ล้อมวงชวนคุย! เพื่อเพิ่มทักษะการวิเคราะห์

Starfish Academy
Starfish Academy 2148 views • 4 ปีที่แล้ว
ล้อมวงชวนคุย! เพื่อเพิ่มทักษะการวิเคราะห์

การที่ครูจะสอนความรู้ให้กับเด็ก ๆ นั้นมันมีประสิทธิผลที่มากพออย่างแน่นอน ทั้งการสอนอ่าน สอนเขียน สอนพูด แต่สิ่งที่เด็ก ๆ ได้รับไปนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเด็ก ๆ ได้นำความรู้ที่พวกเค้าได้ร่ำเรียนไปนั้น สามารถไปใช้ในชีวิตในประจำวันได้บ้างหรือไม่? การพูดคุยกันกับเด็ก ๆ ก็สามารถวัดได้ว่าเด็ก ๆ คิดอะไรอยู่ 

การพูดคุยเรื่อราวต่าง ๆ หรือการแลกเปลี่ยนความเห็นกับเด็กบ่อย ๆ จะช่วยให้เด็ก ๆ มีเหตุผลมาถกเถียงมากยิ่งขึ้นโดยอาจจะเป็นเรื่องราวในบทเรียน หรือเรื่องอื่นที่เด็ก ๆ ให้ความสนใจ อีกทั้งเด็ก ๆ จะรู้จักการประเมิณข้อมูลของตัวเองด้วยว่าข้อมูที่พวกเขาได้รับมานั้นถูกต้องหรือไม่ ส่วนนี้จะทำให้เด็ก ๆ วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่ได้มา พร้อมทั้งทบทวนข้อมูลต่าง ๆ และเปิดรับข้อมูลจากหลาย ๆ ด้านเพื่อมาวิเคราะห์ก่อนที่จะเชื่อว่าข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ และบางครั้งการที่เด็ก ๆ ถูกกระตุ้นด้วยคำถามจะช่วยให้เด็ก ๆ ได้ใช้ความรู้ที่มีมาวิเคราะห์ในการตอบคำถามที่สำคัญบางคำถามอาจจะได้ใช้จินตนาการด้วย แต่ครูอาจจะต้องระวังให้เด็ก ๆ รู้จักการแยกแยะด้วยว่าส่วนใดคือความคิดเห็นและส่วนใดคือข้อเท็จจริง สุดท้ายคือการสอนให้เด็ก ๆ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น จะทำให้เด็ก ๆ มีทัศนคติที่เกิดกว้างและมีการเรียนรู้มากขึ้นด้วย

การพูดคุยกับเด็ก ๆ นั้นสามารถช่วยพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ และแยกแยะให้พับพวกเขาไปตัว และยังช่วยให้เด็ก ๆ รู้จักการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง การพูดคุยในทุก ๆ ครั้ง จะทำให้คุณครูได้เรียนรู้ และเข้าใจว่าเด็ก ๆ กำลังคิดอะไร และควรเพิ่มเติมส่วนไหนเข้าไปในบทเรียน บางครั้งการคุยกับเด็ก ๆ ก็ได้รู้ว่าพวกเขามีพัฒนาการถึงไหนแล้วด้วย

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

Critical Thinking Classroom Design

เครื่องมือ Define, Judge ,Analyze Synthesize ทำให้นักเรียนสามารถพิจารณาว่าเรื่องใดจริงไม่จริง น่าเชื่อถือหรือไม่ โดย ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Critical Thinking Classroom Design
Starfish Academy

Critical Thinking Classroom Design

Starfish Academy
9340 ผู้เรียน
การศึกษาในอนาคต
ด้านความสัมพันธ์ การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:30 ชั่วโมง

ปรับ Mindset เปลี่ยนวิธีคิด สร้างสุขให้ตัวเอง

คอร์สเรียนนี้จะเป็นการเรียนรู้เพื่อปรับ Mindset เปลี่ยนวิธีคิดของตนเอง เพื่อสร้างความสุข ฝึกให้เรามีความมั่นใจ รู้จักตัวตนแล ...

ดีเจพี่อ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล
ดีเจพี่อ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล
ปรับ Mindset เปลี่ยนวิธีคิด สร้างสุขให้ตัวเอง
ดีเจพี่อ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล

ปรับ Mindset เปลี่ยนวิธีคิด สร้างสุขให้ตัวเอง

ดีเจพี่อ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล

ต้องใช้ 100 เหรียญ

พัฒนาการเด็ก
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกกระบวนการคิด ในห้องเรียนยุคใหม่

การสร้างการเรียนรู้สำหรับครูและผู้ปกครองในการพัฒนากระบวนการคิดให้เกิดขึ้นกับตัวเด็กในระหว่างอยู่ที่โรงเรียนและบ้านเพื่อเพิ่มป ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกกระบวนการคิด ในห้องเรียนยุคใหม่
Starfish Academy

ฝึกกระบวนการคิด ในห้องเรียนยุคใหม่

Starfish Academy
7056 ผู้เรียน
เทรนด์การทํางานยุคใหม่
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การสร้างรายได้จากสติกเกอร์ Line

เมื่อยุคเปลี่ยนไปการสื่อสารกันในชีวิตประจำวันเปลี่ยนตาม จากการพูดคุยกลายเป็นการพิมพ์คุยกัน การสร้างสติกเกอร์ไลน์จึงเป็นอาชีพ ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
การสร้างรายได้จากสติกเกอร์ Line
Starfish Future Labz

การสร้างรายได้จากสติกเกอร์ Line

Starfish Future Labz
1438 ผู้เรียน

Related Videos

เอาตัวรอดยุคโควิด ต้องล้มได้ลุกได้ด้วย Resilience skill
04:07
Starfish Academy

เอาตัวรอดยุคโควิด ต้องล้มได้ลุกได้ด้วย Resilience skill

Starfish Academy
913 views • 2 ปีที่แล้ว
เอาตัวรอดยุคโควิด ต้องล้มได้ลุกได้ด้วย Resilience skill
5 วิธี เช็คข่าวปลอม ชัวร์ก่อนแชร์
02:51
Starfish Academy

5 วิธี เช็คข่าวปลอม ชัวร์ก่อนแชร์

Starfish Academy
1714 views • 2 ปีที่แล้ว
5 วิธี เช็คข่าวปลอม ชัวร์ก่อนแชร์
Tommy Teacher Volunteer
04:00
Starfish Academy

Tommy Teacher Volunteer

Starfish Academy
12931 views • 2 ปีที่แล้ว
Tommy Teacher Volunteer
เทคนิคช่วยให้ลูกรักการอ่าน
02:36
Starfish Academy

เทคนิคช่วยให้ลูกรักการอ่าน

Starfish Academy
137 views • 4 ปีที่แล้ว
เทคนิคช่วยให้ลูกรักการอ่าน