Active Teacher ตอน เก็บผลงานง่ายๆ ด้วย Portfolio

Starfish Academy
Starfish Academy 772 views • 10 เดือนที่แล้ว
Active Teacher ตอน เก็บผลงานง่ายๆ ด้วย Portfolio

ครูปราโมทย์ พุ่มเกิด หรือ ครูโป๊ด สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ที่โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

ครูโป๊ดเล่าให้ฟังถึงบริบทโรงเรียนเทพมงคลรังษีว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวน 1,795 คน และคุณครู 85 คน เป็นโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้การบริหารของ ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มีความคิดที่จะทำให้โรงเรียนเป็นโรงเรียน “ทางเลือก” สำหรับนักเรียนที่มีความหลากหลาย ด้านทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต โดยจัดแผนการจัดการเรียนรู้ได้แก่ แผนการเรียนรู้เน้น วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาษาจีน-ภาษาญี่ปุ่น คอมพิวเตอร์ ศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์ เตรียมพยาบาล-นายสิบสี่เหล่าทัพ ซึ่งปรับเปลี่ยนไปตามสมัยนิยม 

จากบริบทโรงเรียนข้างต้น ทำให้ครูโป๊ดต้องเจอกับความท้าทายอย่างหลากหลาย เนื่องจากนักเรียนมาจากทั้งในตัวเมืองและต่างถิ่น ทำให้นักเรียนมีความหลากหลาย บางคนพร้อมมาก บางคนพร้อมน้อย หลายๆคนก็ต้องทำงานพิเศษเพื่อหารายได้ และมีอีกหลายปัจจัย ที่ทำให้นักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติ บ่อยครั้งที่ครูก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน ณ วันนั้น ๆ 

ซึ่งในมุมมองของผู้เขียนนั้น เห็นว่า การที่ครูสามารถปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน ณ วันนั้นๆ เป็นความสามารถพิเศษของครูโป๊ด ที่ยอมละทิ้งแผนของตัวเองเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการใส่ใจอย่างเต็มที่

จากที่ครูโป๊ดได้กล่าวถึงเกี่ยวกับการที่นักเรียนไม่สามารถเรียนตามปกติ และครูต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน จึงทำให้ครูโป๊ด ต้องหาแหล่งเรียนรู้ และเครื่องมือที่จะนำมาช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของตนเอง

เมื่อค้นหาแหล่งเรียนรู้จึงทำให้ครูโป๊ดได้รู้จัก Starfish education ผ่านเพจ Facebook ของ inskru ทำให้รู้จักกับ StarfishLabz จึงได้เข้าไปเรียนรู้และสนใจนำ Portfolio ของทาง Starfish ที่เป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะคิดว่าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งการจัดทำ Portfolio เป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่อธิบายถึงความเป็นตัวตน เป็นตัวแทนที่จะเล่าถึงเรื่องต่างๆ ที่ผ่านมาว่าเคยทำอะไรมาบ้าง และประสบความสำเร็จอย่างไร เพื่อใช้ประเมินตนเองและเก็บไว้สำหรับยื่นเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย

จากการทดลองใช้ Portfolio ก็ทำให้ทราบว่าการใช้งานค่อนข้างง่าย เพียงแค่ป้อนข้อมูลตามที่กำหนด และสามารถแทรก Certificate ที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านทาง Starfish Labz คอร์สเรียนออนไลน์ ซึ่งอยากจะเสริมในเรื่องของรูปแบบของ Portfolio อยากให้มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบซึ่งอาจช่วยให้ Portfolio มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น นวัตกรรม Portfolio เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง รู้จักการวางแผนจัดเก็บข้อมูลที่อยากนำเสนอผ่าน portfolio รวมทั้งให้นักเรียนได้เข้าไปเรียนรู้ผ่าน Starfish Labz คอร์สเรียนออนไลน์ และจากที่ครูโป๊ดได้เรียนไป 3 คอร์ส สามารถนำไปใช้ได้จริง เช่น การทำแฟ้มสะสมผลงาน การเรียนรู้ด้วยตนเองในช่วงเวลาไหนก็ได้ และการวัดประเมินนักเรียนที่มีความหลากหลายและให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมินผล

“อยากชวนเพื่อนครูทุกท่านว่า Starfish Labz เป็น platform ที่มีประโยชน์มากๆ เลย ทั้ง 3 ส่วน (Starfish Labz / Starfish Class / Portfolio ) มีส่วนช่วยให้นักเรียนได้เข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้เพราะ

1.ความน่าสนใจของเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่น

2.การเข้าใช้เวลาไหนก็ได้ ทำได้ทุกที่ที่สะดวกและรวดเร็วตามความต้องการของนักเรียนในยุคนี้

และสุดท้ายนี้อยากจะกล่าวกับเพื่อนๆครูว่า “ในช่วงเวลาที่นักเรียนอาจจะต้องการโอกาสทางการเข้าถึงการเรียนรู้ ในฐานะครูก็ต้องหยิบยื่นโอกาสนั้นให้กับนักเรียน ทั้งโอกาสทางการศึกษา โอกาสทางเวลา และโอกาสในการเลือกเส้นทางของนักเรียนเอง”

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล

การเลือกครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกลมีความสำคัญเพราะเป็นช่องทางที่จะนำความรู้ไปสู่นักเรียน จะมีเครื่องมือไหนบ้างที่เหมาะส ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล

Starfish Academy
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ

เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ ประกอบไปด้วย แอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน คือ Top Worksheets ,Canva ,Book Creator แล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ

Starfish Academy
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
5430 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
Starfish Future Labz Celebration
04:16
Starfish Future Labz

Starfish Future Labz Celebration

Starfish Future Labz
84 views • 8 เดือนที่แล้ว
Starfish Future Labz Celebration
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
3975 views • 1 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
7221 views • 1 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)