10 Skills ที่โลกต้องการในอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy 10983 views • 4 ปีที่แล้ว
10 Skills ที่โลกต้องการในอนาคต

อย่างที่เรารู้กันปัจจุบันแค่ทักษะในอาชีพนั้น อาจไม่เพียงพอแล้วเพราะWorld Economic Forum เปิดเผยในรายงาน Future of Jobs ที่คาดการณ์ไว้ว่า ในระหว่างปี 2015-2020 มนุษย์จะตกงานทั้งหมดสุทธิแล้วประมาณ 5.1 ล้านคนทั่วโลก เกิดขึ้นจากการ disrupt ของหุ่นยนต์ก็จะสร้างงานใหม่ ๆ ดังนั้น 10 Skills ที่เราควรมีคือ


  • ความคิดสร้างสรรค์: การคิดสิ่งใหม่ๆ ต่อยอด-ต่อเติมจากสิ่งที่มีอยู่ ความคิดในการพัฒนาสิ่งต่างๆ และนี่คือหนึ่งในสิ่งที่หุ่นยนต์ยังตามมนุษย์ไม่ทัน โลกอนาคตของการทำงานต้องการความคิดสร้างสรรค์จากมนุษย์อีกมากอย่างแน่นอน เพราะหุ่นยนต์ยังทำในส่วนนี้ไม่ได้


  • การคิดเชิงวิพากษ์: การคิดในลักษณะนี้ถือเป็นหนึ่งในหนทางของการแก้ไขปัญหาอันซับซ้อนผ่านการใช้เหตุผลและตรรกะ ซึ่งขั้นแรกจะต้องฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้เสียก่อน


  • ความฉลาดทางอารมณ์: อีกสิ่งหนึ่งที่หุ่นยนต์ยังไม่มีในตอนนี้ คือ “อารมณ์” มนุษย์ในโลกของการทำงานในโลกอนาคตจำเป็นต้องมี EQ ที่สูงมาก เพราะสิ่งนี้จะทำให้มีความสามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น


  • ทักษะในการเป็นผู้นำ: การแก้ปัญหาในงานของโลกอนาคตเป็นสิ่งที่ต้องทำร่วมกัน เพราะฉะนั้นใครที่มีทักษะในการนำ ไม่ว่าจะด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างพลัง หรือช่วยนำเพื่อนร่วมงานฝ่าฝันปัญหาไปด้วยกันล้วนจำเป็นทั้งสิ้น


  • ทักษะด้านเทคโนโลยี: แม้จะไม่ได้เชี่ยวชาญเท่ากับโปรแกรมเมอร์ แต่จำเป็นต้องเข้าใจการทำงานของระบบไอทีต่าง ๆ และเข้าใจถึงผลกระทบที่จะส่งมายังอุตสาหกรรมที่ตนเองกำลังทำงานอยู่


  • ทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต: รักที่จะเรียนรู้และเติบโตอย่างแข็งแกร่งคือหนึ่งในทักษะที่จำเป็นต้องมีในโลกอนาคตของการทำงาน


  • ทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคล: เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็น เพราะจะนำมาซึ่งการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารที่ดีมีตั้งข้อความที่ชัดเจน น้ำเสียงที่ใช้ และท่าทางประกอบ เหล่านี้ล้วนสำคัญทั้งสิ้น


  • ทักษะในการตัดสินใจ: หน้าที่ของมนุษย์ที่จะมีความสำคัญต่อโลกอนาคตของการทำงานที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและกล้าตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล


  • ทักษะในการเปลี่ยนแปลง: ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีสูงมาก รวดเร็วมาก และรุนแรงมาก ทักษะในการมองความเปลี่ยนว่าไม่ใช่อุปสรรคปัญหา แต่เป็นโอกาสในการฝ่าคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงไปสู่การเติบโตและสร้างสรรค์


  • ความฉลาดทางวัฒนธรรมและการเคารพในความหลากหลาย: ในอนาคตของโลกแห่งการทำงานจะเกี่ยวพันกับผู้คนที่หลากหลาย ดังนั้นมนุษย์ที่ทักษะนี้จะช่วยให้ปรับตัวกับความหลากหลายได้ง่าย

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

Critical Thinking Classroom Design

เครื่องมือ Define, Judge ,Analyze Synthesize ทำให้นักเรียนสามารถพิจารณาว่าเรื่องใดจริงไม่จริง น่าเชื่อถือหรือไม่ โดย ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Critical Thinking Classroom Design
Starfish Academy

Critical Thinking Classroom Design

Starfish Academy
9388 ผู้เรียน
พัฒนาการเด็ก
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกกระบวนการคิด ในห้องเรียนยุคใหม่

การสร้างการเรียนรู้สำหรับครูและผู้ปกครองในการพัฒนากระบวนการคิดให้เกิดขึ้นกับตัวเด็กในระหว่างอยู่ที่โรงเรียนและบ้านเพื่อเพิ่มป ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกกระบวนการคิด ในห้องเรียนยุคใหม่
Starfish Academy

ฝึกกระบวนการคิด ในห้องเรียนยุคใหม่

Starfish Academy
7120 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

เทคนิคและวิธีการสอนสมัยใหม่

การใช้คำถาม เครื่องมือ การนำเสนอ ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ มีส่วนสำคัญในการสร้างห้องเรียนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้วิธีการถาม กา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เทคนิคและวิธีการสอนสมัยใหม่
Starfish Academy

เทคนิคและวิธีการสอนสมัยใหม่

Starfish Academy
14128 ผู้เรียน
เครื่องมือผู้ปกครอง
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

ทำเค้กง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้

การทำเค้กคือการนำแป้ง น้ำตาล ไข่ ไขมัน มาผสมกัน ผ่านการอบ ซึ่งปัจจุบันมีสูตรทำเค้กมากมายที่ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการอบเพียงอย่างเดียว

โรงเรียนปลาดาว
โรงเรียนปลาดาว
ทำเค้กง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้
โรงเรียนปลาดาว

ทำเค้กง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้

โรงเรียนปลาดาว
1168 ผู้เรียน

Related Videos

เอาตัวรอดยุคโควิด ต้องล้มได้ลุกได้ด้วย Resilience skill
04:07
Starfish Academy

เอาตัวรอดยุคโควิด ต้องล้มได้ลุกได้ด้วย Resilience skill

Starfish Academy
952 views • 2 ปีที่แล้ว
เอาตัวรอดยุคโควิด ต้องล้มได้ลุกได้ด้วย Resilience skill
Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
43:23
Starfish Academy

Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย

Starfish Academy
380 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
โรงเรียนมัธยมรุ่งอรุณ ; ค้นพบตัวเองและเข้าใจโลกความเป็นจริง
06:29
โรงเรียนรุ่งอรุณ

โรงเรียนมัธยมรุ่งอรุณ ; ค้นพบตัวเองและเข้าใจโลกความเป็นจริง

โรงเรียนรุ่งอรุณ
4969 views • 8 ปีที่แล้ว
โรงเรียนมัธยมรุ่งอรุณ ; ค้นพบตัวเองและเข้าใจโลกความเป็นจริง
Active Learning In Science การสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก
06:05
Starfish Academy

Active Learning In Science การสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก

Starfish Academy
12104 views • 4 ปีที่แล้ว
Active Learning In Science การสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก