3 เทคนิคที่จะช่วยให้ครูสื่อสารกับเด็กๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Starfish Academy
Starfish Academy 5031 views • 2 ปีที่แล้ว
3 เทคนิคที่จะช่วยให้ครูสื่อสารกับเด็กๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารนับว่าเป็นสิ่งสำคัญในชีวิต เราอาจมองว่าการสื่อสารนั้นเป็นเรื่องง่าย ๆ เพราะเป็นสิ่งที่เราทำกันอยู่ทุกวัน และเรามักจะละเลยและไม่ค่อยได้ให้ความสนใจ ทั้งที่ความจริงแล้วการสื่อสารเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย การสื่อสารระหว่างวัยบางครั้งมักจะเกิดปัญหาในด้านของการสื่อสารที่เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันทำให้ทั้งครูและเด็ก ๆ ต้องมีการปรับตัวเข้าหากัน โดย 3 วิธีง่าย ๆ ดังนี้

  • ผู้สอนต้องทำความเข้าใจว่าเด็กๆ แต่ละคนมีความแตกต่างกัน แต่เด็กๆ ทุกคนล้วนมีความต้องการเหมือนกัน ดังนั้นการสื่อสารในห้องเรียนจะต้องทำให้น่าเรียนรู้ น่าสนใจ และเด็ก ๆ จะต้องเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ด้วย
  • ผู้สอนต้องเปิดรับตลอดเวลาเช่นเดียวกับเด็ก ๆ อันดับแรกต้องเปิดใจรับฟังและเคารพความคิดของเด็ก ๆ ด้วย โดยต้องก้าวข้ามผ่านทัศนคติที่ “เด็กอย่างไรก็คือเด็ก” เพราะนี่คืออุปสรรคที่ทำให้ครูมองไม่เห็นในสิ่งที่เด็ก ๆ ต้องการจะสื่อสาร
  • ปรับเปลี่ยนจุดยืนจากผู้สอนมาเป็นที่ปรึกษา ที่คอยแบ่งปันความรู้ และแนะแนวเรื่องราวต่าง ๆ ให้กับเด็ก ๆ เพราะนอกจากความรู้ในห้องเรียนแล้วเด็กๆ จำเป็นที่จะต้องรับความรู้นอกห้องเรียน หรือประสบการณ์การใช้ชีวิตด้วย

วิธีการเหล่านี้จะช่วยให้บรรยากาศภายในห้องเรียนมีความเป็นกันเองมากขึ้น เด็ก ๆ กล้าที่จะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ สิ่งสำคัญเลยคือผู้สอนและเด็กๆ จะมีความเข้าใจกันมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เด็ก ๆ อยากที่จะเรียนรู้ และห้องเรียนจะมีความสงบและสันติ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านความสัมพันธ์ การรู้จักตนเอง การรู้จักสังคม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - เทคนิคการสื่อสาร และดูแลลูก

เทคนิคการสื่อสาร และดูแลลูก เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับผู้ปกครองในปัจจุบันที่ต้องทำความเข้าใจเพื่อนำไปใช้กับลูกหลานของตนเอง และเ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เทคนิคการสื่อสาร และดูแลลูก
Starfish Academy

Micro Learning - เทคนิคการสื่อสาร และดูแลลูก

Starfish Academy
Editor's Top Pick Collection
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Social and cultural awareness classroom

ห้องเรียนความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นการออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม ให้ผู้เ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Social and cultural awareness classroom
Starfish Academy

Social and cultural awareness classroom

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ และเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะ (PA)

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เน้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน แก้ปัญห ...

Starfish Academy
Starfish Academy
บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Starfish Academy

บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy

Related Videos

ADOBE SPARK VIDEO
10:24
Starfish Academy

ADOBE SPARK VIDEO

Starfish Academy
1373 views • 2 ปีที่แล้ว
ADOBE SPARK VIDEO
สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น
05:01
Starfish Academy

สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น

Starfish Academy
243 views • 1 ปีที่แล้ว
สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น
Tommy Teacher Volunteer
04:00
Starfish Academy

Tommy Teacher Volunteer

Starfish Academy
12901 views • 6 เดือนที่แล้ว
Tommy Teacher Volunteer
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง
05:56
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
930 views • 1 ปีที่แล้ว
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง