5 ทักษะจำเป็น ฝึกลูกให้เก่งตั้งแต่วันนี้ อยู่ที่ไหนก็ก้าวหน้าแน่ ใช้ได้ทุกสายอาชีพในอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy 804 views • 4 เดือนที่แล้ว
5 ทักษะจำเป็น ฝึกลูกให้เก่งตั้งแต่วันนี้ อยู่ที่ไหนก็ก้าวหน้าแน่ ใช้ได้ทุกสายอาชีพในอนาคต

ทักษะทางเทคนิค ทางวิชาการต่าง ๆ หรือที่มักเรียกกันว่า Hard Skills อันเป็นองค์ประกอบสำคัญต่ออาชีพในอนาคตของลูกอาจเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองไม่สามารถเติมเต็ม ส่งต่อ หรือทำหน้าที่เป็น “ผู้สอน” ได้เหมือนกับคุณครู อาจารย์ หรือสถาบันการศึกษา แต่กลุ่มทักษะหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกให้ลูกได้ก็คือบรรดาทักษะพื้นฐานทางสังคม ทางอารมณ์ ทางความสัมพันธ์ หรือที่มักเรียกว่า “Soft Skills” ต่าง ๆ ที่ถือเป็นส่วนสำคัญเช่นกันในการทำงานในอนาคตของลูก บุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาใด ๆ ที่ประสบความสำเร็จยอมไม่อาจพึ่งพาเพียงแค่ Hard Skills ของพวกเขา แต่ยังต้องพึ่งพาบรรดา Soft Skills ต่าง ๆ เพื่อทำงานร่วมกับคนอื่น เพื่อเป็นผู้นำ เพื่อคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ จัดการบริหารภาระงานของตัวเอง ตลอดจนต่อยอดในสิ่งต่าง ๆ 

แม้จะสอนทักษะเชิงเทคนิคให้ลูกไม่ได้ แต่คุณพ่อคุณแม่จึงยังคงมีบทบาทสำคัญอยู่เสมอในการคอยฝึกและสร้าง Soft Skills ที่ดีให้กับลูก แต่จะมีทักษะในอนาคต Soft Skills ใดกันบ้างที่สำคัญต่อเด็ก ๆ ในศตวรรษ 21 และเป็น Soft Skills ที่คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสำคัญ ตาม Starfish Labz มาดูกันเลย

ทักษะแห่งอนาคตที่สำคัญสำหรับลูก: 5 Soft Skills สำคัญต่ออาชีพในอนาคต 2025 

1. ทักษะการสื่อสารและเข้าสังคม

เมื่อพูดถึง Soft Skills ที่สำคัญในอนาคตสำหรับเด็ก ๆ แน่นอนว่าทักษะในด้านการสื่อและการเข้าสังคมถือเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่ปฏิเสธไม่ได้ โดยหนึ่งในสิ่งสำคัญในการฝึกทักษะการสื่อสารให้กับลูก นอกเหนือจากการฝึกให้ลูกพูด แสดงออก หรือโต้ตอบแล้ว คือการฝึกองค์ประกอบหรือรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สำคัญในการสื่อสารต่าง ๆ เช่น การให้ความเคารพคู่สนทนา การเป็นทั้งผู้ฟังและผู้พูดที่ดี การมีมารยาท การรู้จักตีความนัยแฝงต่าง ๆ ในบทสนทนา ตลอดจนการรู้จักใช้มือ ท่าทาง หรือภาษากายต่าง ๆ ในการขับเน้นสิ่งที่เขาอยากสื่อ ในเด็กเล็ก ๆ คุณพ่อคุณแม่อาจเริ่มที่การถามไถ่วันของพวกเขา รับฟังและชวนเขาคุยในสิ่งเขาที่สนใจ ในเด็กเล็ก ๆ คุณพ่อคุณแม่อาจเริ่มที่การถามไถ่วันของพวกเขา รับฟังและชวนเขาคุยในสิ่งเขาที่สนใจ ส่วนในเด็กที่เริ่มโตแล้ว อาจขยับมาที่การฝึกถามตอบในคำถามหรือหัวข้อที่ยากหรือซับซ้อนขึ้นมาหน่อย ตลอดจนหามองหาโอกาสที่จะให้เขาได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกในที่สาธารณะอยู่เสมอ ๆ

 2. ทักษะการทำงานเป็นทีมหรือทำงานร่วมกับผู้อื่น

ทักษะการทำบางสิ่งเป็นทีมหรือทำบางสิ่งร่วมกับผู้อื่นแน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ เด็ก ๆ หลายคนถนัดที่จะทำบางสิ่งคนเดียวและในหลาย ๆ ครั้งกระทั่งทำทุกสิ่งคนเดียวได้อย่างดีเยี่ยม แต่ในสภาพแวดล้อมของการทำงานจริง แน่นอนว่าเขาต้องทำร่วมกับคนอื่น หรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องคอยประสานงาน หรือทำในส่วนของเขาให้สอดคล้องกับคนอื่นหรือโปรเจคโดยรวม ในการฝึกเด็ก ๆ ให้รู้จักทำบางสิ่งเป็นทีม เกมหรือการเล่นกีฬาเป็นทีมหรือเป็นคู่ ๆ ถือเป็นหนึ่งวิธีที่ทั้งสนุกสนานและเห็นผล การคอยสังเกตและชมเห็นลูกทำบางสิ่งร่วมกับคนอื่นได้อย่างดีก็ถือเป็นอีกหนึ่งทริคเช่นกัน

3. ทักษะการแก้ไขปัญหาและคิดวิเคราะห์

ในอนาคตเด็ก ๆ ต้องประสบพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย ไม่เพียงแค่ในการทำงาน แต่ยังรวมถึงในชีวิตประจำวัน ในการดำรงอยู่ทุก ๆ วันของพวกเขา ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน จึงถือเป็นส่วนสำคัญ เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นใหญ่เช่นกันในการตัดสินทั้งคุณภาพการใช้ชีวิตและคุณภาพการทำงานของพวกเขา ในการฝึกทักษะนี้ นอกเหนือจากการฝึกผ่านเกม การถามตอบ หรือทริคต่าง ๆ คุณพ่อคุณแม่ยังสามารถฝึกได้ง่าย ๆ ด้วยการปล่อยให้เขาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวันโดยธรรมชาติด้วยตัวของพวกเขาเอง ไม่พยายามรีบโอบอุ้มหรือแก้ไขทุกอย่างให้กับเขา

4. ทักษะการตัดสินใจ

อาจฟังดูเหมือนไม่อาจเป็นทักษะ แต่การตัดสินใจถือเป็นหนึ่งใน Soft Skills ที่ต้องอาศัยการสอน การปลูกฝังเช่นกัน เด็ก ๆ หลายคนเติบโตมาด้วยความลังเลในใจอยู่เสมอ ไม่สามารถตัดสินหลายสิ่งหลายอย่างด้วยตัวของพวกเขาได้ สิ่งสำคัญในการพัฒนาทักษะการตัดสินใจให้กับลูก นอกเหนือจากการฝึกผ่านเทคนิคหรือทริคต่าง ๆ จึงอยู่ที่ความสัมพันธ์หรือการปฏิบัติของพ่อแม่ต่อลูกเอง เราให้อิสระในการคิดกับเขาบ้างหรือเปล่า? เราให้โอกาสเขาได้ตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองบ้างไหม? รายละเอียดเล็ก ๆ น้อยเหล่านี้ล้วนมีผลในการสั่งสมทักษะและความกล้าในการตัดสินใจของเขา ตลอดจนความรู้สึกเคารพและเชื่อมั่นในตัวเอง

5. ทักษะความคิดสร้างสรรค์

ทักษะความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นอีกหนึ่งทักษะอันแสนสำคัญสำหรับเด็ก ๆ ในการคิดนอกกรอบ ทดลองสิ่งใหม่ ๆ สร้างสรรค์สิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือกล้าทำในสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาจริง ๆ ทักษะความคิดสร้างสรรค์คือการต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ คือการสรรค์สร้างสิ่งใหม่ ๆ อย่างประโยชน์และเกิดผลต่อองค์กรหรือสังคมโดยรวม ไม่ว่าอาชีพในอนาคตของลูกจะเป็นอาชีพใด จะเป็นสายศิลปะหรือเปล่า หรือสายอื่น ๆ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญอยู่ในแทบทุกอณู การมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ยังช่วยกระตุ้นทักษะหรือความสามารถของเด็กในการแก้ไขปัญหา ในการหาทางออกใหม่ ๆ ให้กับปัญหาที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนหรืออาจไม่มีทางแก้ที่น่าพึงพอใจ ในการฝึกทักษะนี้ให้เด็ก ๆ หัวใจสำคัญคือการปล่อยให้เขาได้คิดนอกกรอบ คิดจากศูนย์ หรือคิดในแบบที่เขาอาจไม่เคยคิดมาก่อน หรือไม่จำเป็นต้องคิดตามใคร ๆ ไม่ว่าจะเป็นลองให้ลูกวาดภาพ ระบายสี ทำโปรเจค DIY หรือโปรเจคสร้างสรรค์ต่าง ๆ ขอแค่คุณพ่อคุณแม่เปิดโอกาสให้ลูกลองเป็นตัวเองหรือก้าวออกนอกกรอบบ้าง Starfish Labz เชื่อแน่นอนว่าจะต้องเป็นก้าวที่สำคัญในการสร้างเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา และเป็นก้าวเล็ก ๆ สู่ก้าวใหญ่ในสิ่งที่เขาปรารถนาที่จะทำหรือยึดเป็นอาชีพในอนาคต

อ้างอิง

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เจาะลึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เด็กรุ่นใหม่ต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และต้องมีทักษะอะไรบ้างเพื่อรองรับกับอ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เจาะลึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
Starfish Academy

เจาะลึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
1063 ผู้เรียน
Starfish Future Labz
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

ก้าวแรกก่อนเป็นผู้ประกอบการ

ก้าวแรกก่อนเป็นผู้ประกอบการ สร้างอาชีพเสริมจากสิ่งจากที่ชอบ วิธีการสร้าง concept ของแบรนด์ให้น่าสนใจ รวมไปถึงช่องทาง ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
ก้าวแรกก่อนเป็นผู้ประกอบการ
Starfish Future Labz

ก้าวแรกก่อนเป็นผู้ประกอบการ

Starfish Future Labz
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
1035 ผู้เรียน

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
690 views • 1 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "
05:51
Starfish Academy

ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "

Starfish Academy
79 views • 3 เดือนที่แล้ว
ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
24:40
Starfish Academy

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต

Starfish Academy
196 views • 3 เดือนที่แล้ว
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
3 เรื่องราว 3 มุมมองกับการเลี้ยงลูกในยุคโควิด-19
04:09
Starfish Academy

3 เรื่องราว 3 มุมมองกับการเลี้ยงลูกในยุคโควิด-19

Starfish Academy
53 views • 11 เดือนที่แล้ว
3 เรื่องราว 3 มุมมองกับการเลี้ยงลูกในยุคโควิด-19