กระตุ้นคิดแบบ High Scope

กระตุ้นคิดแบบ High Scope

การเรียนการสอนแบบ High Scope เป็นการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำผ่านมุมและสื่อที่หลากหลายเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก

รายละเอียดคอร์ส

การเรียนการสอนแบบ High Scope เป็นแนวคิดการจัดการศึกษาที่พัฒนามาจากโครงการ เพอรี่ พรีสคูล เป็นการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำผ่านมุมและสื่อที่หลากหลายเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก โดยการให้โอกาสเด็กเป็นผู้ริเริ่มการเล่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างอิสระ และครูต้องตระหนักถึงบทบาทของการสอนอย่างเข้าใจเด็ก เน้นให้เด็กเป็นผู้คิด และปฏิบัติด้วยตนเอง

Learning Outcomes

ความเป็นมาของ High Scope

รูปแบบการสอนแบบ High Scope

การจัดกิจกรรมแบบ High Scope

บทบาทของครู High Scope

4 บทเรียน

ความเป็นมาของ High Scope

ความเป็นมาของ High Scope

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
รูปแบบแผนการสอนแบบ High Scope

รูปแบบแผนการสอนแบบ High Scope

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมแบบ High Scope

การจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมแบบ High Scope

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
บทบาทของครูผู้สอนHigh Scope

บทบาทของครูผู้สอนHigh Scope

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง ความเป็นมาของ High Scope
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 1754 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

283 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
30.09.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ