ล้อมวงชวนคุย! เพื่อเพิ่มทักษะการวิเคราะห์

Starfish Academy
Starfish Academy 1199 views • 2 ปีที่แล้ว
ล้อมวงชวนคุย! เพื่อเพิ่มทักษะการวิเคราะห์

การที่ครูจะสอนความรู้ให้กับเด็ก ๆ นั้นมันมีประสิทธิผลที่มากพออย่างแน่นอน ทั้งการสอนอ่าน สอนเขียน สอนพูด แต่สิ่งที่เด็ก ๆ ได้รับไปนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเด็ก ๆ ได้นำความรู้ที่พวกเค้าได้ร่ำเรียนไปนั้น สามารถไปใช้ในชีวิตในประจำวันได้บ้างหรือไม่? การพูดคุยกันกับเด็ก ๆ ก็สามารถวัดได้ว่าเด็ก ๆ คิดอะไรอยู่ 

การพูดคุยเรื่อราวต่าง ๆ หรือการแลกเปลี่ยนความเห็นกับเด็กบ่อย ๆ จะช่วยให้เด็ก ๆ มีเหตุผลมาถกเถียงมากยิ่งขึ้นโดยอาจจะเป็นเรื่องราวในบทเรียน หรือเรื่องอื่นที่เด็ก ๆ ให้ความสนใจ อีกทั้งเด็ก ๆ จะรู้จักการประเมิณข้อมูลของตัวเองด้วยว่าข้อมูที่พวกเขาได้รับมานั้นถูกต้องหรือไม่ ส่วนนี้จะทำให้เด็ก ๆ วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่ได้มา พร้อมทั้งทบทวนข้อมูลต่าง ๆ และเปิดรับข้อมูลจากหลาย ๆ ด้านเพื่อมาวิเคราะห์ก่อนที่จะเชื่อว่าข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ และบางครั้งการที่เด็ก ๆ ถูกกระตุ้นด้วยคำถามจะช่วยให้เด็ก ๆ ได้ใช้ความรู้ที่มีมาวิเคราะห์ในการตอบคำถามที่สำคัญบางคำถามอาจจะได้ใช้จินตนาการด้วย แต่ครูอาจจะต้องระวังให้เด็ก ๆ รู้จักการแยกแยะด้วยว่าส่วนใดคือความคิดเห็นและส่วนใดคือข้อเท็จจริง สุดท้ายคือการสอนให้เด็ก ๆ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น จะทำให้เด็ก ๆ มีทัศนคติที่เกิดกว้างและมีการเรียนรู้มากขึ้นด้วย

การพูดคุยกับเด็ก ๆ นั้นสามารถช่วยพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ และแยกแยะให้พับพวกเขาไปตัว และยังช่วยให้เด็ก ๆ รู้จักการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง การพูดคุยในทุก ๆ ครั้ง จะทำให้คุณครูได้เรียนรู้ และเข้าใจว่าเด็ก ๆ กำลังคิดอะไร และควรเพิ่มเติมส่วนไหนเข้าไปในบทเรียน บางครั้งการคุยกับเด็ก ๆ ก็ได้รู้ว่าพวกเขามีพัฒนาการถึงไหนแล้วด้วย

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ฝึกอย่างไรให้เกิดทักษะกระบวนการคิด

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

การสร้างการเรียนรู้สำหรับครูและผู้ปกครองในการพัฒนากระบวนการคิดให้เกิดขึ้นกับตัวเด็กในระหว่างอยู่ที่โรงเรียนและบ้านเพื่อเพิ่มป ...

บทบาทผู้ปกครอง บทบาทครู ทักษะการคิด
ฝึกอย่างไรให้เกิดทักษะกระบวนการคิด

ฝึกอย่างไรให้เกิดทักษะกระบวนการคิด

Starfish Academy
Starfish Academy
5113 ผู้เรียน

Social and cultural awareness classroom

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Editor's Top Pick Collection • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
การบริหารจัดการตนเอง

ห้องเรียนความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นการออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม ให้ผู้เ ...

ทักษะการเรียนรู้ ทักษะในศตวรรษที่21 บูรณาการ
Social and cultural awareness classroom
ธนวรรธน์ สุวรรณปาล
ธนวรรธน์ สุวรรณปาล

Social and cultural awareness classroom

Starfish Academy
Starfish Academy
359 ผู้เรียน

Applications เพื่อสร้างงานกราฟิกอย่างง่าย

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
2:00 ชั่วโมง
อาชีพโดนๆรายได้ปังๆ • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง
การบริหารจัดการตนเอง

ตัวช่วยดี ๆ สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังสนใจในการทำอาชีพบนโลกออนไลน์ และต้องการสร้างความโดดเด่นให้กับผลงานของตัวเอง เพื่อเพิ่ม ...

เทคโนโลยี แอพพลิเคชัน วัยรุ่น
Applications เพื่อสร้างงานกราฟิกอย่างง่าย

Applications เพื่อสร้างงานกราฟิกอย่างง่าย

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
724 ผู้เรียน

Related Videos

เอาตัวรอดยุคโควิด ต้องล้มได้ลุกได้ด้วย Resilience skill
04:07

เอาตัวรอดยุคโควิด ต้องล้มได้ลุกได้ด้วย Resilience skill

5 วิธี เช็คข่าวปลอม ชัวร์ก่อนแชร์
02:51

5 วิธี เช็คข่าวปลอม ชัวร์ก่อนแชร์

Starfish Academy
Starfish Academy
451 views 10 เดือนที่แล้ว
5 วิธี เช็คข่าวปลอม ชัวร์ก่อนแชร์
Tommy Teacher Volunteer
04:00

Tommy Teacher Volunteer

Starfish Academy
Starfish Academy
12866 views 1 เดือนที่แล้ว
Tommy Teacher Volunteer
เทคนิคช่วยให้ลูกรักการอ่าน
02:36

เทคนิคช่วยให้ลูกรักการอ่าน

Starfish Academy
Starfish Academy
110 views 2 ปีที่แล้ว
เทคนิคช่วยให้ลูกรักการอ่าน