เตรียมพร้อมอย่างไรให้ลูกมีทักษะความเป็นผู้นำ

Starfish Academy
Starfish Academy 1901 views • 2 ปีที่แล้ว
เตรียมพร้อมอย่างไรให้ลูกมีทักษะความเป็นผู้นำ

ทักษะความเป็นผู้นำ นับเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ทั้งในแง่การเรียน การทำงานและการใช้ชีวิต ซึ่งทักษะนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ มีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าตัดสินใจด้วยตัวเอง รวมทั้งบริหารจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้โดยไม่เกิดปัญหาตามมาทีหลัง ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถเตรียมพร้อมทักษะความเป็นผู้นำให้ลูกได้ผ่านการสอน และกิจกรรมภายในครอบครัวหลากหลายวิธี ซึ่งเราได้นำ 5 วิธีง่าย ๆ ที่จะช่วยเสริมทักษะความเป็นผู้นำให้กับลูกมาฝากกันในบทความนี้ค่ะ

ขอบคุณภาพจาก 8photo

1. ส่งเสริมให้ลูกรู้จักตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นความชอบ ความถนัด จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และการรู้เท่าทันความคิด อารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง เพราะการเป็นผู้นำที่ดีนั้นต้องเริ่มจากการรู้จักตัวเองก่อน โดยพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถชวนลูกมารู้จักตัวเองให้มากขึ้นผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น

  • การถาม หรือชวนคุยถึงกิจกรรมที่เด็ก ๆ ชอบทำ
  • หมั่นถามความต้องการของลูก รวมทั้งเหตุผลของพวกเขา เพื่อให้เขาได้ทบทวนและเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าอยากทำอะไร อยากได้อะไร เพราะอะไร ขณะเดียวกันพ่อแม่ก็จะได้รู้จักลูกของตัวเองดียิ่งขึ้นอีกด้วย
  • สำหรับเด็กเล็กที่ยังมีข้อจำกัดเรื่องภาษา หรือการสื่อสารด้วยการพูด และการเขียน อาจจะให้เด็ก ๆ วาดรูป ระบายสี หรือเลือกรูปภาพสิ่งของต่าง ๆ มาอธิบายถึงตัวตนของเขาแทน

2. ให้ลูกได้ลองแก้ปัญหาด้วยตัวเอง เมื่อเด็ก ๆ เจอปัญหาไม่ว่าจะที่บ้านหรือโรงเรียน ด้วยความเป็นผู้ใหญ่ หลายครั้งที่เราอาจจะเผลอให้คำแนะนำออกไป หรือบอกลูกว่าควรทำแบบไหนซึ่งไม่ใช่เรื่องผิด แต่หากพ่อแม่ผู้ปกครองอยากจะเสริมทักษะความเป็นผู้นำให้กับลูก สิ่งที่ต้องเพิ่มเข้ามานอกเหนือจากคำแนะนำ คือการถามความคิดเห็นของเด็ก ๆ ต่อปัญหาหรือสถานการณ์นั้น ๆ โดยอาจถามว่าลูกคิดอย่างไรกับสถานการณ์นี้ จะแก้ปัญหานี้อย่างไร ทำไมถึงเลือกวิธีนี้ คิดว่าวิธีที่เลือกจะส่งผลกระทบต่อตัวเองและคนอื่นอย่างไรบ้าง โดยเน้นการถามเพื่อชวนคิด ไม่ได้ถามเพื่อการตัดสินพวกเขา จากนั้นจึงแนะนำแนวทางจากมุมมองของเราเอง พร้อมบอกเหตุผล ส่วนขั้นตอนการตัดสินใจ ควรให้เด็ก ๆ ได้ลองชั่งน้ำหนักเลือกวิธีการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง เพื่อให้เขาได้ฝึกคิด ยิ่งถ้าเขาสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้สำเร็จ เด็ก ๆ ก็จะเกิดความมั่นใจและภูมิใจในตัวเอง พร้อมเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจ

ขอบคุณภาพจาก jcomp

3. พูดคุยกับลูกเหมือนคุยกับผู้ใหญ่ ในที่นี้หมายถึงการพูดคุยด้วยเหตุผลจริง ๆ เช่น เปลี่ยนจากการขู่เด็ก ๆ ให้กลัวว่า ถ้าเข้านอนดึกเดี๋ยวจะฝันร้ายนะ เป็นการบอกเหตุผลว่า ถ้านอนดึกจะส่งผลกระทบต่อเด็ก ๆ อย่างไรบ้าง ทั้งเหตุผลจากมุมมองของพ่อแม่ผู้ปกครอง และมุมมองของลูก ซึ่งจะช่วยให้เด็ก ๆ ได้เข้าใจถึงปัญหา สาเหตุ และทางแก้ไขตามหลักความเป็นจริง นอกจากนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองควรพูดถึงข่าวสารบ้านเมืองที่เกิดขึ้นให้เด็ก ๆ ฟังบ้าง เพื่อให้พวกเขาพอได้รับรู้เรื่องราวนอกตำราเรียน และเตรียมพร้อมเผชิญโลกความเป็นจริง แต่อาจจะต้องปรับวิธีการสื่อสารโดยใช้ภาษาที่เด็ก ๆ เข้าใจได้ง่าย และยกตัวอย่างเรื่องใกล้ตัวให้เขาได้เห็นภาพมากขึ้น

4. ให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ เช่น การเลือกเมนูอาหารที่อยากทาน เลือกเสื้อผ้า เลือกสถานที่เที่ยวในวันหยุด เลือกเรียนในสิ่งที่ชอบ ฯลฯ แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการตามใจให้ลูกทำทุกอย่างที่อยากทำ แต่เป็น “การรับฟัง”และ “แลกเปลี่ยน” ความคิดเห็น และความต้องการของเขา แล้วช่วยกันคิดว่าทางเลือกไหนจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

5. ฝึกทักษะการฟัง วิธีที่ง่ายที่สุดคือเริ่มจากการฟังลูกอย่างตั้งใจ เพื่อให้เขาได้เรียนรู้และซึมซับการเป็นผู้ฟังที่ดีไปจากผู้ใหญ่ หรืออาจจะใช้การแสดงบทบาทสมมติ ลองเล่นเกมกับเด็ก ๆ ในวันหยุด เช่น ให้เด็ก ๆ จับคู่กัน หรือพ่อแม่จับคู่กับลูก แล้วตั้งกติกาดังนี้               

  • ให้มีหนึ่งคนพูด หนึ่งคนฟัง ซึ่งคนฟังจะต้องไม่พูดแทรกระหว่างนั้น                                   
  • เมื่อฟังจบจะต้องเล่าเนื้อหา และแสดงความรู้สึกออกมาให้ได้แบบผู้พูดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้                                                                                                                                     
  • สลับกันเป็นผู้พูด และผู้ฟัง กิจกรรมนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้ฝึกการฟังอย่างตั้งใจ การสังเกต และการจับประเด็น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกับผู้อื่นในอนาคต

นอกจาก 5 ข้อข้างต้นยังมีอีกหลายวิธีที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำให้กับลูก แต่ก็ยังคงยืนยันเช่นเคยว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการสอนเด็ก ๆ คือการเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้ใหญ่และผู้นำที่ดีให้กับลูก ซึ่งท้ายที่สุดแล้วเด็ก ๆ จะค่อย ๆ เรียนรู้และซึมซับจากการกระทำของผู้ใหญ่รอบตัวเขานั่นเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก

https://extension.psu.edu/programs/betterkidcare/early-care/tip-pages/all/leadership-and-children

https://www.unicefkidpower.org/leadership-activities-for-kids/

https://thepotential.org/knowledge/leadership-environment-for-kids/

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

Robot มีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไร

ในปัจจุบันรวมไปถึงในอนาคตหุ่นยนต์จะก้าวเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างแน่นอน เราสามารถที่จะนำวิทยาการหุ่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Robot มีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไร
Starfish Academy

Robot มีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไร

Starfish Academy
1046 ผู้เรียน
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เลี้ยงลูกอย่างไรให้รอดและรุ่ง ในยุค AI

ในปัจจุบันเราไม่สามารถปฏิเสธหรือต่อต้านเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ๆได้ แม้กระทั่งAI หรือปัญญาประดิษฐ์ก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เลี้ยงลูกอย่างไรให้รอดและรุ่ง ในยุค AI
Starfish Academy

เลี้ยงลูกอย่างไรให้รอดและรุ่ง ในยุค AI

Starfish Academy
สื่อการสอนฟรี รวมสื่อการสอน และเทคโนโลยีในห้องเรียนสมัยใหม่
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

AI เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไร

เมื่อเราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยี และ ปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเรา ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องศึกษา เพื่อนำ AI หรือปัญ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
AI เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไร
Starfish Academy

AI เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไร

Starfish Academy
2916 ผู้เรียน
อาชีพโดนๆรายได้ปังๆ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การสร้างรายได้จากสติกเกอร์ Line

เมื่อยุคเปลี่ยนไปการสื่อสารกันในชีวิตประจำวันเปลี่ยนตาม จากการพูดคุยกลายเป็นการพิมพ์คุยกัน การสร้างสติกเกอร์ไลน์จึงเป็นอาชีพ ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
การสร้างรายได้จากสติกเกอร์ Line
Starfish Future Labz

การสร้างรายได้จากสติกเกอร์ Line

Starfish Future Labz
1066 ผู้เรียน

Related Videos

"CODING"
03:29
Starfish Academy

"CODING"

Starfish Academy
193 views • 1 ปีที่แล้ว
"CODING"
"Future Leader" คนแบบไหนที่โลกยุคใหม่ต้องการ
03:50
Starfish Academy

"Future Leader" คนแบบไหนที่โลกยุคใหม่ต้องการ

Starfish Academy
199 views • 1 ปีที่แล้ว
"Future Leader" คนแบบไหนที่โลกยุคใหม่ต้องการ
TOP BITKUB
03:38
Starfish Academy

TOP BITKUB

Starfish Academy
496 views • 1 ปีที่แล้ว
TOP BITKUB
เคล็ด(ไม่)ลับ ขายของออนไลน์ยังไงให้ปัง!
02:32
Starfish Academy

เคล็ด(ไม่)ลับ ขายของออนไลน์ยังไงให้ปัง!

Starfish Academy
21945 views • 1 ปีที่แล้ว
เคล็ด(ไม่)ลับ ขายของออนไลน์ยังไงให้ปัง!