Workshops

Workshop ที่ผ่านมา

Game-based Learning เรียนกี่ที ก็มีเฮ
4.8

Game-based Learning เรียนกี่ที ก็มีเฮ

September 10th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

Game-based Learning เรียนกี่ที ก็มีเฮ
Starfish Class เครื่องมือเพื่อการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน สำหรับห้องเรียนแบบ Active learning
4.9

Starfish Class เครื่องมือเพื่อการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน สำหรับห้องเรียนแบบ Active learning

September 3rd, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

Starfish Class เครื่องมือเพื่อการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน สำหรับห้องเรียนแบบ Active learning
สอนลูกอย่างไร ในวันที่โลกไม่ได้ใจดีกับเรา

สอนลูกอย่างไร ในวันที่โลกไม่ได้ใจดีกับเรา

August 30th, 2022
20:00 - 21:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

สอนลูกอย่างไร ในวันที่โลกไม่ได้ใจดีกับเรา
Coding ฝึกทักษะคิดแก้ปัญหาช่วยเด็กไทยอยู่รอดในยุคดิจิทัล
4.8

Coding ฝึกทักษะคิดแก้ปัญหาช่วยเด็กไทยอยู่รอดในยุคดิจิทัล

August 27th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

Coding ฝึกทักษะคิดแก้ปัญหาช่วยเด็กไทยอยู่รอดในยุคดิจิทัล
สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)
4.8

สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)

August 20th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยกระบวนการจิตศึกษา
4.9

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยกระบวนการจิตศึกษา

August 13th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยกระบวนการจิตศึกษา