แชร์ 4 เทคนิคฝึกนักเรียนให้เป็นนักเจรจาต่อรอง

Starfish Academy
Starfish Academy 1013 views • 7 เดือนที่แล้ว
แชร์ 4 เทคนิคฝึกนักเรียนให้เป็นนักเจรจาต่อรอง

ทักษะเจรจาต่อรองเป็นทักษะที่สำคัญในโลกยุคปัจจุบันเพราะเสมือนเป็นการฝึกทักษะด้านการตัดสินใจทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความต้องการ หรือเหตุผลของตนเอง อีกทั้งทักษะการเจรจาต่อรองจะช่วยให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนกล้าที่จะอยู่ในวงอภิปรายหรืออยู่ท่ามกลางความขัดแย้งโดยที่ตัวเองมีเหตุผลรองรับถึงแม้ว่าเจรจาต่อรองอาจไม่ได้หมายถึงว่านักเรียนจะต้องได้ทุกอย่างตามที่ต้องการ แต่นักเรียนจะต้องฝึกทักษะการรับฟังยอมรับความแตกต่างและเข้าใจผู้อื่นควบคู่ไปด้วย

วันนี้ Starfish แชร์ 4 เทคนิคฝึกให้นักเรียนเป็นนักเจรจาต่อรองที่ดี ดังนี้

1) ให้โอกาสเด็กๆ ได้ตัดสินใจในบางเรื่องร่วมกับเรา เช่น การทำเวรประจำวัน การออกแบบกติกาในห้องเรียนของตัวเองหรือการเก็บเงินห้องต่างๆ เพราะหากพวกเขาไม่ได้รับโอกาสในการตัดสินใจพวกเขาจะไม่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นว่า “ทำไมถึงต้องทำสิ่งนั้น/สิ่งนี้” หลังจากนั้นเมื่อนักเรียนได้มีโอกาสตัดสินใจนักเรียนจะเกิดการถกเถียงกัน เพื่อหาข้อยุติว่าสิ่งไหนเหมาะสมที่สุดซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการของการเป็นนักเจรจาต่อรองที่ดี

2) อย่าจำกัดกรอบคำตอบของนักเรียน : คุณครูให้เด็กๆ แบ่งปันสิ่งที่คิดออกมาดังๆ นอกจากนี้เพื่อช่วยให้นักเรียนชัดเจนในคำตอบหรือวิธีคิดของตนเองครูต้องกระตุ้นให้นักเรียนถามคำถามและตอบอย่างตรงไปตรงมาหลังจากการฝึกนี้ครูอาจจะให้นักเรียนเขียนข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้น หรือความรู้สึกของตนเอง หลังจากที่ได้ฝึกการแลกเปลี่ยน

3) ฝึกให้นักเรียนควบคุมอารมณ์ : เป็นเรื่องปกติที่การเจรจาจะกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองความรู้สึกว่าจะ "สู้หรือหนี" เนื่องจากการโต้วาทีมักจะสร้างความรู้สึกเหมือนเป็นการเผชิญหน้า อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกเครียด โกรธ หรือหงุดหงิดอาจทำให้เกิดคำพูดที่รุนแรงต่อกันได้ สิ่งสำคัญคือ ครูต้องสอนให้นักเรียนควบคุมอารมณ์ของตัวเอง เช่น การนับเลขในใจ การสื่อสารว่ากำลังไม่โอเค หรือพยายามสื่อสารให้มุ่งเน้นไปที่ประเด็นในสิ่งที่อีกฝ่ายสนใจและการค้นหาจุดร่วมตรงกลางด้วยกัน

4) ฝึกให้นักเรียนเป็นผู้ฟังที่ดี : เช่น สอนนักเรียนให้รู้ว่าเมื่อเพื่อนพูดเราจะต้องฟังอย่าขัดจังหวะเพื่อนเป็นการตั้งกฎกติการ่วมกัน เพราะหากไม่ฟังกัน การเจรจาต่อรองที่ดีจะไม่เกิดขึ้นเลยและหนำซ้ำจะเกิดความขัดเแย้งต่อกันและกันอีกด้วยครูอาจเริ่มต้นด้วยการกำหนดกติการ่วมกันก่อน และค่อยๆ ฝึกการรับฟังซึ่งกันและกัน

จะเห็นได้ว่า 4 เทคนิคนี้เป็นเทคนิคพื้นฐานของการฝึกการเจรจาต่อรองให้แก่นักเรียน เช่น การฝึกฟัง การฝึกให้นักเรียนตัดสินใจ ซึ่งนอกจากนี้จะต้องมีการฝึกการสื่อสารเพิ่มเติมอีกด้วย ดังนั้น Starfish หวังว่าคุณครูจะสามารถนำ 4 เทคนิคนี้ไปปรับใช้ในห้องเรียนของตนเองได้นะคะ

อ้างอิง

How to teach negotiation skill : https://shorturl.at/luy09

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ภาษาและการสื่อสาร
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
3:00 ชั่วโมง

สำนวนภาษาอังกฤษคูล ๆ ฉบับนำไปพูดได้เลย

อยากใช้ภาษาสวย สื่อสารเป็นธรรมชาติ เข้าใจวลีเด็ดสำนวนดังเพื่ออัพสกิลให้การสื่อสารภาษาอังกฤษของเราและสามารถสร้างความ ...

นายตะวัน แสงทอง
นายตะวัน แสงทอง
สำนวนภาษาอังกฤษคูล ๆ ฉบับนำไปพูดได้เลย
นายตะวัน แสงทอง

สำนวนภาษาอังกฤษคูล ๆ ฉบับนำไปพูดได้เลย

นายตะวัน แสงทอง

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:30 ชั่วโมง

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

วันนี้ Starfish Labz มีเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนได้เทคนิคการออกแบบกิจกรรมใน Booklet ให้มีความน่าสนใจ สร้างสรร ...

นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!
นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

การศึกษาในอนาคต
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

เจาะลึกสอบ TCAS

การสอบ TCAS ที่ควรรู้ในแต่ละปีเริ่มเตรียมตัวสอบกันด้วยประเด็นอะไร และสอบอะไร ลองมาดูกันว่ามีประเด็นไหนเกี่ยวกับการสอบ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เจาะลึกสอบ TCAS
Starfish Academy

เจาะลึกสอบ TCAS

Starfish Academy
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
1594 ผู้เรียน

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6431 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
01:10:44
Starfish Academy

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA

Starfish Academy
445 views • 9 เดือนที่แล้ว
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
454 views • 10 เดือนที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
Starfish Future Labz Celebration
04:16
Starfish Future Labz

Starfish Future Labz Celebration

Starfish Future Labz
99 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Future Labz Celebration