Starfish Labz แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อการพัฒนาตนเองที่มีความหมาย

Starfish Labz
Starfish Labz 2289 views • 8 เดือนที่แล้ว
Starfish Labz แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อการพัฒนาตนเองที่มีความหมาย

Starfish Labz เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ มีกลุ่มเป้าหมายคือ คุณครู ผู้อำนวยการ นักการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนวัยมัธยม โดยมีรูปแบบเนื้อหาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบทความ วิดีโอ และคอร์สเรียนออนไลน์ที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา มาอัปสกิลและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน และได้รับเกียรติบัตรฟรี

ผลลัพธ์ impact ที่ผ่านมาแพลตฟอร์ม Starfish Labz มียอดจำนวนสมาชิกทั้งหมด 295,706 คน และในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีสมาชิกเข้ามาใช้งานจำนวน 210,158 คนเพื่อหานวัตกรรม ไอเดีย แนวทางต่างๆในการพัฒนาตนเองและใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์

ผลลัพธ์ impact ด้านเนื้อหาที่สมาชิกให้ความสนใจ

อันดับที่1 คือ เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นการให้ไอเดียการสอน การสร้างห้องเรียนที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านการให้แนวทางการจัดการห้องเรียนยุคใหม่ การใช้เทคโนโลยีควบคู่กับสอนในห้องเรียน และการใช้จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อปรับพฤติกรรมผู้เรียน ซึ่งคุณครูสามารถนำเทคนิคไปปรับใช้ในห้องเรียนได้เลย

อันดับที่ 2 คือ การเลี้ยงเด็กในยุคดิจิทัล เป็นสร้างให้เทคนิคผู้ปกครอง และคุณครูเรื่องการเลี้ยงลูกเชิงบวกท่ามกลางสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ซึ่งแตกต่างกับการเลี้ยงลูกในสมัยก่อน ผู้ปกครองจะสามารถปรับแนวคิดวิธีการเลี้ยงลูกให้เหมาะสมกับช่วงวัยและยุคสมัยได้ อันดับที่ 3 คือ การดูแลและพัฒนาตนเอง เป็นการแชร์เทคนิคการสร้างกำลังใจ การเสริมทักษะใหม่ๆ การดูแลตัวเองทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดสุขภาวะองค์รวมในการเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆในโลกยุคปัจจุบันได้ อันดับที่ 4 คือ อาชีพในอนาคต เป็นการแชร์ตัวอย่างอาชีพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อพัฒนาทักษะตนเองให้พร้อมสำหรับการเปิดรับอาชีพใหม่ๆ และอาชีพที่จะต้องหายไปในอนาคต  

และในส่วนของ Course ออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ อาชีพในอนาคต ภายใต้ Topic Future Ready ชื่อคอร์สว่า ทักษะการนำเสนอไอเดีย เป็นการแชร์เทคนิควิธีการนำเสนอไอเดียเพื่อให้การนำเสนอน่าสนใจ สามารถดึงดูดผู้ฟังได้

VDO ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ การเลี้ยงเด็กในยุคดิจิทัล ภายใต้ Topic เครื่องมือผู้ปกครอง ชื่อวิดีโอว่า How to พ่อแม่ยุคใหม่ ทำงานเก่ง เลี้ยงลูกเป็นเลิศ

NEWs ประกอบไปด้วย Edtech News ข่าวด้านเทคโนโลยีการศึกษา ที่นำเสนอการอัปเดตใหม่ๆของการนำเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและ Education News ข่าวด้านการศึกษาที่นำเสนอการอัปเดตความรู้ใหม่ กฎระเบียบต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการการศึกษาไทย

Workshop ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ Interactive test สร้างสื่อ แบบทดสอบและเกมออนไลน์ด้วย Wordwall เป็นการแชร์เทคนิคให้คุณครูสามารถสร้างสื่อที่ดึงดูดให้ผู้เรียนเป็น Active Learner ได้ด้วยตนเอง โดยมีผู้ลงทะเบียน 500 คน ผลลัพธ์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอยู่ที่ 4.8 คะแนน ซึ่งกิจกรรม Workshop ได้จัดให้สมาชิกเข้าร่วมเรียนรู้ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 -12.00 น.

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:30 ชั่วโมง

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ

Google Sites ช่วยทำเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องรู้วิธีเขียนโค้ด และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องมีความรู้มากในด้าน ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ
Google for Education Partner

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ

Google for Education Partner

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

พื้นฐานการใช้เทคโนโลยี สำหรับครูยุคใหม่

หลักสูตรเพื่อก้าวสู่การครูยุคใหม่ซึ่งมีทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลและความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในนำมาใช้ในการผลิตสื่อ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
พื้นฐานการใช้เทคโนโลยี สำหรับครูยุคใหม่
Starfish Academy

พื้นฐานการใช้เทคโนโลยี สำหรับครูยุคใหม่

Starfish Academy
26476 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:30 ชั่วโมง

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

วันนี้ Starfish Labz มีเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนได้เทคนิคการออกแบบกิจกรรมใน Booklet ให้มีความน่าสนใจ สร้างสรร ...

นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!
นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ

STAMPER Learning เป็นการบูรณาการแบบใหม่ ครบจบทั้งขั้นตอนการเรียนรู้ และการประเมินผลสำหรับครู ซึ่งทำได้ง่ายๆ ในกิจกร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
STAMPER  Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ
Starfish Academy

STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ

Starfish Academy

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6431 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
52265 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
ทีมปราสาทสด๊กก๊อกธม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะผ่าน ปราสาทสด๊กก๊อกธม MODEL
24:54
Starfish Academy

ทีมปราสาทสด๊กก๊อกธม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะผ่าน ปราสาทสด๊กก๊อกธม MODEL

Starfish Academy
249 views • 1 ปีที่แล้ว
ทีมปราสาทสด๊กก๊อกธม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะผ่าน ปราสาทสด๊กก๊อกธม MODEL
Tani 3 นวัตกรรม BoC-Act สร้างเด็กสู่โลก VUCA WORLD สร้างทักษะสำคัญแก่ผู้เรียน
23:10
Starfish Academy

Tani 3 นวัตกรรม BoC-Act สร้างเด็กสู่โลก VUCA WORLD สร้างทักษะสำคัญแก่ผู้เรียน

Starfish Academy
45 views • 1 ปีที่แล้ว
Tani 3 นวัตกรรม BoC-Act สร้างเด็กสู่โลก VUCA WORLD สร้างทักษะสำคัญแก่ผู้เรียน