ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษาเพิ่มประสบการณ์การสอนและการเรียนรู้ (AI for Education)

Starfish Academy
Starfish Academy 735 views • 2 เดือนที่แล้ว
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษาเพิ่มประสบการณ์การสอนและการเรียนรู้ (AI for Education)

จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้เข้ามามีบทบาทในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมด้านการศึกษาในการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ด้วยฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้เรียนและผู้สอนให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

3 ฟังก์ชัน AI เพิ่มประสบการณ์การสอนและการเรียนรู้

1. AI for Text Editing เป็นการใช้งานประมวลผลข้อมูลรูปแบบข้อความผ่านโปรแกรมต่าง ๆ เช่น

1.1) Microsoft Edge ฟังก์ชันการอ่านข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากหน้าเพจ โดยจะมีเมนูการใช้งานให้เลือก 3 รูปแบบ คือ 1) เมนูแชท มีลักษณะการทำงานเหมือนกับ ChatGPT สำหรับใช้งานและตอบโจทย์กับทุกคำถาม โดยมีโหมดให้เลือกการตอบ 3 แบบ คือ สร้างสรรค์ (คำตอบสร้างสรรค์แปลกใหม่) สมดุล (ข้อมูลเป็นมิตร) และแม่นยำ (กระชับและตรงไปตรงมา) ซึ่งในการตอบคำถาม Discover AI จะประมวลผลจากการค้นหาบนเว็บไซต์พร้อมทั้งระบุเว็บไซต์อ้างอิง และสามารถคลิกเพื่อเชื่อมโยงเว็บไซต์ได้ 2) เมนูเขียน สามารถเขียนตอบได้ทุกคำถาม โดย Discover AI สามารถกำหนด Tone ได้ 5 แบบ คือ แบบมืออาชีพ (Professional) แบบเรียบง่าย (Casual) แบบกระตือรือร้น (Enthusiastic) แบบข้อมูลข่าวสาร (Informational) แบบตลก (Funny) และสามารถกำหนดรูปแบบได้ 4 แบบ คือ แบบมืออาชีพ (Paragraph) แบบอีเมล์ (Email) แบบบล็อกโพสต์ (Blog post) และแบบไอเดีย (Ideas) อีกทั้งยังสามารถกำหนดความสั้นยาวของสิ่งที่จะนำเสนอได้อีกด้วย และ 3) เมนูเชิงลึก เป็นข้อมูลที่เกิดจากการสืบค้นคีย์เวิร์ดในหน้าเว็บไซต์ที่กำลังเปิด เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้

1.2) Alisa AI Chatbot ตัวช่วยในการออกข้อสอบและสร้างบทความ ด้วยฟังก์ชันสำหรับการจดจำการถาม-ตอบ เพื่อให้อลิสาสามารถท้าวความไปถึงข้อความก่อนหน้าได้อย่างตรงจุด โดยผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ Q ตามด้วยตัวเลขของคำถาม-ตอบที่ต้องการ และตอบด้วยข้อความที่ต้องการ อีกทั้งยังสามารถสร้างรูปภาพได้ โดยการพิมพ์ /img ตามด้วย keyword ที่ต้องการได้

2. AI for Image Editing เป็นการใช้งาน Canva ในส่วนเสริมของ App Text to Image การสร้างรูปภาพจากข้อความผ่าน AI เพื่อสร้างภาพในการใช้งานอย่างอิสระ ด้วยการป้อนคำสั่งหรือข้อความที่จะใช้สร้างรูปภาพ เลือก Styles และสัดส่วนของภาพ (Aspect ratio) ของภาพที่ต้องการได้ พร้อมด้วยคำสั่ง Magic Edit สำหรับลบและแทนที่วัตถุหรือสิ่งของในภาพได้ ซึ่งจะมีลักษณะการทำงานเหมือนกับฟังก์ชัน Magic Eraser และการใช้เว็บไซต์ Cleaning pictures เพียงแค่คลิกเม้าส์เพื่อระบายสีวัตถุที่ต้องการลบหรือแก้ไข และพิมพ์สิ่งที่ต้องการให้แทนที่ในตำแหน่งนั้น ๆ ได้

3. AI for Presentation การใช้งานเว็บไซต์ Tome.app ในการสร้างสไลด์นำเสนอด้วย AI เพียงแค่พิมพ์หัวข้อที่ต้องการก็สามารถมีสไลด์ รูปภาพที่เกี่ยวข้อง และยังสามารถแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ รวมทั้งยังสามารถปรับแต่งหน้าสไลด์ได้ตามสไตล์ของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ AI ยังสามารถสร้างหน้าสไลด์ได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสามารถนำเสนอโดยการแชร์ลิงก์ หรือ QR Code พร้อมทั้งยังสามารถบันทึกการนำเสนอได้อีกด้วย

เห็นได้ว่า AI มีส่วนช่วยในการทำงานให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ การแปล และการสรุปข้อมูล รวมถึงการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นด้วยเครื่องมือที่หลากหลายบนโลกอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

สื่อการสอนฟรี รวมสื่อการสอน และเทคโนโลยีในห้องเรียนสมัยใหม่
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

AI เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไร

เมื่อเราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยี และ ปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเรา ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องศึกษา เพื่อนำ AI หรือปัญ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
AI เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไร
Starfish Academy

AI เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไร

Starfish Academy
3027 ผู้เรียน
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

Robot มีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไร

ในปัจจุบันรวมไปถึงในอนาคตหุ่นยนต์จะก้าวเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างแน่นอน เราสามารถที่จะนำวิทยาการหุ่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Robot มีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไร
Starfish Academy

Robot มีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไร

Starfish Academy
1088 ผู้เรียน
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

พื้นฐานการใช้เทคโนโลยี สำหรับครูยุคใหม่

หลักสูตรเพื่อก้าวสู่การครูยุคใหม่ซึ่งมีทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลและความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในนำมาใช้ในการผลิตสื่อ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
พื้นฐานการใช้เทคโนโลยี สำหรับครูยุคใหม่
Starfish Academy

พื้นฐานการใช้เทคโนโลยี สำหรับครูยุคใหม่

Starfish Academy
23814 ผู้เรียน
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เลี้ยงลูกอย่างไรให้รอดและรุ่ง ในยุค AI

ในปัจจุบันเราไม่สามารถปฏิเสธหรือต่อต้านเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ๆได้ แม้กระทั่งAI หรือปัญญาประดิษฐ์ก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เลี้ยงลูกอย่างไรให้รอดและรุ่ง ในยุค AI
Starfish Academy

เลี้ยงลูกอย่างไรให้รอดและรุ่ง ในยุค AI

Starfish Academy

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
4976 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
29884 views • 1 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
Starfish Future Labz Celebration
04:16
Starfish Future Labz

Starfish Future Labz Celebration

Starfish Future Labz
70 views • 5 เดือนที่แล้ว
Starfish Future Labz Celebration
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
04:12
Starfish Academy

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว

Starfish Academy
347 views • 1 ปีที่แล้ว
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว