ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้

รายละเอียดคอร์ส

การตัดสินใจ (Decision making) คือ ความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีระบบ การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพทำให้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้น และอาจจะสามารถเปลี่ยนชีวิตของคนคนหนึ่งได้ตลอดกาล การตัดสินใจที่ดีมีผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ แต่หากตัดสินใจผิดพลาด ก็อาจต้องเผชิญกับปัญหาที่ตามมา ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น จะทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

Learning Outcomes

Decision Making Skill คืออะไร และทำไมจึงสำคัญ

สิ่งที่ต้องตัดสินใจและการระดมทางเลือก

การสะท้อนผลลัพธ์จากการตัดสินใจ

ทดลองตัดสินใจไปด้วยกัน

4 บทเรียน

Decision Making Skill คืออะไร และทำไมจึงสำคัญ

Decision Making Skill คืออะไร และทำไมจึงสำคัญ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
สิ่งที่ต้องตัดสินใจและการระดมทางเลือก

สิ่งที่ต้องตัดสินใจและการระดมทางเลือก

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การสะท้อนผลจากการตัดสินใจ

การสะท้อนผลจากการตัดสินใจ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ทดลองตัดสินใจไปด้วยกัน

ทดลองตัดสินใจไปด้วยกัน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง Decision Making Skill คืออะไร และทำไมจึงสำคัญ
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 1583 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

284 courses
Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ