กระตุ้นคิดแบบ High Scope

การเรียนการสอนแบบ High Scope เป็นการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำผ่านมุมและสื่อที่หลากหลายเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก

เรียนรู้เรื่อง ความเป็นมาของ High Scope ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การเรียนการสอนแบบ High Scope เป็นแนวคิดการจัดการศึกษาที่พัฒนามาจากโครงการ เพอรี่ พรีสคูล เป็นการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำผ่านมุมและสื่อที่หลากหลายเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก โดยการให้โอกาสเด็กเป็นผู้ริเริ่มการเล่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างอิสระ และครูต้องตระหนักถึงบทบาทของการสอนอย่างเข้าใจเด็ก เน้นให้เด็กเป็นผู้คิด และปฏิบัติด้วยตนเอง

Learning Outcomes

ความเป็นมาของ High Scope

รูปแบบการสอนแบบ High Scope

การจัดกิจกรรมแบบ High Scope

บทบาทของครู High Scope

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ความเป็นมาของ High Scope

ความเป็นมาของ High Scope

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ความเป็นมาของ High Scope
รูปแบบแผนการสอนแบบ High Scope

รูปแบบแผนการสอนแบบ High Scope

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
รูปแบบแผนการสอนแบบ High Scope
การจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมแบบ High Scope

การจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมแบบ High Scope

บทบาทของครูผู้สอนHigh Scope

บทบาทของครูผู้สอนHigh Scope

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
บทบาทของครูผู้สอนHigh Scope