Leadership ทักษะแห่งอนาคตที่ควรมีในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy 5550 views • 2 ปีที่แล้ว
Leadership ทักษะแห่งอนาคตที่ควรมีในศตวรรษที่ 21

ปฏิเสธไม่ได้ว่า “ภาวะความเป็นผู้นำ” (Leadership) คือหนึ่งในทักษะแห่งอนาคตที่กำลังมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด การมีภาวะความเป็นผู้นำมิใช่เรื่องเพียงแค่ในการทำงาน แต่ยังหมายรวมถึงทักษะแห่งอนาคตในการใช้ชีวิต การกลายเป็น “ผู้นำ” ชีวิตของตนเอง กล้าตัดสินใจ กล้าเดินหน้าทำสิ่งแปลกใหม่ การปลูกฝังให้ลูกมีภาวะความเป็นผู้นำตั้งแต่เนิ่น ๆ จึงถือเป็นสิ่งสำคัญ ความเป็นผู้นำฉบับ ‘How to’ จาก คาริน เฮิร์ท (Karin Hurt) และ เดวิด ดาย (David Dye) นักพูดและเทรนเนอร์ระดับโลกเรื่องภาวะผู้นำ เจ้าของหนังสือรางวัล Winning Well : A Manager’s Guide to Getting Results Without Losing Your Soul ได้แนะนำ 11 วิธีเพื่อให้เด็ก ๆ ได้พร้อมเป็นผู้นำ ไปดูกันว่าทั้ง 11 ข้อจะมีอะไรบ้าง

Leadership คืออะไร?

ในบริบทของการทำงาน ภาวะผู้นำ (leadership) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานของ “ผู้นำ” เพื่อทำให้กลุ่มประสบความสำเร็จ ส่วนในบริบทของการใช้ชีวิต ภาวะผู้นำเองก็ถือเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่พ่อแม่สามารถสอน และปลูกฝังให้ลูกรู้จักกล้าคิดกล้าทำ รู้จักลุกขึ้นมา “นำ” แทนที่จะเป็นผู้ตาม กล้าออกสิทธิ์ออกเสียง แสดงความคิดเห็น ตลอดจนลองคิดริเริ่มทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจหรืออยากทำ

ประโยชน์ของการมีภาวะผู้นำมีหลากหลาย ในเด็กเล็ก ๆ เป็นที่พิสูจน์แล้วว่าการฝึกให้ลูกมีภาวะผู้นำช่วยให้ลูกมีความมั่นใจ รู้จักแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ ตลอดจนรู้จักความรับผิดชอบ ในบริบทของการทำงาน หากลูก ๆ อยากเติบโตเป็นผู้นำ แน่นอนว่าการมีภาวะผู้นำคือทุกสิ่ง การมีภาวะผู้นำที่ดีคือหัวใจในความสำเร็จขององค์กร สมาชิกทุกคนรู้สึกมีเป้าหมาย อยากทำงาน อยากติดตามผู้นำจนกว่างานจะบรรลุจนถึงหมุดหมายดังกล่าว การมีภาวะผู้นำที่ดียังส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กร อันหมายถึง หากองค์กรจะมีวัฒนธรรมอย่างไร ดีหรือแย่ สุขใจหรือเศร้าใจ ก็ขึ้นอยู่กับการทัศนคติและการดำเนินงานต่าง ๆ ของผู้นำ

1. สร้างบทบาทให้เด็กเป็น ‘ผู้ให้’

สร้างสถานการณ์ให้เค้าได้แบ่งปันสิ่งของ และชวนคิดชวนคุยด้วยว่าเค้าคิดอย่างไรกับการให้แบบนี้ เพื่อให้เห็นอกเห็นใจผู้คนที่มีสถานการณ์ไม่เหมือนตัวเอง

2. พูดกับเค้าเหมือนพูดกับผู้ใหญ่

คุยเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองกับเด็กได้เลย วิธีนี้จะพัฒนาทักษะการฟังและเคารพมุมมองของผู้อื่น

3. ให้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมตัดสินใจปัญหาครอบครัว

เลือกสถานการณ์ที่ต้องการการตัดสินใจ ชวนเด็ก ๆ ลงความเห็น ระหว่างพูดคุย ทุกคนต้องรับฟังกันจริง ๆ

4. สร้างบรรยากาศการอ่าน

ชวนเด็ก ๆ คุยเรื่องคาแรกเตอร์และความสัมพันธ์ของผู้คนในหนังสือ เพื่อให้เด็กเข้าใจบทบาทและมุมมองของผู้คนหลากหลาย

5. พาเด็ก ๆ ไปทำงานด้วย

มอบหมายงานให้เด็กบริหารจัดการจริง ผู้ใหญ่ต้องอธิบายกระบวนการให้ฟังอย่างชัดเจน ถามความเห็นเพื่อให้เด็กออกแบบการทำงาน วิธีนี้สร้างความมุ่งมั่นและการปรับตัวยืดหยุ่น

6. ยอมรับเวลาคุณทำผิด

ชวนคุยเวลาคุณทำอะไรผิดพลาด ให้เด็กรู้ว่าไม่มีใครเพอร์เฟค แต่ความผิดพลาดคือบทเรียน ทุกวัยยังต้องเรียนรู้เพื่อเติบโตอยู่ทุกวัน

7. แวดล้อมด้วยคนที่มีภาวะผู้นำ

เพราะเด็ก ๆ ไม่เรียนจากการสั่งสอน แต่เค้าจะเป็นในสิ่งที่ผู้ใหญ่เป็น เป็นอย่างสิ่งแวดล้อมที่พวกเค้าอยู่

8. ให้เป็นผู้กล่าวต้อนรับเวลามีงานที่บ้าน

วิธีนี้ทำให้เด็ก ๆ ต้องรู้จักทุกคน ออกแบบว่าจะต้องร่างสุนทรพจน์สั้นๆ อย่างไร ไม่ใช่แค่มิตรไมตรีแต่ความมั่นใจที่ได้ทำอะไรด้วยตัวเองย่อมเกิดขึ้น

9. สร้างเครือข่าย

ไม่ใช่แค่รู้จักคนมาก แต่การรู้ว่าเครือข่ายสำคัญ มาพร้อมกับความสัมพันธ์เรื่องความซื่อสัตย์ต่อกลุ่ม ซึ่งสำคัญมากต่อการทำงานเป็นทีม

10. ช่วยเด็กหาอัตลักษณ์ของตัวเอง

ช่วยเด็ก ๆ หา passion ด้วยการชวนคุยหรือเขียนถึงสิ่งที่ตัวเองชอบ เด็ก ๆ รู้ว่าเค้าจะพูดในสิ่งที่ต้องการ นี่คือการรู้จักตัวเอง

11. ถามคำถามที่เฉียบคม

เช่น ‘ถ้าไม่ทำวิธีนี้ ทำวิธีอื่นได้มั้ย?’ คำถามชวนคิดและไม่ชี้นำเหล่านี้จะช่วยร่างกรอบความคิดให้ชัดเจน และเด็ก ๆ เองจะได้นำทักษะของผู้นำข้อนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วย

และสำหรับการสร้างทักษะแห่งอนาคตอย่างภาวะผู้นำในเด็กนั้นครอบครัวถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะทำให้การฝึกฝนครั้งนี้สำเร็จ โดยการเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดหรือทำอะไรด้วยตนเอง ตัดสินใจเลือก และรับผิดชอบ เน้นการพัฒนาศักยภาพเด็กให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เข้าใจผู้อื่น

ขอบคุณข้อมูลจาก 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เจาะลึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
การบริหารจัดการตนเอง

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เด็กรุ่นใหม่ต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และต้องมีทักษะอะไรบ้างเพื่อรองรับกับอ ...

เทคโนโลยี บูรณาการ ทักษะในศตวรรษที่21
เจาะลึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

เจาะลึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy
23 ผู้เรียน

ทำสิ่งที่ชอบ สร้างอาชีพที่ใช่

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
2:00 ชั่วโมง
Starfish Future Labz • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

เชื่อว่าหลายๆ คนอยากสร้างอาชีพจากสิ่งที่ชอบและถนัด และนำสิ่งที่เรียนมาต่อยอดเป็นอาชีพที่ใช่สำหรับตัวเอง แต่ปัญหาของแต่ละคนอยู่ ...

ทักษะการเรียนรู้ วัยรุ่น ทักษะอาชีพ
ทำสิ่งที่ชอบ สร้างอาชีพที่ใช่

ทำสิ่งที่ชอบ สร้างอาชีพที่ใช่

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
554 ผู้เรียน

ภาษาจีนเบื้องต้นพิชิต Hsk1

กฤษณ์ คล้ายวงษ์
กฤษณ์ คล้ายวงษ์
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ทำความรู้จักการสอบHsk และรายละเอียดการสอบHsk1 อธิบายคำสั่งในการสอบ เทคนิคการทำข้อสอบในส่วนของคำศัพท์ การฟัง และกา ...

สาระการเรียนรู้ ภาษาจีน ทักษะการเรียนรู้
ภาษาจีนเบื้องต้นพิชิต Hsk1

ภาษาจีนเบื้องต้นพิชิต Hsk1

กฤษณ์ คล้ายวงษ์
กฤษณ์ คล้ายวงษ์
1220 ผู้เรียน

Applications เพื่อสร้างงานกราฟิกอย่างง่าย

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
2:00 ชั่วโมง
อาชีพโดนๆรายได้ปังๆ • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง
การบริหารจัดการตนเอง

ตัวช่วยดี ๆ สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังสนใจในการทำอาชีพบนโลกออนไลน์ และต้องการสร้างความโดดเด่นให้กับผลงานของตัวเอง เพื่อเพิ่ม ...

เทคโนโลยี แอพพลิเคชัน วัยรุ่น
Applications เพื่อสร้างงานกราฟิกอย่างง่าย

Applications เพื่อสร้างงานกราฟิกอย่างง่าย

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
621 ผู้เรียน

Related Videos

เด็กจบใหม่เผชิญโลกอย่างไร? ในยุคโควิด
06:01

เด็กจบใหม่เผชิญโลกอย่างไร? ในยุคโควิด

Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ
04:01

Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ

Starfish Academy
Starfish Academy
846 views 1 ปีที่แล้ว
Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ
ผู้เรียนเป็นหลัก "ห้องเรียนฐานสมรรถนะ (CBE)"
04:16

ผู้เรียนเป็นหลัก "ห้องเรียนฐานสมรรถนะ (CBE)"

เอาตัวรอดยุคโควิด ต้องล้มได้ลุกได้ด้วย Resilience skill
04:07

เอาตัวรอดยุคโควิด ต้องล้มได้ลุกได้ด้วย Resilience skill