ฝึกกระบวนการคิด ในห้องเรียนยุคใหม่

ฝึกกระบวนการคิด ในห้องเรียนยุคใหม่

การสร้างการเรียนรู้สำหรับครูและผู้ปกครองในการพัฒนากระบวนการคิดให้เกิดขึ้นกับตัวเด็กในระหว่างอยู่ที่โรงเรียนและบ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกทักษะการบวนการคิดให้เกิดขึ้นแก่เด็ก

รายละเอียดคอร์ส

การเรียนรู้ที่กระตุ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดเป็นรากฐานการเรียนรู้ ด้านการฟัง พูดอ่าน เขียนให้เหมาะสมกับเด็กและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเด็กในอนาคต ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การคิดเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก โดยครูและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการสร้างและปลูกฝังกระบวนการคิดเพื่อเสริมศักยภาพให้แก่ตัวเด็ก

Learning Outcomes

ความสำคัญทักษะกระบวนการทางการคิด

รูปแบบทางการคิด

บทบาทของครูและผู้ปกครอง

กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด

4 บทเรียน

ความหมายความสำคัญของทักษะกระบวนการคิดสำหรับเด็ก

ความหมายความสำคัญของทักษะกระบวนการคิดสำหรับเด็ก

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
รูปแบบของการคิดสำหรับเด็ก

รูปแบบของการคิดสำหรับเด็ก

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด

กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
บทบาทครูและผู้ปกครอง

บทบาทครูและผู้ปกครอง

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

282 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
30.09.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ