(ENG) ขั้นตอนที่ 4 : การจัดการเรียนรู้ - รร.วัดกู่คำ จ.เชียงใหม่

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

Social and cultural awareness classroom

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Editor's Top Pick Collection • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
การบริหารจัดการตนเอง

ห้องเรียนความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นการออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม ให้ผู้เ ...

ทักษะการเรียนรู้ ทักษะในศตวรรษที่21 บูรณาการ
Social and cultural awareness classroom
ธนวรรธน์ สุวรรณปาล
ธนวรรธน์ สุวรรณปาล

Social and cultural awareness classroom

Starfish Academy
Starfish Academy
243 ผู้เรียน

Collaborative classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Editor's Top Pick Collection • Basic
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ

เรียนรู้ทักษะความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) หลักการออกแบบกิ ...

ผู้สร้างความร่วมมือในการเรียนรู้ Active learning ทักษะการเรียนรู้
Collaborative classroom design
นางสาวพรรณปพร จรูญจิตร
นางสาวพรรณปพร จรูญจิตร

Collaborative classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
238 ผู้เรียน

สมดุลชีวิตและห้องเรียนสำหรับครู

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
การรู้จักตนเอง
การบริหารจัดการตนเอง

เรียนรู้การรักษาสมดุลชีวิตโดยการตั้งเป้าหมายแบบ SMART Goals เชื่อมโยงกับสมดุลชีวิต 7 ด้าน และการเข้าใจธรรมชาติของนัก ...

ความสุข ทักษะการเรียนรู้ จิตวิทยา
สมดุลชีวิตและห้องเรียนสำหรับครู
นางสาวจริญญ์วรธ กตัญญู
นางสาวจริญญ์วรธ  กตัญญู

สมดุลชีวิตและห้องเรียนสำหรับครู

Starfish Academy
Starfish Academy
2088 ผู้เรียน

บทความใกล้เคียง

Active Learning กับการประยุกต์ใช้ในการสอนของเด็กๆ

Active Learning กับการประยุกต์ใช้ในการสอนของเด็กๆ

Starfish Academy
Starfish Academy

เรามี Set ตัวการ์ตูนน้องปลาดาวแบบพื้นหลังโปร่งใส เพื่อนำไปใช้ประกอบสื่อการเรียนรู้แบบ Active Learning ดาวน์โหลดกันได้ที่นี่ค่ะ >>> คลิก <<<(แจกฟรีสำหรับใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์นะคะ)ช่วงนี้เรียกไ ...

3253 views 22.06.21
Active Learning กับการประยุกต์ใช้ในการสอนของเด็กๆ
วิธีการจัดการห้องเรียนอนุบาลโดยไม่ต้องทำโทษเด็ก

วิธีการจัดการห้องเรียนอนุบาลโดยไม่ต้องทำโทษเด็ก

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว

การให้การเลี้ยงดูและการให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเด็กในวัยนี้มีความอยากรู้ อยากเห็น มักต้องการการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ประสบการณ์การเรียนรู้ ประสาทสัมผัส จากบุคคลใกล้ตัวเช่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง และคุณครู ซึ่งส่ ...

1071 views 28.10.20
วิธีการจัดการห้องเรียนอนุบาลโดยไม่ต้องทำโทษเด็ก
7 ทักษะ สร้างนิสัย เรียนรู้ตลอดชีวิต

7 ทักษะ สร้างนิสัย เรียนรู้ตลอดชีวิต

Starfish Academy
Starfish Academy

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน โดยเฉพาะเมื่อเผชิญกับวิกฤติโรคระบาดครั้งใหญ่ Covid-19 ทำให้หลายคนเริ่มตระหนักว่า ชุดความรู้เดิมในโลกแบบเดิมอาจนำมาใช้ไม่ได้ผลอีกแล้ว คำว่า New Normal หรือความปกติใหม่ ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตมากมาย ...

1267 views 26.08.20
7 ทักษะ สร้างนิสัย เรียนรู้ตลอดชีวิต