4 วิธีช่วยลูกต่อสู้กับ Unfinished Learning เรียนออนไลน์ยังไงให้เข้าใจและเข้าหัว

Starfish Academy
Starfish Academy 1352 views • 2 ปีที่แล้ว
4 วิธีช่วยลูกต่อสู้กับ Unfinished Learning เรียนออนไลน์ยังไงให้เข้าใจและเข้าหัว

ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา สังคมโลกถูกท้าทายด้วยบททดสอบที่ไม่มีใครคาดคิด นั่นคือ การระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาเกือบ 2 ปีแล้ว ก็ยังไม่มีทีท่าว่าวิกฤติครั้งนี้จะจบลงง่ายๆ 

ครั้งแล้วครั้งเล่าที่โรงเรียนถูกประกาศเลื่อนการเปิดเทอม New Normal ของเด็กๆ ยุคนี้ คือการเรียนออนไลน์ที่แทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตไปเสียแล้ว แม้ว่าทุกฝ่ายพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้ของเด็กๆ ในโรงเรียน แต่ด้วยข้อจำกัดหลายๆ ด้าน สิ่งที่ดีที่สุดก็อาจยังไม่เพียงพอ

Unfinished Learning เรื่องจริงของการเรียนยุคโควิด

แม้ว่าภาครัฐและสถาบันการศึกษาต่างๆ พยายามหาทางออกให้นักเรียนยังคงเรียนรู้ได้แม้ต้องเผชิญกับภาวะโรคระบาด แต่กระนั้น พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเรียนออนไลน์ ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นทางออกนั้น ในแง่หนึ่งก็กลายเป็นปัญหาใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ เพราะไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะเหมาะกับการเรียนออนไลน์ อีกทั้ง การไม่ได้ไปโรงเรียนเป็นระยะเวลานานยังอาจส่งผลกระทบต่อทักษะการเข้าสังคม พัฒนาการด้านต่างๆ รวมทั้งข่าวคราวของโรคระบาด ก็ยังอาจส่งผลให้เด็กมีภาวะเครียด กังวล ส่งผลต่อสุขภาพจิตโดยรวมด้วย

ข้อมูลจาก Mckinsy & Company ระบุผลสำรวจโรงเรียนในสหรัฐฯ พบว่าจากการระบาดใหญ่ในช่วงสองปีที่ผ่านมาส่งผลต่อเด็กนักเรียนในระดับ K.12 อย่างชัดเจน โดยเฉพาะทักษะด้านคณิตศาสตร์และการอ่าน โดยพบว่าทักษะการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้าไปประมาณ 5 เดือน และทักษะการอ่านช้าไปประมาณ 4 เดือน 

นอกจากนี้ยังพบว่า เด็กนักเรียนที่มาจากครอบครัวรายได้ต่ำ หลุดออกจากระบบการศึกษาจำนวนมาก ส่งผลต่อเนื่องให้เด็กกลุ่มนี้เสียโอกาสในการเข้าทำงานในบริษัทที่ดีเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว

Unfinished Learning คือคำที่ใช้นิยามสภาพความเป็นจริงของเด็กนักเรียนทั่วโลกที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้จบตามเวลาที่เหมาะสม เด็กที่เรียนออนไลน์ อาจ

เผชิญกับภาวะการเรียนรู้ถดถอย สูญเสียทักษะและความรู้ที่เคยมีมาก่อน เด็กส่วนใหญ่เรียนรู้น้อยลงกว่าที่ควรในปีการศึกษา แต่ก็ไม่สำคัญเท่ากับการที่เด็กได้เลื่อนชั้นไปสู่ระดับที่สูงขึ้นโดยไม่มีความพร้อมมากพอสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป 

สำหรับในประเทศไทย จากการสำรวจโดย กสศ.และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พบว่า มีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาประมาณ 43,060 คน ในจำนวนนี้พบว่าเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษามักเกิดขึ้นในช่วงรอยต่อ คือ จากระดับอนุบาลขึ้นชั้น ป.1 เด็กหลุดจากระบบ 4% ส่วนระดับชั้น ป.6 ขึ้น ม.1 หลุดจากระบบ 19% ส่วนชั้น ม.3 ขึ้น ม.4 หลุดจากระบบ 48% ส่วนระดับมหาวิทยาลัยจะเกิดปรากฎการณ์คือ จากเด็ก 650,000 คนทั่วประเทศ เข้ามหาวิทยาลัยได้ประมาณ 300,000 คนเท่านั้น และคาดการณ์ว่าหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นภายในสิ้นปี 2565 จะมีเด็กหลุดจากระบบการศึกษา จาก 43,000 คน เพิ่มเป็น 56,000 คน 

Learning Loss การเรียนถดถอยปัญหาเด็กยุคโควิด

เนื่องจากสภาพการเรียนแบบ Unfinished Learning ที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนทั่วโลก สิ่งที่ตามมาก็คือภาวะ Learning Loss หรือภาวะการเรียนรู้ถดถอย ที่มีสาเหตุมาจากรูปแบบการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป ชั่วโมงเรียนลดน้อยลง ขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้สอนและนักเรียน เมื่อเป็นเช่นนี้ นอกจากการป้องกันลูกจากโรคระบาดแล้ว พ่อแม่ในยุคนี้ก็ยังต้องช่วยลูกแก้ปัญหาภาวะการเรียนรู้ถดถอยที่อาจเกิดขึ้นด้วย

การเรียนรู้ถดถอย เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้เมื่อการเรียนรู้ของเด็กๆ ต้องหยุดชะงักด้วยเหตุผลบางประการ เช่น โรคระบาด ที่ทำให้โรงเรียนเปิดสอนไม่ได้ตามปกติ ทำให้ทักษะต่างๆ ที่เด็กควรได้รับการพัฒนาตามช่วงวัยได้รับผลกระทบไปด้วย แม้จะมีการเรียนออนไลน์ แต่ก็รูปแบบการเรียนออนไลน์นั้นก็ไม่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่างๆ ของเด็กได้อย่างครบถ้วน 

เด็กบางคนจากที่เคยเข้าสังคมได้ดี เมื่อเรียนออนไลน์ที่บ้านนานๆ ผนวกกับการได้รับรู้ข่าวคราวโรคระบาด หากต้องออกจากบ้านไปพบผู้คนหรือกลับไปเรียน

อีกครั้ง ก็อาจกลายเป็นเด็กวิตกกังวล กลัวการเข้าสังคม ทำให้ต้องเริ่มปรับตัวใหม่หรือเด็กบางคนที่กำลังเรียนได้ดี แต่เมื่อหยุดเรียน มีการปรับเนื้อหาและรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ อาจทำให้เด็กๆ ปรับตัวรับกับรูปแบบการเรียนใหม่ไม่ทัน ส่งผลให้ผลการเรียนตกลงจากเดิมได้ 

ผลกระทบของโควิด-19 จึงไม่ได้เกิดกับผู้ที่ได้รับเชื้อเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อนักเรียนและระบบการศึกษาทั่วโลกด้วย 

การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

ช่วยลูกรับมือการเรียนแบบครึ่งๆ กลางๆ ก่อนสายเกินไป

  • ช่วยปรับตารางเวลาและสภาพแวดล้อม แม้ต้องเรียนออนไลน์ แต่การปรับตารางกิจวัตรประจำวันให้ใกล้เคียงกับการไปโรงเรียน เช่น เวลาตื่นนอน กินอาหารเช้า จะทำให้ร่างกายของลูกคุ้นเคย พร้อมสำหรับการเรียน นอกจากนี้ ควรปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ มีโต๊ะเก้าอี้นั่งอย่างเป็นกิจลักษณะ ไม่มีเสียงรบกวน ก็จะช่วยทำให้ลูกมีสมาธิในการเรียนเพิ่มขึ้นได้

เลี้ยงลูกยุคใหม่ ด้วยวินัยเชิงบวก

  • ทำหน้าที่เป็นโค้ช แม้ว่าการเรียนการสอนจะเป็นหน้าที่ระหว่างครูกับนักเรียน แต่ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ พ่อแม่ผู้ปกครองควรทำหน้าที่เป็นโค้ช ถามไถ่ความเป็นไปของการเรียนออนไลน์ในแต่ละวัน ดูว่าลูกมีงานที่รับมอบหมายมีอะไรบ้าง มีสิ่งใดที่ลูกไม่เข้าใจหรือคิดว่าเป็นปัญหาในการเรียนออนไลน์ พ่อแม่อาจทำหน้าที่ช่วยประสานระหว่างเด็กๆ กับครู เพื่อทำให้การเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น
  • ตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ การเรียนออนไลน์อาจส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของลูก พ่อแม่ควรชวนลูกมานั่งคุยและตั้งเป้าหมายร่วมกันในแต่ละวิชา ว่ามีความคาดหวังอย่างไร และในความจริงทำได้ตามที่หวังมากแค่ไหน ซึ่งพ่อแม่อาจต้องคุยกับครูถึงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละวิชา เพื่อช่วยให้ลูกทำได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เคล็ด (ไม่) ลับ ชวนลูกรักตั้งเป้าหมายชีวิต

  • ชื่นชมสิ่งที่ก้าวหน้า แม้ว่าเด็กๆ อาจเผชิญภาวะการเรียนรู้ถดถอย แต่ในอีกด้านหนึ่ง เด็กๆ ก็อาจค้นพบทักษะใหม่ๆ ที่ไม่เคยรู้ว่าตนเองมี เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีวินัยสามารถจัดตารางอ่านหนังสือและทำรายงานได้เอง ฯลฯ มองหาสิ่งที่ดีๆ ที่ลูกมีความก้าวหน้าเพื่อชื่นชมและให้กำลังใจ ช่วยให้เด็กๆ มีแรงฮึดสู้ให้ผ่านช่วงการเรียนรู้ท่ามกลางวิกฤติไปได้ 

สุดท้ายแล้ว การเรียนรู้ถดถอย อาจเป็นภาวะที่เด็กหลายคนทั่วโลกต้องเผชิญ อย่างไรก็ตาม พ่อแม่ไม่ควรตื่นตระหนก แต่ควรทำความเข้าใจเพื่อหาทางรับมือและให้ความช่วยเหลือให้เด็กๆ ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ในที่สุด

แหล่งอ้างอิง (Sources):

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
6287 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2484 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2507 ผู้เรียน

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6986 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)
05:41
Starfish Academy

จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)

Starfish Academy
1022 views • 2 ปีที่แล้ว
จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)
ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน
23:01
Starfish Academy

ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน

Starfish Academy
96 views • 2 ปีที่แล้ว
ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
334 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version