docs สำหรับคุณครู-นักเรียน ประหยัดเวลา งานพุ่งปรี๊ด
Active Teacher ตอน Portfolio ตัวช่วยครูค้นหาศักยภาพนักเรียน

Active Teacher ตอน Portfolio ตัวช่วยครูค้นหาศักยภาพนักเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
394 views • 15.05.23

ครูเบ้น (บัญชา มีหลัก) สอนวิชาฟิสิก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 อยู่โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีครูเบ้นเล่าให้ฟังว่าเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ...

Active Teacher ตอน Portfolio ตัวช่วยครูค้นหาศักยภาพนักเรียน
Active Teacher ตอน เก็บผลงานง่ายๆ ด้วย Portfolio

Active Teacher ตอน เก็บผลงานง่ายๆ ด้วย Portfolio

Starfish Academy
Starfish Academy
518 views • 02.02.23

ครูปราโมทย์ พุ่มเกิด หรือ ครูโป๊ด สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ที่โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีครูโป๊ดเล่าให้ฟังถึงบริบทโรงเรียนเทพมงคลรังษีว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรี ...

Active Teacher ตอน เก็บผลงานง่ายๆ ด้วย Portfolio