5 ทักษะจำเป็น ฝึกลูกให้เก่งตั้งแต่วันนี้ อยู่ที่ไหนก็ก้าวหน้าแน่ ใช้ได้ทุกสายอาชีพในอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy 18067 views • 2 ปีที่แล้ว
5 ทักษะจำเป็น ฝึกลูกให้เก่งตั้งแต่วันนี้ อยู่ที่ไหนก็ก้าวหน้าแน่ ใช้ได้ทุกสายอาชีพในอนาคต

ทักษะทางเทคนิค ทางวิชาการต่าง ๆ หรือที่มักเรียกกันว่า Hard Skills อันเป็นองค์ประกอบสำคัญต่ออาชีพในอนาคตของลูกอาจเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองไม่สามารถเติมเต็ม ส่งต่อ หรือทำหน้าที่เป็น “ผู้สอน” ได้เหมือนกับคุณครู อาจารย์ หรือสถาบันการศึกษา แต่กลุ่มทักษะหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกให้ลูกได้ก็คือบรรดาทักษะพื้นฐานทางสังคม ทางอารมณ์ ทางความสัมพันธ์ หรือที่มักเรียกว่า “Soft Skills” ต่าง ๆ ที่ถือเป็นส่วนสำคัญเช่นกันในการทำงานในอนาคตของลูก บุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาใด ๆ ที่ประสบความสำเร็จยอมไม่อาจพึ่งพาเพียงแค่ Hard Skills ของพวกเขา แต่ยังต้องพึ่งพาบรรดา Soft Skills ต่าง ๆ เพื่อทำงานร่วมกับคนอื่น เพื่อเป็นผู้นำ เพื่อคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ จัดการบริหารภาระงานของตัวเอง ตลอดจนต่อยอดในสิ่งต่าง ๆ 

แม้จะสอนทักษะเชิงเทคนิคให้ลูกไม่ได้ แต่คุณพ่อคุณแม่จึงยังคงมีบทบาทสำคัญอยู่เสมอในการคอยฝึกและสร้าง Soft Skills ที่ดีให้กับลูก แต่จะมีทักษะในอนาคต Soft Skills ใดกันบ้างที่สำคัญต่อเด็ก ๆ ในศตวรรษ 21 และเป็น Soft Skills ที่คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสำคัญ ตาม Starfish Labz มาดูกันเลย

ทักษะแห่งอนาคตที่สำคัญสำหรับลูก: 5 Soft Skills สำคัญต่ออาชีพในอนาคต 2025 

1. ทักษะการสื่อสารและเข้าสังคม

เมื่อพูดถึง Soft Skills ที่สำคัญในอนาคตสำหรับเด็ก ๆ แน่นอนว่าทักษะในด้านการสื่อและการเข้าสังคมถือเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่ปฏิเสธไม่ได้ โดยหนึ่งในสิ่งสำคัญในการฝึกทักษะการสื่อสารให้กับลูก นอกเหนือจากการฝึกให้ลูกพูด แสดงออก หรือโต้ตอบแล้ว คือการฝึกองค์ประกอบหรือรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สำคัญในการสื่อสารต่าง ๆ เช่น การให้ความเคารพคู่สนทนา การเป็นทั้งผู้ฟังและผู้พูดที่ดี การมีมารยาท การรู้จักตีความนัยแฝงต่าง ๆ ในบทสนทนา ตลอดจนการรู้จักใช้มือ ท่าทาง หรือภาษากายต่าง ๆ ในการขับเน้นสิ่งที่เขาอยากสื่อ ในเด็กเล็ก ๆ คุณพ่อคุณแม่อาจเริ่มที่การถามไถ่วันของพวกเขา รับฟังและชวนเขาคุยในสิ่งเขาที่สนใจ ในเด็กเล็ก ๆ คุณพ่อคุณแม่อาจเริ่มที่การถามไถ่วันของพวกเขา รับฟังและชวนเขาคุยในสิ่งเขาที่สนใจ ส่วนในเด็กที่เริ่มโตแล้ว อาจขยับมาที่การฝึกถามตอบในคำถามหรือหัวข้อที่ยากหรือซับซ้อนขึ้นมาหน่อย ตลอดจนหามองหาโอกาสที่จะให้เขาได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกในที่สาธารณะอยู่เสมอ ๆ

 2. ทักษะการทำงานเป็นทีมหรือทำงานร่วมกับผู้อื่น

ทักษะการทำบางสิ่งเป็นทีมหรือทำบางสิ่งร่วมกับผู้อื่นแน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ เด็ก ๆ หลายคนถนัดที่จะทำบางสิ่งคนเดียวและในหลาย ๆ ครั้งกระทั่งทำทุกสิ่งคนเดียวได้อย่างดีเยี่ยม แต่ในสภาพแวดล้อมของการทำงานจริง แน่นอนว่าเขาต้องทำร่วมกับคนอื่น หรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องคอยประสานงาน หรือทำในส่วนของเขาให้สอดคล้องกับคนอื่นหรือโปรเจคโดยรวม ในการฝึกเด็ก ๆ ให้รู้จักทำบางสิ่งเป็นทีม เกมหรือการเล่นกีฬาเป็นทีมหรือเป็นคู่ ๆ ถือเป็นหนึ่งวิธีที่ทั้งสนุกสนานและเห็นผล การคอยสังเกตและชมเห็นลูกทำบางสิ่งร่วมกับคนอื่นได้อย่างดีก็ถือเป็นอีกหนึ่งทริคเช่นกัน

3. ทักษะการแก้ไขปัญหาและคิดวิเคราะห์

ในอนาคตเด็ก ๆ ต้องประสบพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย ไม่เพียงแค่ในการทำงาน แต่ยังรวมถึงในชีวิตประจำวัน ในการดำรงอยู่ทุก ๆ วันของพวกเขา ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน จึงถือเป็นส่วนสำคัญ เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นใหญ่เช่นกันในการตัดสินทั้งคุณภาพการใช้ชีวิตและคุณภาพการทำงานของพวกเขา ในการฝึกทักษะนี้ นอกเหนือจากการฝึกผ่านเกม การถามตอบ หรือทริคต่าง ๆ คุณพ่อคุณแม่ยังสามารถฝึกได้ง่าย ๆ ด้วยการปล่อยให้เขาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวันโดยธรรมชาติด้วยตัวของพวกเขาเอง ไม่พยายามรีบโอบอุ้มหรือแก้ไขทุกอย่างให้กับเขา

4. ทักษะการตัดสินใจ

อาจฟังดูเหมือนไม่อาจเป็นทักษะ แต่การตัดสินใจถือเป็นหนึ่งใน Soft Skills ที่ต้องอาศัยการสอน การปลูกฝังเช่นกัน เด็ก ๆ หลายคนเติบโตมาด้วยความลังเลในใจอยู่เสมอ ไม่สามารถตัดสินหลายสิ่งหลายอย่างด้วยตัวของพวกเขาได้ สิ่งสำคัญในการพัฒนาทักษะการตัดสินใจให้กับลูก นอกเหนือจากการฝึกผ่านเทคนิคหรือทริคต่าง ๆ จึงอยู่ที่ความสัมพันธ์หรือการปฏิบัติของพ่อแม่ต่อลูกเอง เราให้อิสระในการคิดกับเขาบ้างหรือเปล่า? เราให้โอกาสเขาได้ตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองบ้างไหม? รายละเอียดเล็ก ๆ น้อยเหล่านี้ล้วนมีผลในการสั่งสมทักษะและความกล้าในการตัดสินใจของเขา ตลอดจนความรู้สึกเคารพและเชื่อมั่นในตัวเอง

5. ทักษะความคิดสร้างสรรค์

ทักษะความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นอีกหนึ่งทักษะอันแสนสำคัญสำหรับเด็ก ๆ ในการคิดนอกกรอบ ทดลองสิ่งใหม่ ๆ สร้างสรรค์สิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือกล้าทำในสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาจริง ๆ ทักษะความคิดสร้างสรรค์คือการต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ คือการสรรค์สร้างสิ่งใหม่ ๆ อย่างประโยชน์และเกิดผลต่อองค์กรหรือสังคมโดยรวม ไม่ว่าอาชีพในอนาคตของลูกจะเป็นอาชีพใด จะเป็นสายศิลปะหรือเปล่า หรือสายอื่น ๆ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญอยู่ในแทบทุกอณู การมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ยังช่วยกระตุ้นทักษะหรือความสามารถของเด็กในการแก้ไขปัญหา ในการหาทางออกใหม่ ๆ ให้กับปัญหาที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนหรืออาจไม่มีทางแก้ที่น่าพึงพอใจ ในการฝึกทักษะนี้ให้เด็ก ๆ หัวใจสำคัญคือการปล่อยให้เขาได้คิดนอกกรอบ คิดจากศูนย์ หรือคิดในแบบที่เขาอาจไม่เคยคิดมาก่อน หรือไม่จำเป็นต้องคิดตามใคร ๆ ไม่ว่าจะเป็นลองให้ลูกวาดภาพ ระบายสี ทำโปรเจค DIY หรือโปรเจคสร้างสรรค์ต่าง ๆ ขอแค่คุณพ่อคุณแม่เปิดโอกาสให้ลูกลองเป็นตัวเองหรือก้าวออกนอกกรอบบ้าง Starfish Labz เชื่อแน่นอนว่าจะต้องเป็นก้าวที่สำคัญในการสร้างเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา และเป็นก้าวเล็ก ๆ สู่ก้าวใหญ่ในสิ่งที่เขาปรารถนาที่จะทำหรือยึดเป็นอาชีพในอนาคต

อ้างอิง

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
1640 ผู้เรียน
ทักษะการทํางานแบบมืออาชีพ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การทำงานแบบทีม ทักษะจำเป็นยุคดิจิทัล (Collaboration skill)

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้ว่า การทำงานร่วมกันเป็นอย่างไร ทำไมเราต้องทำงานกับผู้อื่น แล้วเมื่อต้องทำงานร่วมกันแล้วจะส่งเสริมใ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การทำงานแบบทีม ทักษะจำเป็นยุคดิจิทัล (Collaboration skill)
Starfish Academy

การทำงานแบบทีม ทักษะจำเป็นยุคดิจิทัล (Collaboration skill)

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

ทุกวันนี้การใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับดาบสองคม ที่ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆ เสมอไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วว่าจะเลือกข้อมูลด้านไหน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์
Starfish Academy

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

Starfish Academy
1712 ผู้เรียน

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6986 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "
05:51
Starfish Academy

ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "

Starfish Academy
281 views • 2 ปีที่แล้ว
ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
24:40
Starfish Academy

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต

Starfish Academy
1106 views • 2 ปีที่แล้ว
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
3 เรื่องราว 3 มุมมองกับการเลี้ยงลูกในยุคโควิด-19
04:09
Starfish Academy

3 เรื่องราว 3 มุมมองกับการเลี้ยงลูกในยุคโควิด-19

Starfish Academy
56 views • 2 ปีที่แล้ว
3 เรื่องราว 3 มุมมองกับการเลี้ยงลูกในยุคโควิด-19