ภาวะผู้นำในเด็กสำคัญอย่างไร

ภาวะผู้นำในเด็กสำคัญอย่างไร

ภาวะผู้นำ จำเป็นที่จะต้องสร้างและปลูกฝังมาตั้งแต่วัยเด็ก เมื่อโตขึ้นมาจะได้เป็นคนที่มีคุณภาพ เพราะคำว่าภาวะผู้นำ แม้ว่าจะเป็นคำสั้นๆแต่หมายความรวมไปถึงความมีวินัย ความเป็นระเบียบ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง การเรียนรู้และเข้าใจการเป็นผู้ตามที่ดี รวมไปถึงความเชื่อมั่นในตนเองอีกด้วย

รายละเอียดคอร์ส

การสร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นได้นั้น ต้องเริ่มกันตั้งแต่เด็ก ด้วยการบ่มเพาะและปลูกฝังพื้นฐานที่เหมาะสมแต่ละช่วงอายุและวัยของเด็กแต่ละคน ที่สำคัญต้องเริ่มด้วยการให้เด็กได้ ค้นพบตัวเอง ค้นหาว่าตนเองมีจุดเด่นในเรื่องใด มีจุดอ่อนตรงไหน มีความชอบในสิ่งใด จากนั้นให้เขาเลือกว่าต้องการพัฒนาตัวเองอย่างไร จึงค่อยพัฒนาไปสู่สิ่งที่เขาอยากจะเป็น ผู้ปกครองจึงควรส่งเสริมและพัฒนาให้ลูกมีภาวะผู้นำตั้งแต่เยาว์วัย

Learning Outcomes

ความสำคัญของการเป็นภาวะผู้นำ

ลักษณะของภาวะผู้นำที่ดี

กิจกรรมพัฒนาความเป็นภาวะผู้นำ

บทบาทของครูและผู้ปกครองในการพัฒนาภาวะผู้นำ

4 บทเรียน

ความสำคัญของการเป็นภาวะผู้นำ

ความสำคัญของการเป็นภาวะผู้นำ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ลักษณะของภาวะผู้นำที่ดี

ลักษณะของภาวะผู้นำที่ดี

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาความเป็นภาวะผู้นำ

กิจกรรมพัฒนาความเป็นภาวะผู้นำ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
บทบาทของผู้ปกครองในการพัฒนาภาวะผู้นำให้แก่ลูก

บทบาทของผู้ปกครองในการพัฒนาภาวะผู้นำให้แก่ลูก

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง ความสำคัญของการเป็นภาวะผู้นำ
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 6114 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

284 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
15.10.22

Level

basic

Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ