5 คอร์สออนไลน์ยอดฮิต ฝึกทักษะการสื่อสารให้ลูก

Starfish Academy
Starfish Academy 2987 views • 2 ปีที่แล้ว
5 คอร์สออนไลน์ยอดฮิต ฝึกทักษะการสื่อสารให้ลูก

ทักษะการสื่อ ถือเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่โฮมสคูลหลาย ๆ คนอยากฝึกฝนให้กับลูก การมีทักษะการสื่อสารที่ดีย่อมหมายถึงการมีฐานในการต่อยอดหลายสิ่งหลายอย่างมากมายในชีวิตของเด็ก ๆ ตั้งแต่เรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจนถึงการงานอาชีพในอนาคต ซึ่งนอกเหนือจากการสอนลูกด้วยตนเองแล้ว คุณพ่อคุณแม่โฮมสคูลยังสามารถใช้ประโยชน์จากคอร์สเรียนฝึกพูดหรือคอร์สออนไลน์การพูดต่าง ๆ มากมาย เพื่อเสริมเนื้อหาสาระในแง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับการสื่อสารให้กับลูกอย่างครอบคลุม แต่จะมีคอร์สออนไลน์การพูดใดที่น่าสนใจกันบ้าง วันนี้ Starfish คัดมาให้แล้ว

1. สื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

Graphical user interface, application, website, Teams<br />
<br />
Description automatically generated

คอร์ส “สื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ” จาก Starfish เน้นปูพื้นฐานความรู้ในแง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับการสื่อสาร ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กปฐมวัยจนถึงวัยประถม ตัวคอร์สประกอบด้วย 4 บทเรียน ได้แก่ ภาษาเพื่อการสื่อสาร, ทักษะการสื่อสาร, การสื่อสารให้เหมาะสม, และสื่อและช่องทางการสื่อสาร ใช้เวลาเรียนทั้งหมดเพียงแค่ 4 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่าย: ฟรี

2. จิตวิทยาความเป็นมนุษย์

Graphical user interface, application, website<br />
<br />
Description automatically generated

คอร์ส “จิตวิทยาความเป็นมนุษย์ อีกหนึ่งคอร์สออนไลน์การสื่อสารยอดฮิตจาก Starfish ซึ่งแม้กวาดตามองเพียงแค่ชื่อ จะดูเหมือนไม่ได้เกี่ยวกับการสื่อสาร แต่ทว่าการทำความเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับจิตใจหรือจิตวิทยาของมนุษย์นี่แหละ ที่ถือว่าเป็นหัวใจของการสื่อสารอย่างแท้จริง โดยในคอร์สนี้ เด็ก ๆ จะได้ฝึกไม่เพียงทักษะในด้านความการสื่อสาร การเข้าสังคมและความสัมพันธ์ แต่จะยังได้ร่วมสำรวจและเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ภายในจิตใจของตัวเอง อันเป็นฐานสำคัญในการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

ค่าใช้จ่าย: ฟรี

3. ฝึกอย่างไรให้เกิดทักษะกระบวนการคิด

Graphical user interface, application, Teams<br />
<br />
Description automatically generated

เพราะการสื่อสารไม่ใช่แค่เรื่องของทักษะการสื่อสาร แต่ยังรวม และลงลึกถึงทักษะการคิดของเด็ก การสอนให้เด็กฝึกคิดอย่างมีเหตุผล และอย่างเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจึงถือเป็นอีกหนึ่งรากฐานของการสร้างทักษะการสื่อสารที่ดีอย่างไม่อาจปฏิเสธไม่ได้ คอร์ส “ฝึกอย่างไรให้เกิดทักษะกระบวนการคิด” จาก Starfish จึงนับเป็นอีกหนึ่งคอร์สออนไลน์การพูดที่มีประโยชน์ ตัวคอร์สประกอบด้วย 4 เนื้อหาและใช้เวลาเพียงแค่ 2 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่าย: ฟรี

4. พูดอย่างไรให้ ปัง ดัง โดนใจ

Graphical user interface, website<br />
<br />
Description automatically generated

ขยับเลเวลการฝึกฝนกันขึ้นมาอีกนิดกับคอร์ส “พูดอย่างไรให้ปัง ดัง โดนใจ” จาก SkillLane เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กในวัยที่โตขึ้นมาอีกนิด อยากฝึกการพูดให้คล่องแคล่ว สร้างความประทับใจ และพูดอย่างมีความมั่นใจ สอนโดยครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ ผู้มาพร้อมกับแนวคิดที่ว่า "การพูดไม่ใช่เป็นเรื่องของ พรสวรรค์ แต่เป็นเรื่องที่สามารถฝึกฝนและพัฒนาได้"

ค่าใช้จ่าย: 4,490 บาท

5. Empathic Communication การสื่อสารที่ใช่ เพื่อเข้าใจคู่สนทนา

Graphical user interface, text, website<br />
<br />
Description automatically generated

ปิดท้ายกันด้วยคอร์ส “Emphatic Communication: การสื่อสารที่ใช่ เพื่อเข้าใจคู่สนทนา” จาก SkillLane โดยโค้ชครูแหม่ม ณัฎฐ์ฑิปัณณ์ สุวรรณธรรมา ซึ่งอย่างที่เกริ่นกันในข้างต้นว่า เพราะการสื่อสารไม่ใช่แค่เรื่องของทักษะการพูด แต่ยังรวมถึงทักษะของการเข้าใจกระบวนการการทำงานทางจิตใจของคู่สนทนา การฝึกสื่อสารอย่างมี 

“ความจริงใจ/ความเห็นอกเห็นใจ” หรือ “Empathy” ต่ออีกฝ่ายจึงถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อการสื่อสารที่ไม่ใช่เพียงแค่รับรู้หรือแลกเปลี่ยน แต่เป็นการรับรู้ และแลกเปลี่ยนอย่างเข้าอกเข้าใจและจริงใจต่อกัน

ค่าใช้จ่าย: 1,299 บาท

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish แหล่งเครื่องมือช่วยครูในจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น Starfish Labz, Starfish Class แบบเว็บไซต์ และแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านความสัมพันธ์ การรู้จักตนเอง การรู้จักสังคม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - เทคนิคการสื่อสาร และดูแลลูก

เทคนิคการสื่อสาร และดูแลลูก เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับผู้ปกครองในปัจจุบันที่ต้องทำความเข้าใจเพื่อนำไปใช้กับลูกหลานของตนเอง และเ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เทคนิคการสื่อสาร และดูแลลูก
Starfish Academy

Micro Learning - เทคนิคการสื่อสาร และดูแลลูก

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะการเขียน

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนเขียนสำหรับผู้เรียนประถมศึกษา ระดับชั้น ป.1- ป.6 โดยได้ยกตัวอย่างปัญหาการเขียนข ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะการเขียน
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะการเขียน

Starfish Academy

Related Videos

ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน
23:01
Starfish Academy

ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน

Starfish Academy
95 views • 1 ปีที่แล้ว
ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6431 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา
06:20
Starfish Academy

ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา

Starfish Academy
516 views • 2 ปีที่แล้ว
ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
5450 views • 10 เดือนที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”