ทักษะความเป็นผู้นำในวัยรุ่น ฝึกกันได้อย่างไร

ทักษะความเป็นผู้นำในวัยรุ่น ฝึกกันได้อย่างไร

ลักษณะของการเป็นผู้นำที่ดี ต้องสามารถโน้มน้าวหรือจูงใจให้ผู้อื่นยอมรับแล้วเกิดพฤติกรรมที่ทำตามด้วยความยินดีและเต็มใจ ซึ่งเป็นทักษะที่สามารถฝึกกันได้

รายละเอียดคอร์ส

ทักษะความเป็นผู้นำในวัยรุ่นสามารถฝึกกันได้ คนที่มีภาวะผู้นำจะเป็นที่คนมั่นใจในตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าลุกขึ้นมา “นำผู้อื่น ทำสิ่งแปลกใหม่” หรือทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจ รู้จักแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ น้องๆ ควรได้รับการปลูกฝังให้มีทักษะภาวะความเป็นผู้นำตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต

Learning Outcomes

12 คุณลักษณะความเป็นผู้นำในวัยรุ่น

9 หลุมพลางที่ทำให้วัยรุ่นเป็นผู้นำไม่ได้

6 คำถามเช็กลิสต์ประเมินความเป็นผู้นำของตัวเองเบื้องต้น

6 วิธีฝึกความเป็นผู้นำในตัวเอง

4 บทเรียน

12 คุณลักษณะความเป็นผู้นำในวัยรุ่น

12 คุณลักษณะความเป็นผู้นำในวัยรุ่น

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
9 หลุมพลางที่ทำให้วัยรุ่นเป็นผู้นำไม่ได้

9 หลุมพลางที่ทำให้วัยรุ่นเป็นผู้นำไม่ได้

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
6 คำถามเช็กลิสต์ประเมินความเป็นผู้นำของตัวเองเบื้องต้น

6 คำถามเช็กลิสต์ประเมินความเป็นผู้นำของตัวเองเบื้องต้น

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
6 วิธีฝึกความเป็นผู้นำในตัวเอง

6 วิธีฝึกความเป็นผู้นำในตัวเอง

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

282 courses
Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ