สื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

สื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

การสื่อสารถือว่าเป็นหลักสำคัญในการสื่อความหมายระหว่างผู้ส่งสาร เพื่อให้ผู้รับสารได้ทราบข้อมูลที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อ เพื่อให้การสื่อสารสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ต้องการ

รายละเอียดคอร์ส

มนุษย์ใช้ภาษาในการสื่อสาร โดยการพูดแบบตัวต่อตัว หรือใช้สื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสาร ซึ่งในบทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษา ทักษะการสื่อสาร และแนวทางการสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันมีสื่อที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง ที่สะดวกในการติดต่อสื่อสารมากขึ้น

Learning Outcomes

ภาษาเพื่อการสื่อสาร

ทักษะการสื่อสาร

การสื่อสารให้เหมาะสม

สื่อและช่องทางการสื่อสาร

4 บทเรียน

ภาษาเพื่อการสื่อสาร

ภาษาเพื่อการสื่อสาร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ทักษะการสื่อสาร

ทักษะการสื่อสาร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การสื่อสารให้เหมาะสม

การสื่อสารให้เหมาะสม

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
สื่อและช่องทางการสื่อสาร

สื่อและช่องทางการสื่อสาร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 7852 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

281 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
06.02.23

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ