3 เทคนิคที่จะช่วยให้ครูสื่อสารกับเด็กๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Starfish Academy
Starfish Academy 3111 views • 2 ปีที่แล้ว
3 เทคนิคที่จะช่วยให้ครูสื่อสารกับเด็กๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารนับว่าเป็นสิ่งสำคัญในชีวิต เราอาจมองว่าการสื่อสารนั้นเป็นเรื่องง่าย ๆ เพราะเป็นสิ่งที่เราทำกันอยู่ทุกวัน และเรามักจะละเลยและไม่ค่อยได้ให้ความสนใจ ทั้งที่ความจริงแล้วการสื่อสารเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย การสื่อสารระหว่างวัยบางครั้งมักจะเกิดปัญหาในด้านของการสื่อสารที่เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันทำให้ทั้งครูและเด็ก ๆ ต้องมีการปรับตัวเข้าหากัน โดย 3 วิธีง่าย ๆ ดังนี้

  • ผู้สอนต้องทำความเข้าใจว่าเด็กๆ แต่ละคนมีความแตกต่างกัน แต่เด็กๆ ทุกคนล้วนมีความต้องการเหมือนกัน ดังนั้นการสื่อสารในห้องเรียนจะต้องทำให้น่าเรียนรู้ น่าสนใจ และเด็ก ๆ จะต้องเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ด้วย
  • ผู้สอนต้องเปิดรับตลอดเวลาเช่นเดียวกับเด็ก ๆ อันดับแรกต้องเปิดใจรับฟังและเคารพความคิดของเด็ก ๆ ด้วย โดยต้องก้าวข้ามผ่านทัศนคติที่ “เด็กอย่างไรก็คือเด็ก” เพราะนี่คืออุปสรรคที่ทำให้ครูมองไม่เห็นในสิ่งที่เด็ก ๆ ต้องการจะสื่อสาร
  • ปรับเปลี่ยนจุดยืนจากผู้สอนมาเป็นที่ปรึกษา ที่คอยแบ่งปันความรู้ และแนะแนวเรื่องราวต่าง ๆ ให้กับเด็ก ๆ เพราะนอกจากความรู้ในห้องเรียนแล้วเด็กๆ จำเป็นที่จะต้องรับความรู้นอกห้องเรียน หรือประสบการณ์การใช้ชีวิตด้วย

วิธีการเหล่านี้จะช่วยให้บรรยากาศภายในห้องเรียนมีความเป็นกันเองมากขึ้น เด็ก ๆ กล้าที่จะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ สิ่งสำคัญเลยคือผู้สอนและเด็กๆ จะมีความเข้าใจกันมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เด็ก ๆ อยากที่จะเรียนรู้ และห้องเรียนจะมีความสงบและสันติ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Play and Learn classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านความสัมพันธ์

Play and Learn classroom design ออกแบบห้องเรียนให้สนุกด้วยเล่นปนเรียน เรียนรู้ความหมายของการเล่นปนเรียน ประ ...

บูรณาการ เทคนิคการสอน Active learning
Play and Learn classroom design
นางสาวพิมพ์ชนก มีสุข
นางสาวพิมพ์ชนก  มีสุข

Play and Learn classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
862 ผู้เรียน

คำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆในชีวิตประจำวัน

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

คำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับสถานที่และการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆที่น่ารู้ และเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งขอ ...

ภาษา ปฐมวัย ประถมศึกษา
คำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆในชีวิตประจำวัน

Starfish Academy
Starfish Academy
2489 ผู้เรียน

Related Videos

ADOBE SPARK VIDEO
10:24

ADOBE SPARK VIDEO

Starfish Academy
Starfish Academy
1110 views 1 ปีที่แล้ว
ADOBE SPARK VIDEO
สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น
05:01

สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น

Starfish Academy
Starfish Academy
179 views 1 ปีที่แล้ว
สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น
Tommy Teacher Volunteer
04:00

Tommy Teacher Volunteer

Starfish Academy
Starfish Academy
12847 views 2 ปีที่แล้ว
Tommy Teacher Volunteer
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง
05:56

PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
573 views 10 เดือนที่แล้ว
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง