ทักษะแห่งอนาคต ทักษะสำคัญที่ปฏิเสธไม่ได้ เพราะอย่างที่เรารู้กันปัจจุบัน แค่ทักษะในอาชีพนั้นอาจไม่เพียงพอแล้ว ดังที่ World Economic Forum เปิดเผยในรายงาน Future of Jobs ที่คาดการณ์ไว้ว่า ในระหว่างปี 2015-2020 มนุษย์จะตกงานทั้งหมดสุทธิแล้วประมาณ 5.1 ล้านคนทั่วโลก เกิดขึ้นจากการ Disrupt ของหุ่นยนต์ ดังนั้น ในวันนี้เรามาเรียนรู้กันดีกว่า Skills ที่ควรมีในอนาคตมีทักษะใดกันบ้าง ถ้าพร้อมแล้ว มาเริ่มกันเลย

ทักษะแห่งอนาคตที่ 1: ความคิดสร้างสรรค์: การคิดสิ่งใหม่ ๆ ต่อยอด-ต่อเติมจากสิ่งที่มีอยู่ ความคิดในการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ และนี่คือหนึ่งในสิ่งที่หุ่นยนต์ ยังตามมนุษย์ไม่ทัน โลกอนาคตของการทำงาน ต้องการความคิดสร้างสรรค์จากมนุษย์อีกมากอย่างแน่นอน เพราะหุ่นยนต์ยังทำในส่วนนี้ไม่ได้

ทักษะแห่งอนาคตที่ 2: ความคิดเชิงวิพากษ์: อีกหนึ่งทักษะที่ควรมีคือ การคิดเชิงวิกพากษ์ การคิดในลักษณะนี้ถือเป็นหนึ่งในหนทางของการแก้ไขปัญหาอันซับซ้อนผ่านการใช้เหตุผล และตรรกะ ซึ่งขั้นแรกจะต้องฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้เสียก่อน

ทักษะแห่งอนาคตที่ 3: ความฉลาดทางอารมณ์: อีกสิ่งหนึ่งที่หุ่นยนต์ยังไม่มีในตอนนี้ คือ “อารมณ์” มนุษย์ในโลกของการทำงานในโลกอนาคตจำเป็นต้องมี EQ ที่สูงมาก เพราะสิ่งนี้จะทำให้มีความสามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น

ทักษะแห่งอนาคตที่ 4: ทักษะในการเป็นผู้นำ: การแก้ปัญหาในงานของโลกอนาคตเป็นสิ่งที่ต้องทำร่วมกัน เพราะฉะนั้นใครที่มีทักษะในการนำ ไม่ว่าจะด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างพลัง หรือช่วยนำเพื่อนร่วมงานฝ่าฝันปัญหาไปด้วยกันล้วนจำเป็นทั้งสิ้น

ทักษะแห่งอนาคตที่ 5: ทักษะด้านเทคโนโลยี: แม้จะไม่ได้เชี่ยวชาญเท่ากับโปรแกรมเมอร์ แต่จำเป็นต้องเข้าใจการทำงานของระบบไอทีต่าง ๆ และเข้าใจถึงผลกระทบที่จะส่งมายังอุตสาหกรรมที่ตนเองกำลังทำงานอยู่

ทักษะแห่งอนาคตที่ 6: ทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต: อีกหนึ่งแขนงของทักษะที่จำเป็น อาจจะมิใช่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยตรง หากแต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ และการดำรงอยู่ในแต่ละวันของเรา อาทิ การเรียนรู้ที่จะยอมรับและโอบกอดความผิดพลาดตลอดจนความผิดหวัง, การเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เป็นต้น

ทักษะแห่งอนาคตที่ 7: ทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคล: เป็นทักษะแห่งอนาคตที่สำคัญและจำเป็น เพราะจะนำมาซึ่งการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารที่ดีมีตั้งข้อความที่ชัดเจน น้ำเสียงที่ใช้ และท่าทางประกอบ เหล่านี้ล้วนสำคัญทั้งสิ้น

ทักษะแห่งอนาคตที่ 8: ทักษะในการตัดสินใจ: หน้าที่ของมนุษย์ที่จะมีความสำคัญต่อโลกอนาคตของการทำงาน ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และกล้าตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล 

ทักษะแห่งอนาคตที่ 9: ทักษะในการเปลี่ยนแปลง: ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีสูงมาก รวดเร็วมาก และรุนแรงมาก ทักษะในการมองความเปลี่ยนว่าไม่ใช่อุปสรรคปัญหา แต่เป็นโอกาสในการฝ่าคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงไปสู่การเติบโตและสร้างสรรค์

ทักษะแห่งอนาคตที่ 10: ความฉลาดทางวัฒนธรรมและการเคารพในความหลากหลาย: สำหรับทักษะแห่งอนาคตสุดท้ายที่สำคัญก็คือ ความฉลาดทางวัฒนธรรมและการเคารพในความหลากหลาย ในอนาคตของโลกแห่งการทำงานจะเกี่ยวพันกับผู้คนที่หลากหลาย ดังนั้นบุคคลที่มีทักษะนี้จะช่วยให้ปรับตัวกับความหลากหลายได้ง่ายขึ้น

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

บทความใกล้เคียง

อยากเป็น YouTuber ต้องเริ่มอย่างไรดี

อยากเป็น YouTuber ต้องเริ่มอย่างไรดี

Starfish Academy
Starfish Academy

ปัจจุบันพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างอาชีพที่หลากหลายผ่านรูปแบบการถ่ายทอดสด (Live) การสร้างคลิปวิดีโอในช่องทางออนไลน์ หรือที่เรียกกัน ...

669 views 10.09.21
อยากเป็น YouTuber ต้องเริ่มอย่างไรดี
Upskill วัยเรียนด้วยงานอาสาสมัคร

Upskill วัยเรียนด้วยงานอาสาสมัคร

Starfish Academy
Starfish Academy

ช่วงวัยรุ่น ถือเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่สำคัญของชีวิต หลายคนเรียกวัยนี้ว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ คือ หากพัฒนาได้ถูกต้องเหมาะสม ก็จะทำให้มีพื้นฐานการใช้ชีวิตที่ดี ซึ่งในยุคสมัยนี้ นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว ประสบการณ์ชีวิตและทักษะอาชีพหลากหลายก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่ ...

620 views 03.07.21
Upskill วัยเรียนด้วยงานอาสาสมัคร
ไอเดียงาน Handmade สร้างรายได้ให้วัยทีน

ไอเดียงาน Handmade สร้างรายได้ให้วัยทีน

Starfish Academy
Starfish Academy

ยุคนี้ใครไม่มีแอปฯ Shopping ออนไลน์อยู่ในสมาร์ทโฟน ต้องถือว่าเอ้าท์สุดๆ และในเมื่อใครๆ ก็ Shop สินค้าที่ต้องการได้ ทุกที่ทุกเวลา การใช้ช่องทางนี้เพื่อหารายได้เสริมก็น่าจะเวิร์คสุดๆ ยิ่งช่วงนี้แทบไม่ได้ไปไหน มีเวลาว่างลองใช้ทักษะที่มี สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สินค้ ...

635 views 11.09.21
ไอเดียงาน Handmade สร้างรายได้ให้วัยทีน