ครูภาษาไทยกับการสอนแบบ Active Learning

การจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ในห้องเรียนของโรงเรียนบ้านปลาดาว ใช้กระบวนการเรียนที่หลากหลาย และพัฒนาการทักษะ 4 ด้านของเด็กโดยผ่านกิจกรรมแบบ Active learning

ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมี ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดม สมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมกับการเรียนรู้ที่สนุก และมีความสุขไปพร้อมๆกัน

วิดีโอใกล้เคียง

นวัตกรรม Happy Kit
06:09
Starfish Academy

นวัตกรรม Happy Kit

Starfish Academy
102 views • 1 เดือนที่แล้ว
นวัตกรรม Happy Kit
Starfish Academy
06:16
Starfish Academy

Starfish Academy

Starfish Academy
188 views • 9 เดือนที่แล้ว
Starfish Academy
Play And Learn = Plearn
03:15
Starfish Academy

Play And Learn = Plearn

Starfish Academy
975 views • 1 ปีที่แล้ว
Play And Learn = Plearn
Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ
04:01
Starfish Academy

Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ

Starfish Academy
847 views • 1 ปีที่แล้ว
Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

Play and Learn classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านความสัมพันธ์

Play and Learn classroom design ออกแบบห้องเรียนให้สนุกด้วยเล่นปนเรียน เรียนรู้ความหมายของการเล่นปนเรียน ประ ...

บูรณาการ เทคนิคการสอน Active learning
Play and Learn classroom design
นางสาวพิมพ์ชนก มีสุข
นางสาวพิมพ์ชนก  มีสุข

Play and Learn classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
862 ผู้เรียน