ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ฝึกกันได้ในวัยรุ่น

ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ฝึกกันได้ในวัยรุ่น

ทักษะความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตน้องๆ วัยรุ่นในปัจจุบันนี้ หากน้องๆ ได้รับการฝึกการคิดสร้างสรรค์ ตั้งแต่เด็กๆ น้องๆ สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต ได้

รายละเอียดคอร์ส

ความคิดสร้างสรรค์ คือ ทักษะความสามารถในใช้ความรู้ ประสบการณ์ที่มี สร้างสรรค์ผลงาน ไม่ว่าจะเป็นการคิดต่อยอดและประยุกต์ ใช้ความรู้ เครื่องมือที่มีอยู่เดิมริเริ่มพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการที่มีความแปลกใหม่ไม่ซํ้ากับผู้อื่น และสามารถแก้ปัญหาได้จริง หากน้องๆ วัยรุ่นได้รับการฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่เนิ่นๆ น้องๆ จะสามารถรับมือกับสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต ได้

Learning Outcomes

ความคิดสร้างสรรค์คืออะไร

3 ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

เทคนิคการฝึกคิดสร้างสรรค์

5 กิจกรรมช่วยฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์

4 บทเรียน

ความคิดสร้างสรรค์คืออะไร

ความคิดสร้างสรรค์คืออะไร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
3 ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

3 ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เทคนิคการฝึกคิดสร้างสรรค์

เทคนิคการฝึกคิดสร้างสรรค์

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
5 กิจกรรมช่วยฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์

5 กิจกรรมช่วยฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์คืออะไร
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 442 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

282 courses
Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ