Workshops

Workshop ที่จะจัดในเร็วๆ นี้

เป็นครูควรรู้เรื่องยา EP2

เป็นครูควรรู้เรื่องยา EP2

December 10th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy

มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ พี่ท๊อป อ.ภก.ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย และพี่ออย ภญ.ธิตินันท์ รักษ์หนู ถึงมุมมองหรือความสำคัญเรื่องยา ในบทเรียนที่น่าสนใจ ว่า ครู จะใช้ยาในเด็กและวัยรุ่น การจัดการอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ยาสามัญประจำบ้านสำหรับห้องพยาบาล รวมไปถึงการทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวที่พบได้ในเด็ก รวมถึงข้อปฏิบัติตัวที่เหมาะสมเกี่ยวกับวัคซีนโควิดและการสังเกตอาการหลังได้รับวัคซีน

Starfish Academy

Starfish Academy

ลงทะเบียนยังว่าง: 418
เป็นครูควรรู้เรื่องยา EP2

Workshop ที่ผ่านมา

CS UNPLUGGED  เรียน Coding อย่างไร โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์

CS UNPLUGGED เรียน Coding อย่างไร โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์

February 28th, 2021
10:30 - 12:00
StarfishAcademy
Starfish Academy

Starfish Academy

CS UNPLUGGED เรียน Coding อย่างไร โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์
“เติมเต็มความรู้ครูศตวรรษใหม่” Online Coaching Workshop

“เติมเต็มความรู้ครูศตวรรษใหม่” Online Coaching Workshop

February 23rd, 2021
15:00 - 16:30
https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/
Starfish Academy

Starfish Academy

“เติมเต็มความรู้ครูศตวรรษใหม่” Online Coaching Workshop
การใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนการสอนของเด็กไทยในยุคปัจจุบัน

การใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนการสอนของเด็กไทยในยุคปัจจุบัน

February 11th, 2021
15:00 - 16:00
https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/
Starfish Academy

Starfish Academy

การใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนการสอนของเด็กไทยในยุคปัจจุบัน
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครู และโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 1 (ต่อเนื่อง) และรุ่นที่ 2

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครู และโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 1 (ต่อเนื่อง) และรุ่นที่ 2

November 28th, 2020
09:00 - 16:00
StarfishAcademy2019
Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครู และโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 1 (ต่อเนื่อง) และรุ่นที่ 2
เล่าสู่กันฟังร่วมแบ่งปันประสบการณ์ TSQP1

เล่าสู่กันฟังร่วมแบ่งปันประสบการณ์ TSQP1

November 26th, 2020
15:00 - 16:00
StarfishAcademy
Starfish Academy

Starfish Academy

เล่าสู่กันฟังร่วมแบ่งปันประสบการณ์ TSQP1
TSQP1 Internal Coach Workshop รุ่นที่ 1 ต่อเนื่อง 2563

TSQP1 Internal Coach Workshop รุ่นที่ 1 ต่อเนื่อง 2563

November 13th, 2020
14:30 - 17:30
StarfishAcademy
Starfish Academy

Starfish Academy

TSQP1 Internal Coach Workshop รุ่นที่ 1 ต่อเนื่อง 2563