จิตวิทยาความเป็นมนุษย์ (Human Psychology)

การทำความเข้าใจพัฒนาการรวมไปถึงความต้องการของมนุษย์จะช่วยให้เราในฐานะครูเข้าใจตนเองรวมถึงนักเรียนได้ดีขึ้นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเอื้อให้เราใช้จิตวิทยาเชิงบวกในการปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนในชั้นเรียนได้เพราะครูคือมนุษย์ ความเข้าใจเรื่องพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย เครื่องมือในการสังเกตความต้องการของนักเรียน เข้าใจตนเองว่าเราเป็นคนอย่างไร เครื่องมือในการสื่อสารอย่างสันติด้วยจิตวิทยาเชิงบวก พัฒนาการของมนุษย์

เรียนรู้เรื่อง พัฒนาการมนุษย์ ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การจัดการศึกษานั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจความเป็นมนุษย์ของทั้งตัวครูและนักเรียนรวมไปถึงความต้องการที่เป็นแรงขับให้เราทำสิ่งต่าง ๆเพื่อให้เราสามารถจัดการศึกษาและการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละบุคคลในแต่ละช่วงวัยได้ ดังนั้นเราจะมาทำความเข้าใจถึงพัฒนาการของมนุษย์และเป้าหมายในชีวิตในช่วงวัยต่าง ๆ รวมไปถึงทำความเข้าใจว่าทุกคนมีครูภายในเป็นของตัวเอง

Learning Outcomes

พัฒนาการในแต่ละช่วงวัยของมนุษย์

การสังเกตความต้องการของนักเรียน

เข้าใจตนเอง who am I

เครื่องมือในการสื่อสารอย่างสันติด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

Tags

ผู้เขียน

นางสาวนุชวรา ปูรณัน
นางสาวนุชวรา ปูรณัน

ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและมอนเทสซอรี โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ปริญญาตรี TESOL การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Diploma มอนเทสซอรีอนุบาล/ประถมศึกษา

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านความสัมพันธ์

ด้านความสัมพันธ์

การรู้จักตนเอง

การรู้จักตนเอง

การรู้จักสังคม

การรู้จักสังคม

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

04.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

พัฒนาการมนุษย์

พัฒนาการมนุษย์

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
พัฒนาการมนุษย์
การสังเกตความต้องการ

การสังเกตความต้องการ

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การสังเกตความต้องการ
เข้าใจตนเอง who am I ?

เข้าใจตนเอง who am I ?

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
เข้าใจตนเอง who am I ?
สื่อสารความต้องการที่แท้

สื่อสารความต้องการที่แท้

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
สื่อสารความต้องการที่แท้