การทำงานแบบทีม ทักษะจำเป็นยุคดิจิทัล (Collaboration skill)

การทำงานแบบทีม ทักษะจำเป็นยุคดิจิทัล (Collaboration skill)

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้ว่า การทำงานร่วมกันเป็นอย่างไร ทำไมเราต้องทำงานกับผู้อื่น แล้วเมื่อต้องทำงานร่วมกันแล้วจะส่งเสริมให้เกิดการทำงานให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร

รายละเอียดคอร์ส

การทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งจำเป็น และหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะบางงานต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ เช่นเดียวกันหากน้องๆต้องการฝึกฝนตัวเอง เราจึงควรเริ่มเรียนรู้ว่า การทำงานกับผู้อื่นคืออะไร ทำไมการทำงานกับผู้อื่นจึงสำคัญ และจะทำงานกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างกิจกรรมที่นำไปฝึกใช้ในชีวิต มาเป็นแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้อีกด้วย

Learning Outcomes

การทำงานกับผู้อื่นคืออะไร (WHAT)

ทำไมการทำงานกับผู้อื่นจึงสำคัญ (WHY)

ทำงานกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ (HOW)

ตัวอย่างกิจกรรมที่นำไปฝึกใช้ในชีวิตได้ (APPLY)

4 บทเรียน

การทำงานกับผู้อื่นคืออะไร (WHAT)

การทำงานกับผู้อื่นคืออะไร (WHAT)

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ทำไมการทำงานกับผู้อื่นจึงสำคัญ (WHY)

ทำไมการทำงานกับผู้อื่นจึงสำคัญ (WHY)

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ทำงานกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ (HOW)

ทำงานกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ (HOW)

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ตัวอย่างกิจกรรมที่นำไปฝึกใช้ในชีวิตได้ (APPLY)

ตัวอย่างกิจกรรมที่นำไปฝึกใช้ในชีวิตได้ (APPLY)

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง การทำงานกับผู้อื่นคืออะไร (WHAT)
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 601 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

281 courses
Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ